Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Історично створення кафедри економічної та інформаційної безпеки віднесено до того періоду, коли у Дніпропетровському юридичному інституті МВС, відповідно до наказу МВС України № 626 від 12.08.1999, в результаті реорганізації кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки було створено кафедру оперативно-розшукової діяльності й кафедру інформатики та спеціальної техніки.

Після реорганізації Юридичної академії МВС України в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 827) кафедри було розділено на кафедру спеціальної техніки та захисту інформації (начальник – д.т.н., проф. В.Б. Вишня) і кафедру інформатики (завідувач – к.фіз.-мат.н., доц. В.І. Коршун). У 2010 р. їх було об’єднано у кафедру спеціальної техніки та інформаційних технологій, яку у 2015 р. перейменовано в кафедру інформатики та інформаційних технологій. 01 листопада 2016 р. наказом ДДУВС від 29.09.2016 № 547 «Про оголошення переліку змін у штатах університету» відповідно до наказу МВС від 14.09.2016 № 936 кафедру було реорганізовано в кафедру економічної та інформаційної безпеки.

У різні роки кафедру очолювали к.т.н., с.н.с. Ю.К. Тараненко (1999), к.фіз.-мат.н., доц. О.О. Шумейко (1999-2001), д.т.н., проф. В.Б. Вишня (2001-2013), к.т.н., доц. В.О. Мирошниченко (2013-2015). З вересня 2016 р. кафедру очолює к.ю.н., доц. Е.В. Рижков.

У становлення й розвиток кафедри вагомий внесок зробили кандидати технічних наук, доценти А.О. Каблуков, В.О. Трусов, М.М. Макарченко, викладачі С.М. Ілюхін, С.В. Плешкун, Є.В. Матвієнко, О.І. Шевченко.

На сьогодні колектив кафедри представлений такими працівниками: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Е.В. Рижков; професор кафедри, д.т.н., професор В.Б. Вишня; доценти кафедри: к.т.н., доцент О.О. Косиченко, к.т.н., доцент В.О. Мирошниченко, к.е.н., доцент І.В. Кокарєв, к.ю.н. І.В. Краснобрижий, к.е.н. Г.В. Соломіна, ст. викладачі – С.О. Прокопов, О.В. Махницький; викладач – О.С. Гавриш, ст. лаборант Л.Г. Колпакова.

Завідувач кафедри Рижков Едуард Володимирович. Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності». Автор 110 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 30 публікацій у фахових виданнях, 9 навчальних посібників, монографії, науково-практичних коментарів, патенту на корисну модель. Має 21 рік науково-педагогічного стажу. З 2001 року по 2014 рік очолював кафедри з підготовки оперативного складу по боротьбі з комп’ютерною злочинністю, оперативно-розшукової діяльності, у 2015-2016 році очолював кафедру кримінально-правових дисциплін. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, в тому числі за тематикою: «Використання комп’ютерних засобів для вирішення завдань оперативної розробки», «Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації», «Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку». Член Вченої ради університету, редколегії наукового збірника «Науковий вісник ДДУВС». Ветеран органів внутрішніх справ.

 

Професор кафедри Вишня Володимир Борисович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор 170 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 67 фахових публікацій, 21 навчального посібника, монографії, 22 свідоцтва та патенти України. Має науково-педагогічний стаж 45 років, зокрема в ДДУВС – 17 років на посадах начальника НМЦ, начальника та професора кафедри.

Приймає активну участь у громадській роботі університету. Він член Вченої ради університету, спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02, редколегії наукового збірника «Науковий вісник ДДУВС». У 2016 р. за значні показники у службовій та науково-педагогічній діяльності Наказом МВС України від 01.03.2016 №226 о/с був нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком “За безпеку народу” та Подякою міського голови Б.А.Філатова. Полковник міліції у відставці.

 

Доцент кафедри Мирошниченко Володимир Олексійович. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності». Автор більше 50 наукових публікацій, 11 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Має 33 роки науково-педагогічного стажу. У 2013-2015 р.р. очолював кафедру. Працює на кафедрі з 2002 року. Полковник міліції у відставці.

 

Доцент кафедри Косиченко Олександр Олександрович. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності», «Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності». Автор 57 наукових публікацій, 6 навчальних посібників. Має 43 роки науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 1999 року на посаді доцента.

 

Доцент кафедри Кокарєв Іван Васильович. Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут. Викладає дисципліни: «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва». Автор більше 60 наукових публікацій, в тому числі 3 монографій. Має 40 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри Краснобрижий Ігор Володимирович. Закінчив Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Сучасні інформаційні технології». Автор 20 наукових публікацій. Має 5 роки науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 2002 року.

 

Доцент кафедри Соломіна Ганна Валеріївна. Закінчила Дніпродзержинський державний технічний університет. Викладає дисципліни «Основи економіки та підприємництва», «Забезпечення фінансово – економічної безпеки підприємництва». Автор більше 30 наукових публікацій, в тому числі 1 монографії. Має 10 років науково – педагогічного стажу. Очолює науковий гурток кафедри. Працює на кафедрі з 2017 року.

 

Старший викладач Прокопов Сергій Олександрович. Закінчив Дніпропетровський державний університет. Викладає дисципліни: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення Національної поліції», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Сучасні інформаційні технології». Автор понад 20 наукових публікацій, 4 навчальних посібників, методичних рекомендацій. Має 19 років науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 1999 року. Підполковник міліції у відставці.

 

Старший викладач Махницький Олександр Васильович. Закінчив Національний гірничий університет. Викладає дисципліни: «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності». Автор 10 наукових публікацій та одного патенту. Має 11 років науково-педагогічного стажу. Працює на кафедрі з 2016 року.

 

Викладач Гавриш Олег Степанович. Закінчив Технологічний університет Поділля. Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності». Має більше 10 років практичного стажу використання інформаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки. Автор 8 наукових публікацій. Працює на кафедрі з 2016 року.

 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в інформаційно-комп’ютерному напрямку та надає знання і навички стосовно забезпечення безпеки економічного сектору економіки.

З метою матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на кафедрі створено 4 кабінети інформаційних систем Національної поліції та інформаційних технологій. У навчальному процесі задіяно 62 персональних комп’ютери, які об’єднані між собою у локальну мережу кафедри, що має вихід до локальної мережі університету та глобальної мережі Internet. Аудіо-, відеоапаратура, мультимедійні проектори, зразки техніки, планшети у навчальних кабінетах суттєво поширюють можливості викладачів під час проведення навчальних занять та сприяють засвоєнню матеріалу здобувачами вищої освіти.

Кафедра забезпечує функціонування інформаційно-технічної платформи професійно-орієнтованої ділової гри «Лінія – 102» та є базовим підрозділом для їх проведення.

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін: «Застосування комп‘ютерних технологій в Національній поліції», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності», «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності», «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека», «Сучасні інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовчій діяльності», «Використання інформаційних технологій в науково-педагогічній діяльності», «Основи економічної теорії», «Основи економіки та підприємництва» та інш.

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

На кафедрі функціонує науковий гурток, в якому здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень за напрямком діяльності кафедри. Основною тематикою гуртка є інформаційне і технічне забезпечення оперативно-службової діяльності Національної поліції та економічна безпека держави. У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Графік роботи гуртка – останній четвер кожного місяця, о 13.30. Очолює гурток доцент кафедри, к.е.н. Г.В. Соломіна.

Контактна інформація: завідувач кафедри – тф. 0562317260, тф. 1-60, старший лаборант – тф. 0562317259, тф. 1-59, k_inf@dduvs.in.ua.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 5 512