Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ була створена відповідно до наказу МВС України від 10. 08. 2011 № 552 «Про організаційно-штатні зміни у ВНЗ МВС України» шляхом з‘єднання кафедр адміністративного права і адміністративного процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Кафедра забезпечує проведення навчальної, виховної та наукової діяльності.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: Адміністративне право і процес, Адміністративна діяльність Національної поліції, Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції, Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, Організація служби дільничних офіцерів поліції, Основи управління в Національній поліції, Управління підрозділами Національної поліції, Управління Національною поліцією, Управління підрозділами поліції превентивної діяльності, Протидія насильству в сім’ї, Публічне адміністрування, Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю, Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією, Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції, Адміністративне право, Протидія Національної поліції нелегальній міграції, Адміністративне судочинство, Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції, Актуальні проблеми превентивної та профілактичної діяльності Національної поліції. Лекційні матеріали та навчальні методичні матеріали.

Специфіка більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі, характеризується практичною спрямованістю. Для посилення зв’язку теоретичної та практичної підготовки до проведення усіх видів навчальних занять залучаються працівники як органів внутрішніх справ, так й інших правоохоронних органів, суду, органів державної влади та місцевого самоврядування. Кафедра підтримує постійні зв’язки з підрозділами превентивної діяльності ГУНП України в Дніпропетровській області. Науково-педагогічний склад кафедри тісно взаємодіє з провідними вченими-адміністративістами Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України та іншими вищими навчальними закладами за профілем кафедри.

На кафедрі працюють над дисертаційними дослідженнями ад’юнкти і здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук. Діє курсантський науковий гурток «Шериф» та працює інтерактивна класна кімната, на базі якої проходять тренінги з питань протидії та попередження насильства в сім’ї.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Миронюк Роман Вікторович – в.о. завідувача кафедри професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції.

Миронюк Роман Вікторович

Закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук з 2003 року. У 2014 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Суб’єкти адміністративно-деліктного процесу».

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів.

 

Гаркуша В’ячеслав Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, капітан поліції. У 2009 році закінчив Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. У 2012 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Контрольна діяльність Державної автомобільної інспекції за правомірністю експлуатації транспортних засобів».

 

Голобородько Денис Віталійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Закінчив Одеську національну юридичну академію. У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративна діяльність ОВС щодо протидії нелегальній міграції».

 

Кононець Віта Петрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. У 2012 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правова діяльність міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки в аеропортах».

У 2017 році переможець конкурсу Дніпропетровської обласної ради у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».

 

Репан Микола Іванович – старший викладач кафедри, магістр права. Закінчив Харківський юридичний інститут та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

 

Ігнатов Сергій Олександрович – викладач кафедри. Закінчив Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ України. Має більше 20 років стажу в практичних підрозділах МВС.

 

Качинська Ірина Валеріївна – викладач кафедри. Полковник міліції у відставці з 2015 року. Має практичний стаж роботи в ОВС 24 роки.

 

Артюшенко Аліна Станіславівна – старший лаборант кафедри, магістр права.

 

Контактні дані кафедри:

кафедра знаходиться на 4-ому поверсі університету, каб. № 401, № 402, № 403, № 404, № 405, № 407.

Телефони:

начальник кафедри – тел. (0562) 31-72-39

науково-педагогічний склад кафедри – тел. (0562) 31-72-40, 31-72-41

Адреса електронної пошти: k_app@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 7 052