Шульга Євгеній Вікторович

Шульга Євгеній Вікторович

Назва дисертації: «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах євроінтеграції»

Дата захисту: 28.09.2018

Науковий керівник: Курило Володимир Іванович

На здобуття наукового ступеня: кандидат юридичних наук

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право