Рада молодих вчених

Рада молодих вчених університету є добровільним об’єднанням молодих науковців вузу, яке створене і діє з метою координації наукових досліджень ад’юнктів (аспірантів), здобувачів і молодих науково-педагогічних працівників університету, проведення наукових заходів, висування та підтримки молодих вчених у стипендіальних конкурсах, а також організації міжвузівської співпраці з відповідного напряму.

 

Голови ради молодих вчених з дати створення ради і по теперішній час

 

2004-2005 рр. – Обшалов Сергій Володимирович к.ю.н., доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності

 

2006-2007 рр. – Берестова Ірина Ейнівна, к.ю.н., доцент, начальник кафедри цивільного права та процесу

 

З 2008 року по 2016 рік – Титаренко Олексій Олексійович к.ю.н., доцент, начальник відділу організації наукової роботи

 

З 2016 року – Шаблистий Володимир Вікторович д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології

 

 

Актив ради молодих вчених

 

Шаблистий Володимир Вікторович к.ю.н., доцент, начальник кафедри кримінального права та кримінології.

Надає допомогу в забезпеченні участі у конкурсах на здобуття державних премій для молодих вчених

 

Кравченко Ірина Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Надає допомогу в організації роботи наукового товариства курсантів, студентів та слухачів університету

 

Дараган Валерій Валерійович – к.ю.н., старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Надає допомогу в забезпеченні участі у конкурсах на здобуття державних премій для молодих вчених

 

Христова Юлія Вікторівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Надає допомогу в організації роботи наукового товариства курсантів, студентів та слухачів університету

 

Кучук Андрій Миколайович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Надає допомогу в забезпеченні участі у конкурсах наукових та навчально-методичних видань різних рівнів для молодих вчених

 

Книга Максим Михайлович, к.ю.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи.

Організовує підготовку молодими вченими пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів в сфері правоохоронної діяльності; надає допомогу в організації і проведенні науково-практичних заходів, що проводяться радою молодих вчених університету

 

Грицай Ірина Олегівна, к.ю.н., доцент кафедри загальноправових дисциплін.

Забезпечує зв’язок з радами молодих вчених інших навчальних закладів юридичного профілю

 

 

Наймолодший кандидат наук
Легеза Євген Олександрович, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС, 13.02.1987 р.н.

 

Наймолодший доктор наук
Чаплинський Костянтин Олександрович, д.ю.н., професор, начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, 01.10.1976 р.н.

 

Наймолодший доцент та зав. кафедрою
Шаблистий Володимир Вікторович, к.ю.н., доцент, начальник кафедри кримінального права та кримінології, 24.07.1986 р.н.

 

Наймолодший професор
Чаплинський Костянтин Олександрович, д.ю.н., професор, начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, 01.10.1976 р.н.

 

Наймолодший декан
Кацуба Роман Миколайович, к.ю.н., начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, 14.04.1981 р.н.

 

 

Переможці конкурсу
«Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» в 2010-2014 рр.

 

Березняк Василь Сергійович, к.ю.н., начальник наукової лабораторії протидії злочинності.

Напрям – гуманітарний, І місце 2010 р.

 

Титаренко Олексій Олексійович, к.ю.н., доцент, начальник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності.

Напрям – гуманітарний, ІІ місце, 2012 р.

 

Дараган Валерій Валерійович, к.ю.н., старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Напрям – гуманітарний, ІІ місце, 2013 р, І місце, 2015 р.

 

Шаблистий Володимир Вікторович, к.ю.н., начальник кафедри кримінального права та кримінології.

Напрям – гуманітарний, ІІІ місце, 2013 р, ІІ місце, 2015 р,

 

Христова Юлія Вікторівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, підполковник міліції.

Напрям – гуманітарний, І місце, 2014 р.

 

Кравченко Ірина Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Напрям – гуманітарний, ІІ місце, 2014 р.

 

 

Конференції, проведені РМВ в 2010-2014 рр.

 

– 14.05.2010 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та правоохоронної діяльності»;

– 01.01.2010 науково-практична конференція «Юридична наука Придніпров’я: соціально-економічні витоки сьогодення»;

– 13.05.2011 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і правоохоронної діяльності»;

– 27-28.04.2012 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх: вітчизняний та міжнародний досвід»;

– 18.05.2012 – Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та правоохоронної діяльності»;

– 17.05.2013 – Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки»;

– 19-20.09.2013 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки»

 

 

Робота пленарного засідання

Робота пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки» (19-20.09.2013)

 

 

– 28-29.03.2014 – Міжнародна науково-практична конференція «Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний та зарубіжний досвід)»;

– 18.04.2014 – Науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки»;

– 16.05.2014 – Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки: сучасний стан та перспективи»;

 

 

Робота науково-практичного семінару

Робота науково-практичного семінару «Патріотичне виховання курсантсько–студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє» (12.12.2014).

 

 

– 12.12.2014 – Науково-практичний семінар «Патріотичне виховання курсантсько–студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє».

 

 

Основні заходи РМВ, виїзні засідання в 2010-2014 рр.

 

Сьогодні до РМВ університету входять 69 молодих вчених, з яких 6 осіб мають науковий ступінь кандидата наук. Очолює РМВ начальник відділу організації наукової роботи к.ю.н., доцент Титаренко Олексій Олексійович. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль молодих науковців університету щодо забезпечення вирішення актуальних наукових проблем юриспруденції, правоохоронної діяльності, допомоги ад’юнктам (аспірантам) та здобувачам у підготовці, здійсненні та оприлюдненні результатів наукових досліджень.

Рада молодих вчених навчального закладу співпрацює з іншими вищими навчальними закладами регіону, Асоціацією українських правників, Кримінологічною асоціацією України, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація кримінального права», Фондом соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей тощо.

Щорічно члени РМВ приймають активну участь в Обласному міжвузівського конкурсу на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», якій щорічно організовується Фондом соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей молоді вчені університету.

Найбільш вагомими заходами, проведеними радою молодих вчених університету були наступні:

06 листопада 2013 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відбулося перше виїзне засідання активу та голів рад молодих вчених ВНЗ/НДІ Дніпропетровської області.

Під час візиту гостей була проведена ознайомча екскурсія університетом. Гості змогли ознайомитися з матеріально-технічною базою навчального закладу, відвідали бібліотеку, музей, мультимедійний тир, інтерактивну класну кімнату з протидії насильства в сім’ї.

Після екскурсії проведено робоче засідання, яке відкрили Голова РМВ університету к.ю.н., доцент Титаренко Олексій Олексійович та Голова ради молодих вчених Дніпропетровської області к.е.н., доцент Безус Роман Миколайович.

 

Дане виїзне засідання було присвячено 3-м основним питання, а саме:

1. Підведення попередніх підсумків обласного конкурсу «Кращий молодий вчений».

2. Підведення попередніх підсумків обласного конкурсу «Краща рада молодих вчених».

3. Використання можливостей РМВ ВНЗ/ДНДІ Дніпропетровської області для проведення спільних досліджень та проектів, які спрямованні на розв’язання актуальних проблем регіону.

 

12 листопада 2013 року представники Ради молодих вчених університету (к.ю.н., доцент Титаренко О.О., к.ю.н. Березняк В.С.) взяли участь (як модератори секції «соціальна реінтеграція молоді, що опинилася в складних обставинах») у І-му обласному молодіжному Форумі щодо обговорення проекту регіональної Стратегії розвитку молодіжної політики на 2013-2020 рр. «Молоді – впевнений старт!» у м. Дніпропетровськ, де відбувалося обговорення та підведення підсумків обговорення Регіональної стратегії розвитку молодіжної політики, систематизовані та підсумовані всі пропозиції, та відповідно відкоректовані всі розділи документу.

 

 

Інформація про професіональні здобутки і особисті досягнення молодих вчених (активу РМВ) з 2000 по 2014 рр.

 

Начальник кафедри цивільного права та процесу к.ю.н., доцент Лещенко Д.С. – член РМВ ДДУВС в період 2008-2010 рр. Відповідав за міжнародне співробітництво РМВ університету в науковій сфері, зокрема забезпечував співпрацю з науковцями та практикуючим юристами зарубіжних країн в галузі цивілістики, надав організаційну допомогу в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, які проводилися в університеті.

У 2008 році Лещенко Д.С. отримав грант міського голови на реалізацію проекту: «Особливості функціонування волонтерський організацій м. Дніпропетровська під час проведення ЄВРО – 2012».

 

В 2010 році начальник наукової лабораторії протидії злочинності к.ю.н. Березняк Василь Сергійович отримав цінний подарунок (ноутбук) від Дніпропетровської обласної державної адміністрації за І місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений».

Також за здобутки в наукових дослідженнях за підсумками І Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених «Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді» в 2011 році начальник наукової лабораторії проблем громадської безпеки та правопорядку к.ю.н. Березняк Василь Сергійович нагороджений дипломом МОНМС України. Протягом 2010-2014 років наукові розробки Березняка В.С. неодноразово займали призові місця на конкурсі МВС України на краще наукове, навчальне та періодичне видання.

 

 

Керівний орган:

Голова РМВ ДДУВС з 2016 року:

Голова РМВ ДДУВС Шаблистий Володимир Вікторович
Шаблистий Володимир Вікторович
д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології


Заступник Голови РМВ ДДУВС з 2016 року:

Заступник Голови РМВ  ДДУВС Грицай Ірина Олегівна
Грицай Ірина Олегівна
к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін


Секретар РМВ ДДУВС з 2016 рокуДараган Валерій Валерійович, к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки


 

Контактний телефон РМВ

31-72-13

 

 

➤ Положення про Раду молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

 

➤ План роботи Ради молодих вчених університету.

 

 

➤ Етичний кодекс ученого України.


Кількість переглядів сторінки: 877