Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р.- кафедра історії та українознавства; 2005 р.- кафедра українознавства).

На сьогодні це один із навчально-наукових структурних підрозділів факультету економіко-правової безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.ф.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.ф.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998); к.ф.н., доц. Ю.О. Шепель (1998-1999), к.ф.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри, старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013); українознавства та іноземних мов – к.пед.н., доц. Н.О. Побережна (2013-2017), з вересня 2017 р. кафедру очолює к.ф.н., доц. Т.В. Крашеніннікова.

Крашеніннікова Тетяна Валеріївна

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.ф.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.ф.н. Т.М. Аллахвердян, к.ф.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Н.В. Давидова, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенко, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна,
І.А. Турівна та ін.; україномовних дисциплін – к.ф.н. Н.Д. Писаренко, к.ф.н., доц. В.Я. Мороз, к.ф.н., доц. Н.І. Іванова, к.ф.н., доц. В.П. Біляцька, к.ф.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М Архипенко, к.іст.н., доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба; старший викладач О.П. Годенко-Наконечна, старший викладач В.Ю. Базальчук.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

Кафедра українознавства та іноземних мов

Крашеніннікова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність».

Сфера наукових інтересів – історія української мови, лексичний склад української мови та лінгвістична експертиза тексту.

 

Поповський Анатолій Михайлович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри.

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Мова і термінологія наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів – історія української мови, специфіка професійного мовлення.

 

Побережна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – розвиток та удосконалення технологій методичного моделювання навчання на підставі інформаційних технологій, технології створення програмно-методичних засобів електронного навчання у вищих навчальних закладах.

 

Клименова Олена Миколаївна – доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

 

Пакулова Тетяна Василівна – доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – навчання письма іноземної мови здобувачів юридичних навчальних закладів.

 

Декусар Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – лінгвістика, психологія, педагогіка.

 

Кондрашева Ольга Василівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Сфера наукових інтересів – сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

 

Нагорна Юлія Анатоліївна – старший викладач кафедри.
Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – англійська юридична термінологія, її походження, розвиток та використання.

 

Подворчан Алла Зеновіївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Українська мова професійного спрямування».

Сфера наукових інтересів – українська філологія, сучасне літературознавство, педагогіка.

 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри.
Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – інноваційні технології та інтерактивні методи навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти.

 

Костенко Ольга Геннадіївна − викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – сучасні гендерні лінгвістичні дослідження, лінгвокраїнознавство, англійське та американське літературознавство.

 

Стрюк Євгенія Володимирівна – викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Сфера наукових інтересів – англійська юридична термінологія, історія та культура Англії, англійська середньовічна поезія.

 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність», «Мова та термінологія наукових досліджень».

Кафедра щорічно проводить: всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»; науково-практичний семінар «Мова і право»; олімпіади з української та іноземних мов; вікторини; конкурс на кращий науково-прикладний проект з іноземної мови в межах теми «Міжнародне право та діяльність міжнародних правоохоронних органів із захисту прав людини».

Усі ці заходи та навчальний процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Метою використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, є вивчення й дослідження мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

Кафедра українознавства та іноземних мов

Під керівництвом А.М. Поповського на кафедрі діє Школа наукового опрацювання проблем юридичної лінгвістики, правничої термінології, лінгвістичного аналізу юридичної документації. Це надає можливість: постійно тримати в поєднанні теоретичні та практичні знання з мовних дисциплін; підтримувати тісні зв’язки з такими науковими установами, як: Науково-дослідний інститут (м. Київ), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Університет м. Ольштин (Польща), вищі навчальні заклади спорідненого профілю Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя тощо.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», заснований у 2000 році. До його складу входять здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури. На гурткових заняттях розглядаються сучасні особливості написання наукових праць в Україні та за кордоном, що дає можливість гуртківцям удосконалювати знання державної та іноземних мов у науковому стилі.

Із жовтня 2017 року започатковано молодіжний проект Школа ораторської майстерності «Перуниця», який спрямований на розвиток ораторської майстерності у активної частини творчої молоді і якісну підготовку молодих юристів та поліцейських.

Мета Школи: підвищення суспільної активності молоді; підвищення рівня ораторської майстерності у майбутніх юристів та працівників поліції; створення умов для повної самореалізації у правовій сфері.

Для участі у Школі запрошуються здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури віком від 18 до 25 років.

За навчальним напрямком діяльності Школи передбачається робота п’яти класів:

1 клас – передбачає пояснення учасникам Школи загальної інформації про риторику, ораторське мистецтво, ораторську майстерність (спільне та відмінне); перші спроби формування виступів у кожному з напрямків. Результат: показові змагання з виступами різного напрямку;

2 клас – передбачає формування вмінь та навичок ораторського мистецтва (темп, тембр, голос, відчуття віршованого ритму, міміка, жести, поза); вміння добирати під теми матеріал, створювати супроводження за допомогою аудіо, відео, презентацій. Результат: показові змагання з виступами: поезія, проза, промова, скоромовка;

3 клас – вивчення досвіду подібних Шкіл (позитив, негатив, сильні, слабкі сторони); використання умінь та навичок основ ораторської майстерності у поєднанні з професійними знаннями. Результат: показові змагання з виступами на професійні проблеми (класичні дебати);

4 клас – вивчення досвіду та проблем у юриспруденції та поліції з риторики, ораторського мистецтва, ораторської майстерності; формування умінь та навичок словесної самооборони, словесного дзюдо та словесного айкідо. Результат: показові змагання з виступами на професійні проблеми (дебати з використанням прийомів словесної самооборони, словесного дзюдо та словесного айкідо; навички під час угамування натовпу);

5 клас – підготовка тренерів для викладання у Школі; формування навичок роботи у прес-службах поліції; вміння спілкуватися з пресою. Результат: показові ораторські змагання тренерів.

За науковим напрямком діяльності Школи передбачається консультування для здобувачів вищої освіти, слухачів магістратури, ад’юнктури, викладачів університету у підготовці до виступів на наукових заходах та захистах наукових робіт.

За організаційно-виховним напрямком діяльності Школи передбачено проведення риторичного конкурсу для школярів «Молодий оратор».

На базі кафедри українознавства та іноземних мов успішно функціонують такі факультативи англійської мови:

1) «Communication skills development» (розвиток навичок говоріння, читання, аудіювання та письма в межах побутової і суспільно-політичної тематики з використанням автентичних матеріалів).

Основною метою факультативу є вдосконалення та подальший розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови за всіма видами мовленнєвої діяльності для ефективної комунікації в іншомовному середовищі.

Керівник: ст. викладач Нагорна Ю.А.

2) «Brighter English» (ділові та юридичні аспекти англійської мови)
Метою факультативу є формування та поглиблення ключових компетенцій курсантів у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма) на базі ділової та юридичної лексики.

Основними завданнями факультативу є: підвищення інтересу курсантів до іноземної (англійської) мови; розширення активного і пасивного словникового запасу курсантів щодо ділової та юридичної лексики; збагачення соціокультурних знань та навичок курсантів з метою їх практичного застосування у професійній діяльності; утворення сприятливої позитивної атмосфери взаємовідносин між курсантами.

Факультативні заняття проводяться з використанням різноманітних технічних засобів навчання: аудіо та відео матеріалів, мультимедійних програм.

Керівник: ст. викладач Декусар Г.Г.

3) Факультатив з англійської мови для курсантів та магістрів (рівень А2) з метою формування, закріплення й розширення уміння правильно використовувати найуживаніші граматичні форми.

Керівники: доцент кафедри Клименова О.М. та ст. викладач кафедри Кондрашева О.В.

4) «English Movie Club» (перегляд автентичних фільмів та робота над їх змістом).

Учасники зможуть розширити свої знання з англійської мови та лінгвокраїнознавства за допомогою перегляду англомовних фільмів та роботою над їх змістом.

Керівники: викладачі Костенко О.Г. та Стрюк Є.В.

З 17 квітня 2018 року на кафедрі українознавства та іноземних мов Дніпропетровського університету внутрішніх справ організована робота курсів з вивчення іноземних мов для курсантів та співробітників університету на платній основі.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

Тел. кафедри – 31-72-37, внут.тел.: 334, 337, 137.

Адреси електронних пошт: k_mp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 4 053