Баган Ярослав Йосифович

Баган Ярослав Йосифович

Назва дисертації: Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного транспорту в Україні

Дата захисту: 28.12.2018

Науковий керівник: Собакарь Андрій Олексійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право