Структура університету

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

Факультети

Кафедри

Адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності


Економічної та інформаційної безпеки


Загальноправових дисциплін та адміністрування


Криміналістики, судової медицини та психіатрії


Кримінального права та кримінології


Кримінального процесу


Кримінально-правових дисциплін


Оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки


Соціально-гуманітарних дисциплін


Спеціальної фізичної підготовки


Тактико-спеціальної підготовки


Теорії та історії держави і права


Українознавства та іноземних мов


Фізичного виховання


Філософії та політології


Цивільного права та процесу


Цивільно-правових дисциплін


 

Кафедри Криворізького факультету:

 

Підрозділи університету

Секретаріат Вченої ради


Докторантура та ад’юнктура


Інформаційно-технічний відділ


Навчально-методичний відділ


Відділ організації наукової роботи


Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників


Відділення зв’язків з громадськістю


Відділення міжнародних зв’язків


Відділ кадрового забезпечення (6 підрозділів)


Відділ матеріального забезпечення


Відділ організації аналітичної роботи та контролю


Відділ організації служби


Відділ режимно-секретного та документального забезпечення


Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


Відділ юридичного забезпечення


Відділення підвищення кваліфікації


Наукова лабораторія соціологічного моніторингу


Медико-санітарна частина


Музей історії ДДУВС


Загальна бібліотека


Ветеранська організація ДДУВС


 

Криворізький факультет

«Академія поліції»

Положення про структурні підрозділи університету

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 39 102