Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 051 Економіка

– Економіка


Спеціальність 053 Психологія

– Психологія


Спеціальність 073 Менеджмент

– Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент


Спеціальність 081 Право

– Право

– Право (поліцейські)


Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

– Правоохоронна діяльність

– Правоохоронна діяльність (поліцейські)


Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

– Публічне управління та адміністрування


Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 081 Право

– Право

– Право (поліцейські)


Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

– Правоохоронна діяльність

– Правоохоронна діяльність (поліцейські)


ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність 081 Право

– Право


Кількість переглядів сторінки: 1 325