Факультет економіко-правової безпеки

Розвиток ринкових відносин, формування нових видів господарських структур та ускладнення господарсько-договірних взаємовідносин вимагає якісно нових умінь та навичок від фахівців, задіяних у системі юридичного супроводу підготовки і прийняття рішень із попередження та запобігання економічним злочинам. З цих позицій, більш глибоке та комплексне вивчення економічних засад функціонування господарських структур є актуальним завданням реформування системи підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професійна діяльність яких буде спрямована на захист економічних інтересів організацій, підприємств, установ та держави в цілому.

З метою підготовки працівників Національної поліції саме цього напряму професійної діяльності Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ розпочато підготовку фахівців в галузі знань «Право» за спеціалізацією фінансово-економічна безпека на факультеті економіко-правової безпеки. Запровадження цієї спеціалізації дасть змогу на високому рівні готувати фахівців із фінансово-економічної та правової безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з розслідуванням та запобіганням злочинам у сфері економіки.

Факультет створений 20 липня 2017 року згідно з наказом МВС України від 30.06.2017 № 555 «Про організаційно-штатні зміни» та наказу ДДУВС від 12.07.2017 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Факультет здійснює підготовку фахівців першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання. Щорічний ліцензійний набір – 100 осіб. Термін навчання – 4 роки.

Серед головних навчальних дисциплін: «Теорія держави та права», «Кримінальне право», «Іноземна мова», «Основи економіки і підприємництва та економічного аналізу», «Фінансова звітність підприємств», а також комплекс дисциплін зі спеціалізації: «Особливості розслідування злочинів в економічній, фінансовій та фіскальній сферах», «Оперативно-розшукова діяльність підрозділів протидії злочинам у сфері економіки», «Оперативно-розшукова протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом».

У системі навчальної підготовки активно застосовуються сучасні форми навчання, що дозволяють проводити оперативно-тактичні заняття в межах міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та рольових ігор. Це дозволяє здобувачам вищої освіти охопити увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

Задля набуття практичних навичок у реалізації завдань і функцій відповідних підрозділів Національної поліції, формування компетентностей майбутньої професійної діяльності та поглиблення знань, здобутих у процесі навчання, передбачена поглиблена практична підготовка. Так, на навчальну практику відводиться – 12 кредитів ЄКТС (360 годин), на стажування – 9 кредитів ЄКТС (270 годин).

Командно-адміністративний склад факультету: заступник декана Лазарєв В.О., провідні фахівці факультету – Хорольська Ю.С. та Солонько О.О., фахівець факультету – Кармазін А.О.

На факультеті готують фахівців із фінансово-економічної безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з запобіганням та розслідуванням злочинам у сфері економіки, які зможуть вирішувати наступні професійні завдання:

– вживати організаційні та практичні заходи щодо попередження та викриття злочинів проти власності у сфері службової, господарської діяльності та інших злочинів у сфері економіки;

– своєчасно виявляти, запобігати та розслідувати злочини у сфері економіки, у тому числі вчинених суспільно-небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах;

– аналізувати, прогнозувати криміногенні процеси у сфері економічної діяльності;

– виявляти причини і умови, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вживати заходів щодо їх усунення.

Кваліфікація фахівців: бакалавр з права, спеціальність 081 «Право», спеціалізація (освітня програма) – фінансово-економічна безпека. По закінченню університету випускники направляються на службу на посади оперуповноважених підрозділів захисту економіки Національної поліції України.

До складу факультету економіко-правової безпеки входять три кафедри:

кафедра фінансово-економічної безпеки;

кафедра українознавства та іноземних мов;

кафедра філософії та політології.

 

Заступник декана факультету – підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

 

Адреса електронної пошти: Fepb@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 21 006