Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедру кримінально-правових дисциплін створено у червні 2006 р. згідно з наказом МВС України № 351 від 08.04.2006 р. «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і відповідного наказу ДДУВС № 171 від 31.05.2006 р.

Кафедра входить до складу юридичного факультету університету та є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «кримінально-правова».

В різні часи кафедрою керували к.ю.н. проф. Є.І. Макаренко (2006-2007), д.ю.н., проф. І.Г. Богатирьов (2007-2009), д.ю.н., проф. В.М. Тертишник (2009-2014), к.ю.н., доц. О.П. Дячкін (2014-2015), Е.В. Рижков (2015-2016). З вересня 2016 року кафедру очолює д.ю.н., доцент Ю.В. Орел.

Нині колектив кафедри складається з науково-педагогічних працівників, що мають досвід практичної і науково-педагогічної роботи. Практично всі науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені і вчені звання.

На сьогодні колектив кафедри кримінально-правових дисциплін представлений такими працівниками: завідувач кафедри – д.ю.н., доцент Ю.В. Орел; професори кафери – д.ю.н., доцент І.І. Митрофанов, к.ю.н., доцент О.В. Лускатов; доценти кафедри – А.Г. Шиян, к.ю.н., доцент О.П. Дячкін; к.ю.н., доцент А.П. Черненко; к.ю.н., доцент С.А. Шалгунова, к.ю.н. О.І. Соболь, к.ю.н. С.А. Риб’янець; старший викладач кафедри – В.І. Літвінов; викладачі кафедри – к.ю.н. О.С. Скок, Т.М. Миронова, Т.В. Шевченко; старший лаборант кафедри Ю.В. Олійник.

 

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Орел Юрій Вікторович.

У 2001 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого. Викладає дисципліни: «Кримінальне право». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має 14 років науково-педагогічного стажу.

 

Професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Митрофанов Ігор Іванович.

У 1989 році закінчив Ленінградське вище загальновійськове двічі червонопрапорне училище імені С.М. Кірова, а також в 2001 році Рязанський інститут економіки та права Міністерства юстиції Російської Федерації. Викладає дисципліни: «Кримінальне право». Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць. Має 15 років практичного стажу та понад 20 років науково-педагогічного стажу.

 

Професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Лускатов Олександр Віталійович.

Закінчив Харківський юридичній інститут. Викладає дисципліни: «Криміналістика». Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць. Має 15 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Дячкін Олександр Петрович.

Закінчив Волгоградську вищу школу МВС СРСР та Українську академію внутрішніх справ (м. Київ). Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Проблемні питання кваліфікації злочинів», «Тактичні засади адвокатської діяльності». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має понад 20 років практичного стажу роботи у підрозділах досудового слідства та на керівних посадах ОВС, а також 14 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Соболь Оксана Іванівна.

Закінчила Донецький Національний університет. Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Теоретичні основи кримінального права». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Має 12 років науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Риб’янець Сергій Анатолійович.

Закінчив Київську вищу школу МВС. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці. У 2017 році був визнаний одним з десяти найкращих суддів України, які найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Рішення у кримінальному провадженні», «Правове забезпечення та організація діяльності недержавних служб безпеки». Автор 5 науково-методичних праць.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Черненко Анатолій Павлович.

Закінчив Харківський юридичній інститут. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес» «Процесуальні акти досудового розслідування» та «Вступ до спеціалізації». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має 22 роки науково-педагогічного стажу.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Шалгунова Світлана Аполлінаріївна.

Закінчила Вільнюську середню спеціальну школу підготовки начальницького складу МВС СРСР у 1991 рр., у 1995 р. – Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ, служба в органах внутрішніх справ – з 1985 по 2015 рр.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ», у 2005 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі кримінального права. Має близько 100 наукових публікацій. У 2006 р. нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток освіти та науки МВС України».

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія».

 

Доцент кафедри Шиян Анатолій Григорович.

Закінчив Харківський юридичний інститут. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Захист у кримінальному процесі», «Тактичні засади адвокатської діяльності». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Має 30 років науково-педагогічного стажу.

 

Старший викладач кафедри Літвінов Валерій Іванович.

Закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету. Працював у прокуратурі Дніпропетровської області та в податковій міліції. Викладає дисципліни: «Організація розслідування злочинів», «Правові засади ОРД». Автор 4 наукових та навчально-методичних праць. Має 7 років науково-педагогічного стажу.

 

Кандидат юридичних наук Скок Олександра Сергіївна.

Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Судові та правоохоронні органи України».

 

Викладач кафедри Шевченко Таїсія Віталіївна.

Закінчила Юридичну академію МВС за спеціальністю «правознавство». Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Кимінологія». Має практичний стаж роботи 10 років, науково-педагогічний стаж складає 6 років. Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

 

Викладач кафедри Миронова Тетяна Миколаївна.

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Працювала в ОВС України в Дніпропетровській області, керівником слідчого відділу. Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми кримінального процесу». Підполковник міліції у відставці.

 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує старший лаборант кафедри, магістр права Олійник Юлія Володимирівна

 

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін: «Адвокатура України», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Вступ до спеціалізації», «Експертологія», «Захист у кримінальному процесі», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Організація розслідування злочинів», «Правові засади оперативно-розшукової діяльності», «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів», «Процесуальні акти досудового розслідування», «Судова медицина та психіатрія», «Судові та правоохоронні органи України», «Тактичні засади адвокатської діяльності», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Науково-педагогічні працівники кафедри Літвінов В.І., Миронова Т.М., Черненко А.П., Скок О.С., Лускатов О.В., Соболь О.І. є кураторами навчальних груп і здійснюють виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних заходів та залучення їх до самовиховання, сприяють становленню доброзичливих, морально-етичних, гуманістичних стосунків серед студентства, виступають посередником у взаємодії вихованців з професорсько-викладацьким складом, керівництвом.

Протягом 2017 р. працівниками кафедри взято участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах (круглих столах), які відбулися в інших наукових і практичних установах України та зарубіжжя.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.

На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні питання кримінального права» (керівник – к.ю.н. О.І. Соболь), на засіданнях якого заслуховуються та обговорюються наукові доповіді та повідомлення студентів, що стосуються аналізу актуальних питань кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою, стажуванням.

Для забезпечення навчально-виховного процесу та викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри запрошуються провідні вчені України, представники правоохоронних і правозахисних органів.

З метою формування майбутньої юридичної еліти України та підвищення знань і встановлення контактів між студентами різних вищих навчальних закладів кафедрою щорічно проводиться Брейн-ринг з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики «Турнір CRIMEзнавців».

Адреса електронної пошти: k_kpd@dduvs.in.ua

Завідувач кафедри – тел. (056) 31-72-05

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 9 967