Юридичний факультет

Юридичний факультет університету відлік своєї історії веде відтоді, коли у 1998 р. розпочалися заняття на факультеті правознавства юридичного інституту. Навчання проводилося за денною та заочною формами. Терміни навчання (від 2 до 6 років) залежали від форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Вибіркові навчальні дисципліни

2 курс ПД 631-636

➤ Автопідготовка (анотація, робоча навчальна програма).

➤ Спеціальна техніка в ПД (анотація, робоча програма).

➤ Юридична конфліктологія.

➤ Юридична психологія.

 

2 курс ПД МС ПД-621

➤ Правове забезпечення та організація приватної дет.діяльності.

➤ Професійно-психологічна підготовка приват. детективів.

 

2 курс ЮД 641-646

➤ Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина (анотація, робоча програма).

➤ Міжнародно-правові стандарти прав людини (анотація, робоча програма).

➤ Неурядові правозахисні організації (анотація, робоча програма).

➤ Риторика.

➤ Соціальна психологія.

➤ Юридична конфліктологія.

 

3 курс ЮД 541-546

➤ Екологічне право (анотація, робоча програма).

➤ Земельне право (анотація, робоча програма).

➤ Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина (анотація, робоча програма).

➤ Міграційне право (анотація, робоча програма).

➤ Право Європейського Союзу (анотація, робоча програма).

➤ Спадкове право (анотація).

➤ Дисципліни за вибором ЦПД(eкологічне право, земельне право, спадкове право).

 

Б-ПД-621

➤ Правове забезпечення та організація приватної детективної діяльності (анотація, робоча програма).

➤ Професійна психологічна підготовка приватних детективів (анотація).

 

2016

2 курс 3 семестр

➤ Конфліктологія.

➤ Риторика.

➤ Соціальна психологія.

 

4 курс 7 cеместр (на базі МС)

➤ Аграрне право.

➤ Адвокатура України.

➤ Правова статистика.

➤ Правове регулювання відносин власності.

 

1 курс:

➤ Етика та естетика.

➤ Логіка та методологія наукових досліджень.

➤ Психологія народу.

➤ Психологія.

➤ Соціологія.

 

3 курс:

➤ Фінансове право.

➤ Податкове право.

➤ Право соціального забезпечення.

➤ Житлове право.

 

Розклади проведення модульних контролів та заліків

Розклади занять

Розклади заліково-екзаменаційних сесій

За кілька років у складі факультету було створено три кафедри – державно-правових, кримінально-правових та цивільно-правових дисциплін; згодом – центр правової допомоги «Істина», навчально-методичні кабінети кафедр, відділення довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників, науково-дослідна лабораторія соціологічного моніторингу. Спочатку юридичний факультет був самостійним структурним підрозділом, потім входив до складу навчально-наукового інституту, який змінював свої найменування – ННІ «Правознавство» (2003-2006), ННІ права і менеджменту (2006-2007), ННІ права та безпеки (2007-2013), ННІ права (2013-2014 рр.).

День Знань. 2011 рік
День Знань. 2011 рік

У різні роки факультет очолювали д.філос.н., проф. В.П. Єременко (1999-2000), к.ю.н., доц. П.Я. Мінка (2000-2004), к.ю.н., доц. С.П. Мороз (2004-2006), к.ю.н, проф. П.В. Макушев (2007-2011), к.пед.н., доц. В.М. Савіщенко (2011-2015), д.ю.н., с.н.с В.В. Ковальська (2015). Заступниками деканів у різні роки були Л.О. Мислива, Д.Г. Каюк.

 

Т.в.о. декана юридичного факультету к.пед.н., доц. В.М. Савіщенко
Декан юридичного факультету к.пед.н., доц. В.М. Савіщенко

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна – декан юридичного факультету. Телефон: (056) 370-28-65. Кабінет: 607.

Царьова Ірина Валеріївна – заступник декана. Телефон: (0562) 31–72–32. Кабінет: 604.

Волошина Юлія Вячеславівна – методист 1 курсу. Тел. (056) 377–34–64. Кабінет: 627.

Годенко-Наконечна Олена Петрівна – методист 2 курсу. Тел. (056) 377–34–84. Кабінет: 629.

Атрошенко Наталія Славіївна – методист 3 курсу. Тел. (056) 377–34–84. Кабінет: 629.

Ромащенко Марина Олександрівна – методист 4 курсу. Тел. (056) 377–34–64. Кабінет: 629.

Ребриста Альона Анатоліївна – методист 5 курсу. Тел. (056) 377–34–64. Кабінет: 627.

Орєшкова Аліна Федорівна – методист 5 курсу магістратури. Кабінет: 607.

Таран Наталія Миколаївна – старший інспектор. Кабінет: 634.

 

Методисти юридичного факультету ДДУВС
Методисти юридичного факультету. 2017 рік

Сьогодні юридичний факультет є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що забезпечує освітню, наукову, науково-методичну діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої юридичної освіти. Тут навчаються сотні майбутніх юристів, захисників правопорядку, юрисконсультів, нотаріусів, суддів та інших представників юридичних професій.

Юридичний факультет - Студенти-першокурсники та викладачі юридичного факультету в День Знань
Студенти-першокурсники та викладачі юридичного факультету в День Знань.
(2014 рік)

Юридичний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність». Підготовка фахівців з вищою освітою на факультеті здійснюється за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Така організація навчання дозволяє студенту переходити з одного освітнього рівня на наступний – від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта через усе життя». Тут створено всі умови для інтелектуального та духовного розвитку студентів.

Студентський благодійний ярмарок. 2015 рік
Студентський благодійний ярмарок.
(2015 рік)

Для якісної підготовки майбутніх фахівців-юристів передбачено можливість вибору студентами спеціалізації: державно-правової, кримінально-правової або цивільно-правової. Навчання здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. З 2016 р. розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями: приватна детективна діяльність, безпека підприємництва.

Ключовою постаттю кожного навчального закладу, в тому числі й на юридичному факультеті, є викладач. Нині на факультеті працює високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників, серед яких 6 докторів та 33 кандидати наук.

 

 

Освітню, методичну та наукову діяльність на факультеті провадять п’ять кафедр:

 

➤ кафедра загальноправових дисциплін,

 

➤ кафедра кримінально-правових дисциплін,

 

➤ кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,

 

➤ кафедра фізичного виховання,

 

➤ кафедра цивільно-правових дисциплін.

 

На кафедрах викладаються дисципліни, які охоплюють весь спектр гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних і спеціальних юридичних наук.

Особлива увага приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців, яку факультет забезпечує на базах практики у державних органах та органах місцевого самоврядування.

Цікавим і змістовним є позанавчальне студентське життя. Для всіх бажаючих діють гуртки художньої самодіяльності, в яких можна займатися бальними, сучасними і народними танцями, вокалом, грою на музичних інструментах. Великою популярністю користується клуб веселих і кмітливих, до якого кожного року вступають талановиті юнаки і дівчата. Яскраво та незабутньо проходить для кожного студента факультету традиційне свято «День першокурсника», конкурси талантів, конкурси краси та інтелектуальні змагання. Активісти органів студентського самоврядування факультету – постійні учасники молодіжних громадських, соціальних та культурних заходів.

Значна увага при проведенні виховної роботи приділяється популяризації здорового способу життя та фізичного розвитку. На факультеті працюють спортивні секції; збірні команди навчального закладу постійно беруть участь у змаганнях з легкої атлетики, шахів, боротьби, футболу, волейболу, баскетболу, більярду, пейнтболу тощо.

На факультеті функціонує студентська рада – орган студентського самоврядування, метою діяльності якого є підвищення ініціативності студентів, відповідальності за своє навчання, забезпечення захисту прав та інтересів студентів. Студентська рада об’єднує молодь, яка небайдуже ставиться до питань наукового розвитку, підтримує зв’язки зі студентами інших вищих навчальних закладів, займається благодійною діяльністю, піклуючись про вихованців дитячого притулку «Барвінок», дитячого будинку приміської клінічної лікарні № 6. Студентська рада активно співпрацює з молодіжними організаціями: Всеукраїнською студентською радою при Міністерстві освіти і науки України, Дніпропетровською студентською радою при міському голові тощо.

Адреса факультету: пр.Гагаріна,26, м.Дніпро, 49000, Навчальний корпус, 2 та 6 поверхи.

Тел.(056) 370–28–65, (056) 377–34–64, (056) 377–34–84

E-mail: jurf@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 44 550