Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Факультет здійснює підготовку фахівців для підрозділів превентивної діяльності наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (6.030402) – 119 осіб, термін навчання 3 роки та «Право» (081) – 50 осіб, термін навчання 4 роки на базі повної загальної середньої освіти, а також «магістр» за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» (8.03040201) – 23 особи та «Право» (081) – 30 осіб, на базі базової вищої юридичної освіти, термін навчання 1 рік 8 місяців.

Факультет завжди вдячний його керівникам минулих років: С.О. Слісу, В.П. Лук`яненку, В.В. Доненку, С.Л. Недову, І.В. Пирогу, В.Є. Гуменюку, Р.М. Кацубі.

Пріоритетними завданнями факультету є забезпечення високого рівня навчального процесу, виховання здобувачів вищої освіти у дусі патріотизму та поваги до народу, створення умов для всебічного розвитку особистості майбутнього офіцера української поліції, набуття курсантами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для виконання завдань, пов’язаних з майбутньою службою.

Факультет забезпечує проходження курсантами ознайомчо-навчальних практик та стажувань в усіх регіонах України. Крім основного навчального процесу (лекції, семінарські та практичні заняття), курсанти факультету проходять додаткову практичну підготовку у позанавчальний час на території обслуговування Дніпропетровського міського управління міліції.

Курсантські підрозділи факультету очолюють висококваліфіковані фахівці: Д.В. Козак, Д.С. Машлякевич, А.О. Кармазін, В.С. Лисковський.

Курсанти беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та факультету, організації роботи поетичних, танцювальних, вокальних, творчих гуртків, проведенні вечорів відпочинку, активно залучаються до участі у роботі наукових гуртків університету, проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

За всебічної співпраці з курсантським активом у підрозділі успішно реалізовуються заплановані заходи з культурно-масової роботи, патріотичного та естетичного виховання молодих правоохоронців. Проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки та заохочення талановитої та обдарованої молоді, учасників художньої самодіяльності, команди КВК факультету.

Особовий склад активно залучається до тренувань у спортивних секціях (з боротьби самбо та дзюдо; рукопашного бою, гирьового спорту; легкоатлетичного кросу; ігрових видів спорту; стрільби з бойової зброї). Особлива увага приділяється фізичному загартуванню колективу.

Під опікою керівництва та здобувачів вищої освіти факультету вже кілька років перебувають вихованці школи-інтернату № 2 м. Дніпро, проводиться робота щодо надання школярам підшефної виховної та правової допомоги, курсантським активом факультету організовуються та проводяться культурно-масові та спортивні заходи.

 

До складу факультету входять такі кафедри:

• адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (завідувач кафедри – Мінка Тетяна Павлівна, доктор юридичних наук, доцент, полковник поліції) є провідною та випусковою кафедрою факультету. В її складі плідно працюють 6 кандидатів та 3 доктори юридичних наук. Викладачі кафедри забезпечують: викладання 25 навчальних дисциплін, роботу наукового курсантського гуртка «Шериф», активне використання можливостей інтерактивної кімнати для проведення занять з дисципліни «Протидія насильству в сім’ї», залучення практичних працівників превентивної діяльності та патрульної поліції України при проведенні навчальних занять.

• теорії та історії держави і права (завідувач кафедри – Боняк Валентина Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент) налічує 11 науково-педагогічних працівників, серед них наукові ступені кандидатів юридичних наук мають 8 осіб, а також 5 осіб мають вчені звання доцентів. Викладачі кафедри постійно беруть участь в організації і проведенні наукових конференцій, круглих столів, семінарів. Варто відмітити і той факт, що 3 працівника кафедри на громадських засадах виконують обов’язки кураторів-наставників навчальних груп факультету.

• тактико-спеціальної підготовки (завідувач кафедри – Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, підполковник міліції), до складу якої входять 15 науково-педагогічних працівників, серед них: 2 доктора наук, 5 кандидатів наук, 4 доцента, 2 мають звання майстрів спорту України. На кафедрі викладається 9 навчальних дисциплін.

 

На сучасному етапі на факультеті підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, який очолює кандидат юридичних наук, підполковник поліції Жбанчик Андрій Васильович, працюють 42 науково-педагогічних працівників та керівників курсантських підрозділів, а навчальну та практичну підготовку проходять 222 здобувачів вищої освіти.

 

Адреса електронної пошти факультету: fpfpmgb@dduvs.in.ua

 
Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 12 749