Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 р. «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006 р.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «кримінально-правова».

За час існування кафедри керівниками були: к.ю.н. проф. Євген Іванович Макаренко (2006-2007), д.ю.н., проф. Іван Григорович Богатирьов (2007-2009), д.ю.н., проф. Володимир Митрофанович Тертишник (2009-2014), к.ю.н., доц. Олександр Петрович Дячкін (2014-2015), к.ю.н., доц. Євген Володимирович Рижков (2015-2016), д.ю.н., доц. Юрій Вікторович Орел (2016-2018). З вересня 2018 року кафедру очолює к.ю.н., доцент Світлана Аполлінаріївна Шалгунова.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика».

Кафедра проводить модельні судові засідання в рамках навчального процесу при вивченні різних професійно-орієнтованих навчальних курсів та закріпленню отриманих теоретичних знань здобувачами вищої освіти в умовах, максимально наближених до реальності: в залі судових засідань, яка обладнана в університеті відповідно до останніх вимог чинного законодавства. На такі засідання запрошуються практичні працівники органів прокуратури та суду. Провідним фахівцем кафедри в організації та проведенні модельних судових засідань є доцент кафедри, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці к.ю.н. Риб’янець С.А.

Науково-педагогічний склад кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками:

 

Шалгунова Світлана Аполлінаріївна – т.в.о. завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Вільнюську середню спеціальну школу підготовки начальницького складу МВС СРСР та Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук з 2000 року, доцент по кафедрі кримінального права з 2005 року. У 2006 р. нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток освіти та науки МВС України».

Має науково-педагогічний стаж 23 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 29 років. Полковник міліції у відставці. Автор більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Започаткувала новий напрям наукових досліджень в кримінології та сформулювала структуру кримінологічного вчення про особу насильницького злочинця. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації протягом 2008-2017 років.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінології», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права».

Сфера наукових інтересів – кримінальна відповідальність та запобігання злочинів проти життя та здоров’я особи, злочинів у сфері службової та господарської діяльності, хуліганства; особа насильницького злочинця, озброєна злочинність, наркозлочинність, економічна злочинність; попередження злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ.

 

Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.


Соболь Оксана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила Донецький Національний університет. Має 12 років науково-педагогічного стажу. Автор 40 наукових та навчально-методичних праць. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію у 2016 році.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кримінального права».

Сфера наукових інтересів – проблемні питання кваліфікації злочинів, тактика та стратегія захисту в кримінальному процесі, організація наукової роботи студентів.

 

Лускатов Олександр Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Закінчив Харківський юридичній інститут. Має науково-педагогічний стаж 15 років, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років. Полковник міліції у відставці. Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації протягом 2008-2017 років.

Викладає дисципліни: «Криміналістика».

Сфера наукових інтересів – розкриття та розслідування злочинів минулих років, організація та методика проведення криміналістичних експертиз в органах поліції.

 

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має 3 роки науково-педагогічного стажу. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України».

Сфера наукових інтересів – класифікація злочинів, кримінальна відповідальність та розслідування статевих злочинів, наркозлочинність.

 

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Риб’янець Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. У 2017 році був визнаний одним з десяти найкращих суддів України, які найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науково-педагогічний стаж складає 2 роки. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Рішення у кримінальному провадженні», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – організація та проведення модельних судових засідань в рамках навчального процесу підготовки юристів; методика організації та проведення професійно-орієнтованої ділової навчальної гри «Лінія-102».

 

Черненко Анатолій Павлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має науково-педагогічний стаж 23 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років. Полковник міліції у відставці. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Процесуальні акти досудового розслідування», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Вступ до спеціалізації».

Сфера наукових інтересів – процедура призначення та проведення слідчих дій, загальні питання кримінального процесу.

 

Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.


Шевченко Таїсія Віталіївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Юридичну академію МВС. Має науково-педагогічний стаж 8 років, стаж служби органах внутрішніх справ 22 роки. Майор міліції у відставці. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право».

Сфера наукових інтересів – проблеми кваліфікації насильницьких злочинів та хуліганства; кримінологічна характеристика насильницької злочинності.

 

Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.


Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Має науково-педагогічний стаж 2 роки, стаж служби органах внутрішніх справ 25 років, працювала керівником слідчого відділу в ОВС України в Дніпропетровській області. Полковник міліції у відставці.

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми кримінального процесу».

Сфера наукових інтересів – розслідування злочинів проти особи, статевих злочинів, методика проведення слідчих дій.

 

Шиян Анатолій Григорович – старший викладач кафедри.


Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Має 31 рік науково-педагогічного стажу. Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Захист у кримінальному процесі», «Адвокатура України».

Сфера наукових інтересів – актуальні проблеми кримінальної-процесуальної діяльності.

 

Дурнєв Валерій Анатолійович – викладач кафедри.

Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ). Працював експертом криміналістом, експертом трасологом в експертно-криміналістичному відділ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, в Дніпропетровському відділенні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Має науково-педагогічний стаж 10 років, стаж служби в органах внутрішніх справ 25 років. Майор міліції у відставці.

Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Судові та правоохоронні органи України», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності».

Сфера наукових інтересів – теоретико-правові проблеми роботи з джерелами речових доказів в кримінальному провадженні.

 

Літвінов Валерій Іванович – викладач кафедри.

Закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету. Працював в органах прокуратури та податковій міліції Дніпропетровської області. Має науково-педагогічний стаж 7 років. Автор 9 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Правові та організаційні основи діяльності недержавних служб безпеки».

Сфера наукових інтересів – діяльність органів прокуратури.

 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує лаборант кафедри, студентка 3-го курсу юридичного факультету Гудіна Яна Ігорівна.

Миронова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри.

 

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика».

Всього на кафедрі у 2018/2019 навчальному році викладається 28 навчальних дисциплін:

«Кримінальне право»; «Актуальні проблеми кримінального права», «Проблемні питання кваліфікації злочинів»; «Кримінальний процес», «Доказування у кримінальному провадженні», «Захист у кримінальному процесі», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Рішення в кримінальному провадженні», «Організація розслідування злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу», «Актуальні проблеми кримінального процесу»; «Криміналістика», «Експертологія», «Судова медицина та психіатрія», «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»; «Кримінологія», «Актуальні проблеми кримінології»; «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»; «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України»; «Правові основи оперативно-розшукової діяльності», «Робота з інформацією з обмеженим доступом», «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності», «Правові та організаційні засади службових перевірок», «Правові та організаційні засади протидії рейдерству», «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності»; Професійно-орієнтована ділова гра «Лінія-102». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.


За сумісництвом на кафедрі працюють:

– Пирог Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

– Уваров Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри;

– Шамара Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, професор кафедри;

– Чаплинська Юлія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри;

– Молчанов Ростислав Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

– Огурченко Володимир Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Школа Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

– Іваниця Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

– Марієнко Антон Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Щербак Дмитро Віталійович, старший викладач кафедри;

– Волошина Юлія В’ячеславівна, викладач кафедри;

– Олійник Володимир Володимирович, викладач кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри Шалгунова С.А., Шевченко Т.В., Літвінов В.І., Черненко А.П., Скок О.С., Соболь О.І., Риб’янець С.А., Шиян А.Г. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних та культурно-просвітницьких заходів, залучають до роботи в наукових гуртках, самодіяльних організаціях університету, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед студентства, виховують патріотів країни, виступають посередниками у взаємодії здобувачів освіти з професорсько-викладацьким складом, керівництвом, здійснюють відбір обдарованої молоді для подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі університету.

Протягом 2017-2018 рр. працівники кафедри взяли участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в університеті, в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (науковий керівник – к.ю.н. Соболь Оксана Іванівна), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань сучасної кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою та стажуванням.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів.

З метою формування майбутньої юридичної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між здобувачами освіти різних вищих навчальних закладів кафедрою започатковано проведення Брейн-рингу з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики «Турнір CRIMEзнавців», який тепер проходить щорічно.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри надають консультації в центрі безкоштовної правової допомоги «Істина», створеному в університеті. Кожна малозабезпечена особа, яка проживає в місті або області, може звернутися за телефоном або особисто за отриманням безоплатної первинної правової допомоги (більш детальна інформація – у відповідному розділі сайту університету).

Проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється з 14:30 до 17:00 відповідно до графіку.

Консультація т.в.о. завідувача кафедри – к.ю.н., доцента Шалгунової С.А. з 14:30 до 17:00, каб. 200, тел. (056) 31-72-05.

Кафедра кримінально-правових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, кабінети 200, 202, 204, 208, 212.

Ми відкриті для спілкування та співробітництва з колегами інших навчальних закладів України та зарубіжжя, практичними працівниками державних і правоохоронних органів, правозахисних організацій, правниками та всіма зацікавленими особами.

Контактні телефони: (056) 31-72-05, 067-732-32-40.

Адреса електронної пошти кафедри: k_kpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 14 149