Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Факультет соціально-психологічної освіти та управління є інноваційним центром науково-дослідної, методичної, навчальної, освітньої діяльності та структурним підрозділом Університету, створеним рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2018 році для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних, культурно-просвітницьких, виховних завдань вищої школи.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

СТРАТЕГІЧНА МЕТА РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

Формування на базі факультету провідного наукового, дослідницького, методичного і консалтингового центру в галузі економіки, менеджменту, психології, публічного управління та адміністрування. Залучення і відбір в конкурентному середовищі кращих абітурієнтів на всі рівні освіти.

Факультет соціально-психологічної освіти та управління забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування». Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для якісної підготовки майбутніх фахівців передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: захист економіки, психологія управління та бізнесу, юридична психологія, управління та адміністрування регіональних соціально-економічних систем.

На сьогодні на факультеті працює висококваліфіковані науково-педагогічні працівників, серед яких 4 доктори та 20 кандидатів наук.

 

Основні завдання факультету:

– забезпечення високої конкурентоздатної позиції у вітчизняному освітньому і науковому середовищі в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, менеджменту, психології, публічного управління ,

– орієнтація на поточні потреби національної економіки з урахуванням світових тенденцій підвищення якості навчального процесу на основі впровадження інноваційних методів навчання і сучасних дистанційних,

– телекомунікаційних і комп’ютерних технологій в освітній процес,

– розвиток науково-дослідної роботи студентів і аспірантів забезпечення високого рівня затребуваності на ринку праці випускників факультету.

 

Основні принципи діяльності факультету:

– професіоналізм команди факультету,

– висока якість освітнього процесу,

– безперервне вдосконалення методів викладання,

– прикладний характер освітньої діяльності і наукових досліджень,

– інтеграція в національне і міжнародне освітнє співтовариство.

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

кафедра психології;

кафедра економіки та фінансів;

кафедра публічного управління та адміністрування;

 

Багаторічна співпраця з практичними підрозділами регіону дає можливість студентам проходити практику та стажування в провідних професійно орієнтованих організаціях та установах.

 

Контактна інформація:

Адреса факультету: проспект Гагаріна, 26, місто Дніпро, 49000, навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

E-mail: —

Розклади ФСПОУ

Розклади проведення модульних контролів та заліків

Розклади заліково-екзаменаційних сесій

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 1 301