Відділення навчально-методичної роботи ЗЦППП «Академія поліції» ДДУВС

Відділення навчально-методичної роботи є структурним підрозділом Центру первинної професійної підготовки поліцейських «Академія поліції» (м. Запоріжжя) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що забезпечує проведення навчальної, методичної та виховної роботи зі слухачами та педагогічним складом Центру. Одним із пріоритетів роботи відділення є впровадження практичної складової в освітній процес первинної професійної підготовки поліцейських.

Основними завданнями відділення є організація теоретичного та практичного навчання слухачів центру, створення належних умов для формування їх професійних та особистих якостей на підставах розробки і втілення нового змісту навчання, впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій; контроль за відвідуванням занять, засвоєнням слухачами навчальних програм; участь у проведенні інструктажів слухачів з питань, пов’язаних з практичним навчанням; координація навчально-методичної роботи викладачів; контроль за дотриманням педагогічними працівниками індивідуальних планів роботи; залучення до проведення навчальних занять досвідчених працівників правоохоронних органів; підготовка розкладів навчальних занять; участь у підготовці документів до проведення процедур ліцензування та атестації; підготовка необхідних матеріалів для розгляду на оперативних нарадах; ведення обліку та підготовка статистичної звітності з питань навчальної та методичної роботи, аналіз стану навчально-методичної роботи центру та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділення навчально-методичної роботи ЗЦППП «Академія поліції» ДДУВС

 

Педагогічний склад

Педагогічний склад Центру первинної професійної підготовки поліцейських «Академія поліції» (м. Запоріжжя) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців для практичних підрозділів поліції, забезпечуючи викладання дисциплін «Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції», «Основи кримінального права», «Кримінальна процесуальна діяльність», «Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність», «Інформаційні технології в поліцейській діяльності», «Правила та безпека дорожнього руху», «Тактична підготовка», «Вогнева підготовка» тощо.

Специфіка більшості дисциплін, що викладаються, характеризується практичною спрямованістю. Для забезпечення зв’язку теоретичної та практичної підготовки до проведення усіх видів навчальних занять залучаються, окрім практичних працівників Національної поліції України, працівники НДЕКЦ МВС України, КУ «ЗОБ СМЕ» Запорізької обласної ради, тренери з надання першої допомоги Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, психологи та ін.

Навчально-виховний процес у Центрі спрямований на послідовне оволодіння слухачами новими знаннями, вдосконалення їх професійної майстерності, поглиблення професійних знань і навичок за спеціальністю, підвищення інтелектуального, культурного й морального рівня практичних працівників органів внутрішніх справ.

Педагогічні працівники працюють над створенням навчальних видань з дисциплін, що викладаються, й мультимедійних презентацій, впроваджуючи їх у навчальний процес.

Педагогічний склад Центру також бере активну участь в організації і проведенні занять підвищення кваліфікації для співробітників поліції ГУНП в Запорізькій області.

Педагогічний склад ЗЦППП «Академія поліції» ДДУВС

«Академія поліції»

 


Кількість переглядів сторінки: 114