Кафедра філософії та політології

Історія кафедри починається з 1998 року, коли в Дніпропетровському юридичному інституті МВС України було створено кафедру соціально-економічних дисциплін. У серпні 2000 року вона була реорганізована в кафедру соціальних дисциплін, а в червні 2008 року – кафедру філософії та політології.

У різні роки кафедру очолювали: кандидат філософських наук, доцент Ю.О. Наріжний, доктор біологічних наук, професор В.Г. Грибан, працювали доктори філософських наук професори В.П. Єременко, В.О. Панфілов, В.П. Капітон; доктор психологічних наук О.Є. Самойлов; кандидати філософських наук, доценти М.Ф. Макарець, В.О. Калініна, В.П. Жижченко, Е.Ю. Смотрицький, О.В. Капітон, Ю.О. Лобода та ін.

Кафедра філософії та політології

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Кузьменко Вячеслав Віталійович – завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор. Викладає дисципліни: «Філософія», «Філософія права», «Методологія наукової діяльності», «Право в історії філософії».

Сфера наукових інтересів – філософія права, логіка, філософія математики, філософські основоположення дидактики.

Завідувач кафедри філософії та політології д.філос.н., проф. В.В. Кузьменко
Завідувач кафедри філософії та політології д.філос.н., проф. В.В. Кузьменко

 

Алєксєєнко Ірина Вікторівна – професор кафедри, доктор політичних наук, професор. Викладає дисципліни: «Політологія», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів – правові проблеми політології, міжнародні політичні процеси і глобальний розвиток проблеми міжнародного права, національна безпека, правові механізми забезпечення суверенітету держави.

 

Підлісний Михайло Миколайович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Соціологія», «Філософія», «Психологічна підготовка та основи етики».

Сфера наукових інтересів – соціологія молоді й освіти, філософія цінностей і права.

 

Шинкаренко Інна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Психологія управління», «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів», «Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції», «Психологічна підготовка та основи етики».

Сфера наукових інтересів – юридична психологія, соціально-перцептивна регуляція професійного спілкування працівників ОВС, комунікативна культура, професійна спрямованість працівників ОВС, діяльність працівників Національної поліції в екстремальних умовах.

 

Диса Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Професійна психологічна підготовка працівників кримінальної поліції», «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів карного розшуку».

Сфера наукових інтересів – психологія професійного мислення, екстремальна та кризова психологія, психосоматика.

 

Стояцька Ганна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Філософія», «Управління науковими проектами», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень».

Сфера наукових інтересів – філософія мови, філософія права, сучасна філософія та методологія науки.

 

Недря Кирило Михайлович – доцент кафедри, кандидат історичних наук. Викладає дисципліни: «Політологія», «Історія та культура України», «Психологічна підготовка та основи етики».

Сфера наукових інтересів – політичне лідерство, політичні технології, стресостійкість, ефективна комунікація, психологія, історія.

Окрім наукової та викладацької діяльності, є одним з провідних тренерів-інструкторів Національної поліції України з дисциплін «Стресостійкість», «Ефективна комунікація», «Техніка опитування», «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського». В особистому доробку участь у підготовці співробітників Патрульної поліції 15 регіонів Україні, а також інших служб та підрозділів Національної поліції України. Є активним громадським діячем та учасником багатьох національно-патріотичних проектів. Нагороджений державними та відомчими нагородами та відзнаками, серед яких орден Богдана Хмельницького, вогнепальна зброя та Народний герой України.

Недря Кирило Михайлович
Недря Кирило Михайлович

 

Галай Наталія Анатоліївна – старший лаборант кафедри, має вищу юридичну освіту.

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється соціально-гуманітарна підготовка курсантів. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, у майбутніх юристів формуються ціннісні орієнтації, моральні якості, відбувається розвиток професійної свідомості та психологічної готовності до роботи у поліції.

Наукові дослідження проводяться викладачами кафедри у рамках загальнокафедральної теми «Філософсько-правові дослідження (онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія права)».

Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, практикумів тощо, які використовуються у навчальному процесі ДДУВС:

– підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Диса О.В., Підлісний М.М., Стояцька Г.М., Шинкаренко І.О. (за заг. ред. В.В. Кузьменка) нагороджений Дипломом ІІІ ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Підручники»;

Підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії»
Підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії»

– навчальний посібник «Елементи класичної логіки» (за заг. ред. В.В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Шинкаренко І.О., Савіщенко В.М., Царьова І.В., Головіна О.В.);

– навчальний посібник «Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових учень» (Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В. В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)» (Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В. В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття)» (за заг. ред. В.В. Кузьменка);

– Монографія «Філософія цінностей: історія і сучасність» (Підлісний М.М., Шубін В.І.);

– Монографія «Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет» (Недря К.М., Чорнобай П.О.);

– навчальний посібник у схемах і коментаріях «Соціологічний практикум». (Підлісний М.М.);

– навчально-методичний посібник з дисципліни «Соціологія» для курсантів денної форми навчання (Підлісний М.М.);

– навчальний посібник «Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми)» (Шинкаренко І.Р., Шинкаренко І.О., Кириченко О.В.);

– навчальний посібник «Організаційні та тактичні засади попередження, виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів оперативно-розшуковими заходами» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Шинкаренко І.О.);

– навчальний посібник «Система оперативно-розшукових заходів» (Шинкаренко І.Р., Кириченко О.В., Ханькевич А.М., Шинкаренко І.О. / За заг. ред. І.Р. Шинкаренка).

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Національним гірничим університетом, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Міжнародним гуманітарно-педагогічним інститутом «Бейт-Хана», Львівським державним університетом внутрішніх справ, Національною металургійною академією України та іншими.

Систематично проводяться науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, де обговорюються актуальні наукові проблеми філософії, психології, політології, соціології та інших гуманітарних дисциплін.

Кафедра філософії та політології

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні», яка відбулася у квітні 2018 р., зібрала в університеті коло видатних вчених, науково-педагогічних та практичних працівників ВНЗ України та підрозділів Національної поліції. Обговорювались актуальні питання розвитку демократичного суспільства в Україні, проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

Всеукраїнська науково-практична конференція 12.04.2018 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція 12.04.2018 р.

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри систематично підтримують зв’язки з практичними органами, працівники яких залучаються до проведення навчальних занять, на заняттях висвітлюються нагальні проблеми роботи поліції, питання професійної деформації, застосування в роботі поліції детектора брехні (поліграфа) тощо.

Кафедра філософії та політології

 

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія та культура України», «Логіка», «Методика наукових досліджень», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Педагогіка вищої школи», «Політологія», «Право в історії філософії», «Професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної поліції», «Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції», «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів», «Психологічна підготовка та основи етики», «Психологія управління», «Соціологія», «Управління науковими проектами», «Філософія права», «Філософія», «Юридична психологія».

 

До наукової роботи активно залучаються курсанти та слухачі магістратури ДДУВС, які систематично займаються у науковому гуртку кафедри. Щорічно з метою підвищення рівня та актуалізації набутих знань здобувачі вищої освіти беруть участь у олімпіадах з навчальної дисципліни «Історія та культура України».

Традиційно на кафедрі до Дня Європи під керівництвом доцентів кафедри Стояцької Г.М. та Недрі К.М. проводиться вікторина серед курсантів з питань євроінтеграції та європейського права.

Кафедра філософії та політології

У межах наукового гуртка щомісячно проводяться секційні засідання з філософії, психології, соціології, логіки, історії та культури України.

Результатами цієї роботи є участь курсантів та слухачів магістратури у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, у конкурсах студентських наукових робіт (у 2017 р. член наукового гуртка Ігнатьєва А.О. стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, наук. керівник. Диса О.В.). У березні 2018 р. 13 курсантів 1-х і 2-х курсів взяли участь у Міжнародному студентському науковому форумі «Креативна економіка очима молоді», який відбувся у Тернопільському національно-технічному університеті ім. Івана Пулюя.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри щорічно приймають участь у конкурсах наукових робіт різного рівня:

– у конкурсі наукових проектів серед слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровщини (2018 р.) курсант Дегтяр В.А. нагороджена дипломом І ступеня (наук. керівник к.істор.н. Недря К.М.);

– у конкурсі наукових робіт курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів МВС України у 2018 році слухач магістратури Сур І.С. пройшла І тур Конкурсу, нагороджена дипломом (наук. керівник к.психол.н., доц. Шинкаренко І.О.);

– в університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки (2018 р.) отримали подяки: курсант Хитрук Р.О. (наук. керівник к.філос.н., доц. Стояцька Г.М.) та курсант Дегтяр В.А. (наук. керівник к.істор.н. Недря К.М.);

На кафедрі проводиться активна профорієнтаційна робота, до участі у наукових заходах долучаються учні загальноосвітніх шкіл з метою залучення їх до наукової діяльності та вступу до університету.

З працівниками Управління захисту економіки проводяться зустрічі, під час яких обговорюються актуальні питання у сфері економіки, про недопущення та усунення проявів корупції в регіоні, про необхідність посилення спроможності органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства та медіа у залученні до процесу боротьби з цим негативним явищем тощо.

Практика і теорія пліч-о-пліч
Зустріч із працівниками Управління захисту економіки
Віталієм Савичем та Олександром Тюфановим.

Кафедра знаходиться на 2 поверсі навчального корпусу.

Адреса електронної пошти: k_fp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 6 554