Відділ організації наукової роботи

Сьогодні відділ організації наукової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ функціонує у складі:

Марченко Олена Вікторівна – начальник відділу організації наукової роботи, доктор філософських наук.


 

Можечук Люся Василівна

Можечук Люся Василівна – старший науковий співробітник.


 

Скіцко Оксана Ярославівна

Скіцко Оксана Ярославівна – науковий співробітник.


 

Сушко Дарина Олександрівна

Сушко Дарина Олександрівна – старший інспектор.


 

Сагайдак Володимир Андрійович – науковий співробітник.


Погоріла Алла Валеріївна – науковий співробітник (декретна відпустка).


 

Основними завданнями відділу є:

– планування науково-дослідної роботи та редакційно-видавничої діяльності в університеті;

– підвищення ефективності науково-дослідної роботи в університеті;

– забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів університету в реалізації науково-дослідної роботи;

– взаємодія з факультетами університету з питань розвитку і вдосконалення науково-дослідної роботи курсантів, слухачів та студентів;

– залучення науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів та слухачів до проведення актуальних наукових досліджень;

– розвиток різних форм наукової співпраці з іншими навчальними закладами та правоохоронними органами для вирішення актуальних наукових проблем;

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення науково-дослідної роботи в університеті;

– надання в межах компетенції консультативної та іншої допомоги ад’юнктам та пошукувачам з метою своєчасної та належної підготовки дисертаційних досліджень;

– надання методичної допомоги працівникам кафедр і факультетів в організації і проведенні науково-дослідної роботи з курсантами, студентами та слухачами;

– планування, організація та проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій та конкурсів тощо;

– організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність правоохоронних органів та наукову діяльність університету;

– підготовка наукових та навчально-методичних видань вчених та науково-педагогічних працівників згідно з планами науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності університету;

– планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи університету, Міністерства внутрішніх справ України;

– координація роботи спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних досліджень;

– підтримка наукових досліджень молодих учених, обдарованих курсантів, слухачів і студентів;

– організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність правоохоронних органів;

– підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

− участь у розробці проектів наказів, доручень, методичних рекомендацій, аналітичних оглядів, інформаційних листів та інших документів з питань планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності, а також впровадження її результатів у практику та освітній процес;

– узагальнення та надання в установленому порядку до МВС України статистичної звітності університету з питань науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

– опрацювання та подання до відповідних інстанцій пропозиції щодо участі науковців та кращих науково-дослідних робіт у відомчих, міжвідомчих, загальнодержавних та міжнародних конкурсах.

– популяризація і розповсюдження видань навчального закладу тощо.

 

Контактні дані:

каб. 333 (внутр. т. 099; 113); внутр. т. начальника ВОНР – 419.

Адреса електронної пошти: vonr@dduvs.in.ua

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 3 144