Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р. – кафедра історії та українознавства; 2005 р. – кафедра історії державності та українознавства; 2007 р. – кафедра українознавства).

На сьогодні це один із основних навчально-наукових структурних підрозділів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.філол.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.філол.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.філол.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998), к.ф.н., Ю.О. Шепель (1998-1999), к.філол.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.філол.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013). З вересня 2013 р. кафедру очолює к.пед.н., доц. Н.О. Побережна.

Завідувач кафедри українознавства та іноземних мов к.пед.н., доц. Н.О. Побережна
Завідувач кафедри українознавства та іноземних мов к.пед.н., доц. Н.О. Побережна

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.філол.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.філол.н. Т.М. Аллахвердян, к.філол.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Н.В. Давидова, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенок, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна, І.А. Турівна; україномовних дисциплін – к.філол.н. Н.Д. Писаренко, к.філол.н., доц. В.Я. Мороз, к.філол.н., доц. Н.І. Іванова, к.філол.н., доц. В.П. Біляцька, к.філол.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М. Архипенко, к.іст.н. доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба.

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

Колектив кафедри українознавства та іноземних мов. 2015 рік
Колектив кафедри українознавства та іноземних мов.
(2015 рік)

Побережна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».

Сфера наукових інтересів: розвиток та удосконалення технологій методичного моделювання навчання на підставі інформаційних технологій, технології створення програмно-методичних засобів електронного навчання у вищих навчальних закладах.

 

Поповський Анатолій Михайлович – доктор філологічних наук, професор.

Урочистості з нагоди ювілею професора А.М. Поповського. 2015 рік
Урочистості з нагоди ювілею професора А.М. Поповського.
(2015 рік)

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність».

Сфера наукових інтересів Поповського Анатолія Михайловича: історія української мови, специфіка професійного мовлення. Автор майже 800 наукових праць. Має наукові нагороди та відзнаки:

— медаль «Ветеран труда», яку присвоєно 30 червня 1987.

— Знак «Відмінник освіти України»;

— Знак «Петро Могила»;

— Знак «За сприяння органам внутрішніх справ України»;

— Знак «40 років ДДУВС».

 

Крашеніннікова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність».

Сфера наукових інтересів – історія української мови, лексичний склад української мови та лінгвістична експертиза тексту.

 

Гречухіна Ірина Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».

Основний напрям наукової роботи – історична лексикологія та стилістика; юридична термінологія.

 

Пакулова Тетяна Василівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування».

Основний напрям наукової роботи – навчання письма іноземної мови студентів юридичних навчальних закладів.

 

Нагорна Юлія Анатоліївна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Основний напрям наукової роботи – англійська юридична термінологія, її походження, розвиток та використання.

 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну «Іноземна мова».

Основний напрям наукової роботи – інноваційні технології та інтерактивні методи навчання іноземної мови студентів ВНЗ.

 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

Зустріч з проф. Р. Ройсом (США). 2011 рік
Зустріч з проф. Р. Ройсом (США).
(2011 рік)

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Українська мова професійного спрямування», «Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «Ораторська майстерність». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра щорічно проводить всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю», науково-практичний семінар «Мова і право», олімпіади з української та іноземних мов, вікторини, конкурс на кращий науково-прикладний проект з іноземної мови в межах теми «Міжнародне право та діяльність міжнародних правоохоронних органів із захисту прав людини».

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: інноваційні технології та інтерактивні методи навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти, слухачів магістратури та ад’юнктів; юридична термінологія, її походження, розвиток та використання; історія української мови; специфіка професійного мовлення; лексичний склад української мови та лінгвістична експертиза тексту.

Гість університету – поет Іван Драч. 2008 рік
Гість університету – поет Іван Драч.
(2008 рік)

Усі ці заходи та навчальний процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Мета використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, полягає у вивченні й дослідженні мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

Під керівництвом А.М. Поповського на кафедрі діють: школа наукового опрацювання проблем юридичної лінгвістики, правничої термінології, лінгвістичного аналізу юридичної документації. Це надає можливість: постійно тримати в поєднанні теоретичні та практичні знання з мовних дисциплін; підтримувати тісні зв’язки з такими науковими установами, як: Науково-дослідний інститут (м. Київ), Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), Університет м. Ольштин (Польща), вищі навчальні заклади спорідненого профілю Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя тощо; організувати діяльність наукового гуртка «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», до складу якого входять курсанти факультетів № 1-3.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

 

Тел. кафедри – 31-72-37, внут.тел.: 334, 337, 137.

Адреси електронних пошт: k-mp-dduvs@ukr.net, k_mp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 2 678