Нормативно-правові акти з організації навчального процесу в університеті

Положення про навчання іноземців.


Положення – Ректорський контроль.


ПОЛОЖЕННЯ про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін.


Положення – видача дипломів.


Положення – закріплення дисциплін.


Положення про ШПМ 02.10.2017 №693.


Положення про рейтинг ЗВО.


Положення – рейтинг НПП.


Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

 

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

 

Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (вводиться в дію з 01.07.2019).

 

Положення про екзаменаційну комісію з проведення атестації здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Положення про практичну підготовку курсантів (слухачів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


Кількість переглядів сторінки: 4 342