Кафедра кримінального процесу

Свої витоки кафедра бере з циклу кримінального процесу та криміналістики Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. Відповідно до наказів МВС СРСР № 170 від 20.05.1985 і ДССШМ МВС СРСР № 32 л/с від 6.06.1985 «Про зміну найменувань циклів» цикл кримінального процесу та криміналістики було створено на базі циклу криміналістики.

Кафедру свого часу очолювали А.Г. Шиян, к.ю.н. доц. А.П. Черненко, д.ю.н., професор. Л.М. Лобойко, В.І. Сліпченко, д.ю.н., доцент О.Ф. Кобзар. Нині виконуючим обов’язки завідувача кафедри є Захарко Андрій Володимирович.

У різні роки на кафедрі працювали д.ю.н., професор. В.М. Тертишник, к.ю.н., доцент. В.Г. Лісогор, к.ю.н., доцент. В.М. Федченко, к.ю.н. І.І. Статіва, В.Г. Дяченко, В.І. Сичова, к.ю.н. Т.О. Лоскутов, к.ю.н. М.С. Лоскутова (Городецька), д.ю.н. Уваров В.Г.

Специфіка викладання дисциплін кафедри характеризується практичною спрямованістю підготовки курсантів і слухачів. З цією метою до проведення навчальних занять курсантів викладачами активно залучаються практичні працівники Національної поліції, прокуратури та суду.

Для вдосконалення навчально-виховного процесу створено філію кафедри на громадських засадах, в роботі якої задіяні викладачі кафедри кримінального процесу, а також найбільш професійно підготовлені працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Представники цього управління залучаються до проведення аудиторних занять з курсантами, їхнього стажування, підготовки та рецензування навчально-методичних матеріалів тощо. У свою чергу, працівники кафедри проводять постійні заняття з працівниками слідчих підрозділів щодо новин кримінального процесуального законодавства, особливостей його застосування.

Кафедра кримінального процесу є випускною на факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.

2. Актуальні проблеми кримінального процесу.

3. Доказування в кримінальному провадженні.

4. Доказування у кримінальному судочинстві.

5. Досудове розслідування.

6. Комплексні штабні навчання.

7. Кримінальний процес.

8. Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування.

9. Організація роботи підрозділів досудового розслідування.

10. Практикум зі складання процесуальних документів.

11. Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні.

12. Судові та правоохоронні органи України.

13. Юридичне документознавство.

14. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування.

15. Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування

 

Захарко Андрій Володимирович ‒ доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. Тимчасово виконує обов’язки керівника кафедри.

Народився 14 червня 1981 року в м. Дніпродзержинську. У 2003 році закінчив Юридичну академію МВС (м. Дніпропетровськ). До вересня 2004 року працював оперуповноваженим відділення карного розшуку Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Потім слідчим, старшим слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Дніпропетровськ ЛУ на Придніпровській залізниці УМВС України на залізничному транспорті. Надалі, з метою поглибленого вивчення кримінального процесуального законодавства та кримінальної процесуальної теорії вступив на навчання до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2008 року працює викладачем, потім ˗ старшим викладачем, пізніше (з 2011 року) ˗ доцентом кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У лютому 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою „Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України”. Має більше 25 наукових публікацій. До сфери наукових інтересів належить застосування примусу в кримінальному процесі України.

 

Федченко Володимир Михайлович – професор кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. Народився 15 листопада 1964 року у м. Кривий Ріг.

В органах внутрішніх справ з жовтня 1985 по листопад 2007 року.

У 1992 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Працював на посадах: оперуповноважений, старший оперуповноважений карного розшуку, слідчий, старший слідчий Нікопольського МВ УМВС України у Дніпропетровській області.

З жовтня 1999 року по лютий 2002 року – ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ України. З лютого 2002 по листопад 2007 року працював на посадах: викладач, старший викладач, доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З листопада 2007 по грудень 2010 року працював на посаді заступника начальника з навчально-методичної та наукової роботи Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

В 2008 році отримав наукове звання доцент по кафедрі кримінального процесу.

В грудні 2010 року звільнився з ОВС за вислугою років. З 2011 по 2015 рік працював доцентом на кафедрі права Криворізького національного університету.

Є автором майже 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – досудове розслідування; теорія доказів; міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні, особливі порядки кримінального провадження.

 

Солдатенко Олена Анатоліївна – доцент кафедри кримінального процесу факультету факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Народилась 21 вересня 1972 року у м. Запоріжжя. В органах внутрішніх справ з жовтня 1991 року. У 1996 році з відзнакою закінчила Донецький інститут внутрішніх справ. З вересня 1996 по листопад 2000 року працювала на посадах слідчого, старшого слідчого Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області. У 2000 році вступила до ад’юнктури Запорізького юридичного інституту МВС України. У 2001 році, враховуючи досвід слідчої роботи та хист до педагогічної діяльності, переведена на посаду викладача. У листопаді 2015 року звільнена у відставку.

24 лютого 2006 захистила дисертаційне дослідження „Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку” за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – процесуальний порядок досудового розслідування; дотримання прав та свобод людини у кримінальному процесі; міжнародні та європейські стандарти кримінального судочинства.

 

Черняк Наталія Петрівна – доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Народилася 17 лютого 1980 року в м. Запоріжжі. В органах внутрішніх справ з серпня 1997 року. У 2001 році закінчила з відзнакою Запорізький юридичний інститут МВС України, після закінчення якого була призначена на посаду оперуповноваженого відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області. З грудня 2001 по грудень 2002 року працювала на посаді дізнавача Ленінського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області. У грудні 2002 року поступила на навчання в ад’юнктуру ЗЮІ МВС України. З вересня 2004 року по серпень 2011 року працювала на посадах викладача та старшого викладача кафедри криміналістики факультету з підготовки слідчих ЗЮІ ДДУВС. У вересні 2011 року призначена на посаду доцента кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де і працює по теперішній час.

Навчалася на заочному (2001-2002 рр.) та денному (2002-2004 рр.) відділенні ад’юнктури ЗЮІ МВС України.

18 квітня 2008 року захистила дисертаційне дослідження за темою «Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства» на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – захист прав та свобод людини у кримінальному судочинстві; застосування практики Європейського суду з прав людини в діяльності правоохоронних та правозахисних органів України.

 

Литвинов Валерій Валентинович – доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Народився 21 лютого 1977 року. В органах внутрішніх справ з серпня 1994 року. У 1997 році закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України. З 1997 по 2006 рік працював слідчим у слідчих відділах Дніпропетровського РВ, Петриківського РВ та Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, а також старшим слідчим ОМВ СУ УМВС України в Дніпропетровській області. З листопада 2006 року по листопад 2008 року навчався на денному відділенні ад’юнктури ДДУВС. З листопада 2008 року призначений на посаду викладача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства. У жовтні 2012 року призначений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри, де працює по теперішній час.

У квітні 2012 року захистив дисертацію на тему: «Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – процесуальний порядок здійснення досудового розслідування; процесуальні рішення закінчення стадії досудового розслідування; запровадження альтернативних способів розв’язання кримінально-правових конфліктів у кримінальному судочинстві.

 

Гаркуша Аліна Григорівна – старший викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, майор поліції.

Народилася 9 грудня 1979 року. В органах внутрішніх справ з серпня 1997 року. У 2001 році закінчила Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2001 по 2008 рік працювала слідчим СВ Верхньорогачицького РВ УМВС України в Херсонській області та слідчим СВ Шевченківського РВ УМВС України в Запорізькій області. З травня 2009 по листопад 2010 рік працювала на посаді старшого інспектора відділу кадрового забезпечення ЗЮІ ДДУВС. З березня 2011 року перебувала на посаді викладача кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих ЗЮІ ДДУВС. З вересня 2011 року призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де і працює по теперішній час.

У липні 2017 року захистила дисертацію за темою «Кримінальна відповідальність за побої і мордування» на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право. Автор 30 наукових праць.

 

Лазарева Дарія Володимирівна – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший лейтенант поліції.

Народилася 24 квітня 1988 року у м. Миколаєві. У 2010 році закінчила Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Правознавство». В органах внутрішніх справ з серпня 2010 року. У 2013 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримала кваліфікацію «магістр». Працювала на посаді слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з 2011 по 2017 рік.

Є автором понад 12 наукових та навчально – методичних праць. Сфера наукових інтересів – затримання за підозрою у вчиненні злочину, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальний примус, дотримання прав та свобод людини у кримінальному процесі.

 

Бойко Олексій Павлович – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. кандидат юридичних наук, майор поліції.

Народився 06 квітня 1985 року у смт. Петриківка Дніпропетровської області. На службі в органах внутрішніх справ з 2003 року. В органах Національної поліції України з 2016 року. У 2007 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. З липня 2007 по листопад 2010 року працював оперуповноваженим сектору карного розшуку Петриківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У листопаді 2010 року вступив до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і з того часу займається науковою діяльністю. У липні 2013 року був призначений викладачем кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, де працює по теперешній час.

У лютому 2018 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Є автором понад 45 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

 

Бублик Надія Сергіївна – викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, капітан поліції.

Народилась 11 травня 1989 року у м. Джанкой АР Крим. В органах внутрішніх справ з серпня 2007 року по серпень 2018 року. У 2011 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, та у 2012 році отримала кваліфікацію «магістр».З 2012 по 2015 роки навчалась на заочному відділенні Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара за спеціальністю економіка підприємства.

З 2011 по 2018 рік працювала на посаді слідчого, а потім старшого слідчого управління ГУНП (ГУМВС) України в Дніпропетровській області.

У вересні 2018 року вступила до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність та була призначена на посаду викладача кафедри кримінального процесу, де працює по теперішній час.

 

Одинець Поліна Володимирівна – лаборант кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, студентка 3 курсу юридичного факультету.

 

Контактні дані кафедри кримінального процесу:

Кафедра знаходиться на 5-ому поверсі університету, каб №501, №509, №510, №512.

Телефони:

Начальник кафедри – (0562) – 370-28-95

Науково-педагогічні працівники – (0562) – 31-72-50

Адреса електронної пошти: k_kp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 7 499