Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

22 серпня 1966 року на базі Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції (з 1992 р. – Дніпропетровське училище міліції МВС України) був утворений цикл спеціальних дисциплін, який був профілюючим навчальним підрозділом навчального закладу щодо підготовки фахівців для підрозділів карного розшуку та кримінального пошуку. Цикл являв собою багатопрофільну структуру, де викладалися дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність», «Адміністративне право», «Спеціальна техніка» та ін.

У різні часи цикл спеціальних дисциплін очолювали: Буданов Сергій Павлович (1966-1969 рр.), Година Олександр Петрович (1969-1980 рр.), Волчков Іван Михайлович (1980-1986 рр.), Парамонов Микола Іванович (1986-1995 рр.), Якименко Юрій Степанович (1992-1998 рр.).

З 1966 по 1998 роки на циклі працювали та викладали курс оперативно-розшукової діяльності викладачі: Шкуліпа Іван Григорович (1966-1979 рр.), Яблуновський Віктор Прокоф’євич (1966-1990 рр.), Кулішов Борис Дмитрович (1967-1981 рр.), Ролін Володимир Ілліч (1973-1984 рр.), Миролюбський Ігор Миколайович (1973-1978 рр.), Негреба Анатолій Дмитрович (1979-1989 рр.), Осітров Станіслав Олексійович (1979-1997 рр.), Лозовський Анатолій Володимирович (1987-1998 рр.), Богуміл В’ячеслав Миколайович (1980-1986 рр.), Скляр Вадим Леонтійович (1980-1987 рр.), Берестовий Ерій Васильович (1985-1986 р.), Галенко Микола Антонович (1990-1998 рр.), Липка Володимир Калинович (1987-1998 рр.) та ін.

У структурі циклу функціонувала спеціальна бібліотека, навчально-методичний кабінет оперативно-розшукової діяльності та два кабінети спецтехніки. З 1975 по 1994 рр. начальником кабінету спеціальної техніки був Зайцев Віталій Дмитрович.

У зв’язку зі створенням на базі Дніпропетровського училища міліції МВС України Дніпропетровського юридичного інституту МВС України як вищого навчального закладу МВС України, відповідно до наказу МВС України від 14.05.1998 № 347 була створена кафедра оперативно-розшукової діяльності.

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно до наказу ректора університету від 26.07.2013 № 217 о/с на базі кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету кримінальної міліції була створена кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки є навчально-науковим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

У різні часи кафедру очолювали: доктор юридичних наук, професор Антонов Костянтин Володимирович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Кисельов Олександр Олександрович (2002-2003 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Меживой Володимир Павлович (2003-2007 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Дмитро Георгійович (2008-2010 рр.); кандидат юридичних наук Богуславський Максим Григорович (2010-2012 рр.). З 2012 р. по 2015 р. та з 2016 р. по теперішній час кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Кириченко Олег Вікторович.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри працювали: Бакеєв Володимир Петрович (2001-2003 рр.); Бєгунков Андрій Владиславович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Варава Володимир Вікторович (1998-2002 рр.); кандидат юридичних наук Волкова Наталія Леонідівна (2007-2010 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Журавльов Віталій Юрійович (2012-2014); кандидат юридичних наук, доцент Казначеєв Дмитро Георгійович (1999-2015 рр.); кандидат юридичних наук Компанієць Дмитро Олександрович (2011-2012 рр.); Косогов Олександр Григорович (2003-2009 рр.); Криворученко Сергій Миколайович (2004-2005 рр.); Мелікян Артем Іванович (1999-2002 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Мінка Павло Якович (1998-2003 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Обшалов Сергій Володимирович (2002-2015 рр.); Ожогова Валентина Григорівна (2006-2010 рр.); Остроумов Аркадій Мартинович (2000-2007 рр.); Приловський Володимир Володимирович (2001-2010 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Поливанюк Василь Дмитрович (2011-2015 рр.); кандидат юридичних наук Христов Олександр Леонідович (2008-2009 рр., 2011-2014 рр.); кандидат юридичних наук, професор Шинкаренко Ігор Ростиславович (2011-2018 р.р.); кандидат психологічних наук, доцент Шинкаренко Інна Олександрівна (2002-2007 рр., 2011-2012 рр.) та ін.

До навчально-виховного процесу в якості сумісників залучалися такі досвідчені фахівці в галузі оперативно-розшукової діяльності, як доктор юридичних наук, професор генерал-полковник міліції Корнієнко Михайло Васильович (2005-2011 рр.); кандидат юридичних наук, доцент генерал-майор міліції Черкасов Юрій Ерікович (2004-2011 рр. та 2016-2018 рр.); кандидат юридичних наук генерал-майор міліції Бобильов Олександр Фадейович (2008-2009 рр.); доктор юридичних наук, професор полковник міліції Снігерьов Олександр Петрович (2002-2003 рр., 2011-2012 рр.); доктор юридичних наук, професор полковник міліції Пчолкін Валерій Дмитрович (2006-2008 рр.); кандидат юридичних наук, професор Душейко Григорій Олексійович (2011-2012 рр.); кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Галючек Артем Анатолійович (2008-2014 рр.); кандидат юридичних наук, доцент Мінка Павло Якович (2003-2011 рр.) та ін.

 

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання в університеті таких дисциплін:

1) режим секретності;

2) оперативно-розшукова діяльність;

3) оперативно-розшукова діяльність Національної поліції;

4) організація роботи підрозділів карного розшуку;

5) організація роботи з негласним апаратом;

6) оперативно-розшукове документування;

7) психологія оперативно-розшукової діяльності;

8) негласні слідчі (розшукові) дії;

9) спеціальна техніка в правоохоронній діяльності;

10) спеціальна техніка;

11) актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії окремим видам злочинів;

12) запобігання злочинам підрозділами кримінальної поліції;

13) особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

14) організація роботи підрозділів кримінальної поліції.

 

Сьогодні всі науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та досвід роботи в практичних підрозділах.

 

Науково-педагогічний склад кафедри є таким:

Завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції доктор юридичних наук, доцент Кириченко Олег Вікторович.

Проходив службу в органах внутрішніх справ з жовтня 1992 р. по листопад 2015 р. (полковник міліції у відставці).

У 1994 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, а у 1999 р. – Запорізький юридичний інститут МВС України. Працював в оперативних підрозділах Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області (1994-1999 рр.), навчався в ад’юнктурі (1999-2002 рр.), працював на кафедрі кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України (2002-2007 рр.). З 2007 по 2015 р. обіймав посаду начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2016 р. по теперішній час працює завідувачем кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, а у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2007 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права та кримінології.

Є автором 140 наукових та навчальних робіт, у тому числі 5 монографій, 14 підручників і навчальних посібників (з них 4 – з грифом Міністерства освіти і науки України). Під його керівництвом здобувачами захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Основні напрями наукового дослідження – оперативно-розшукова протидія злочинам в системі протидії злочинності, теоретико-прикладні проблеми протидії злочинам проти громадської безпеки.

 

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції доктор юридичних наук, доцент майор поліції Дараган Валерій Валерійович.

Розпочав службу в ОВС з серпня 2002 р. У 2006 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, у 2007 р. – магістратуру. Протягом 2006-2012 рр. працював у підрозділах ДСБЕЗ УМВС України на Придніпровській залізниці. У 2012 році працював інспектором інспекції з особового складу ВІОС УКЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2017 р. Міністерством освіти і науки України йому присвоєно вчене звання «доцент».

З вересня 2012 р. призначений на посаду старшого викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету кримінальної міліції університету, а з вересня 2013 р. – старшого викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції. З вересня 2015 р. – доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

У 2013 та 2015 роках за підсумками проведення щорічного регіонального наукового конкурсу «Кращий молодий вчений», який проводиться Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, став лауреатом за гуманітарним напрямком.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, які опубліковані в Україні та в зарубіжних країнах (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Естонія, Казахстан, Латвія, Молдова, Польща, Росія, Таджикистан).

Основний напрямок наукових досліджень – оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель.

 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Санакоєв Дмитро Борисович.

Розпочав службу в ОВС з серпня 1996 р. У 2000 р. закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України. З 2000 р. по 2005 р. працював у слідчих підрозділах Запорізького міського управління, відділу розслідування тяжких злочинів проти особи по лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Запорізькій області. З 2005 р. по 2007 р. навчався в ад’юнктурі Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2007 р. по 2009 р. працював викладачем кафедри криміналістики Запорізького юридичного інституту ДДУВС, а з 2009 р. по 2011 р. – доцентом кафедри спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту ДДУВС. На посаді доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ працює з вересня 2011 р., а з вересня 2013 р. – доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2013 р. Міністерством освіти і науки України йому присвоєно вчене звання «доцент».

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій та 3 навчальних посібників.

Основний напрямок наукових досліджень – оперативно-розшукова протидія торгівлі людьми; кіберзлочинність; проблеми теорії та практики розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів проти особи.

 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Єфімов Володимир Веніамінович.

Розпочав службу в ОВС з липня 1994 р. У 2000 році закінчив з відзнакою Донецький інститут внутрішніх справ. З 2001 р. по 2004 р. навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України. Після закінчення ад’юнктури працював на посаді викладача кафедри організації боротьби з економічною злочинністю Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ), займав посади викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри економіко-правових дисциплін. На посаді доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності перебуває з лютого 2010 року.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність, у 2012 р. Міністерством освіти і науки України йому присвоєно вчене звання «доцент».

Має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

Під його керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Основний напрямок наукового дослідження – оперативно-розшукова протидія економічним злочинам.

 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, доцент Телійчук Віталій Григорович.

Проходив службу в органах внутрішніх справ з 1985 по 2011р., у тому числі 7 років у підрозділах карного розшуку (підполковник міліції у відставці, ветеран ОВС).

У 1996 році закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка.

З 1997 року на викладацькій діяльності: викладач, старший викладач, старший викладач методист – начальник кабінету педагогічної майстерності (училище професійної підготовки працівників міліції при УМВС України в Кіровоградській області, початкова підготовка оперуповноважених карного розшуку, дисципліна – оперативно-розшукова діяльність).

З 2002 року розпочав науково-педагогічну діяльність, обіймаючи посади викладача, старшого викладача кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки; старшого викладача оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС, згодом начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки.

З 2012 р. по 2014 р. доцент кафедри правознавства Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету. З 2014 року по 31.08.2017 – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ДДУВС. З 01.09.2017р. доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

У 2008 р. захистив дисертаційне дослідження за темою «Особливості попередження та розкриття оперативними підрозділами МВС України розбійних нападів на квартири громадян» зі спеціальності 21.07.04 – «оперативно-розшукова діяльність». У 2010 р. присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, а у 2011 р. присвоєно вчене звання доцент по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки.

Автор понад 90 публікацій, з них 73 наукового та 17 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів – протидія злочинам проти власності.

 

Старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук майор поліції Кисельов Андрій Олександрович.

Розпочав службу в органах внутрішніх справ з серпня 2001 р. У 2005 р. закінчив Юридичну академію МВС, у 2007 р. – магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2005 р. по 2007 р. працював в підрозділах ДСБЕЗ та карного розшуку Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. З 2007 р. по 2008 р. навчався в ад’юнктурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Протягом 2008-2012 рр. займав посади начальника курсу факультету заочного навчання працівників ОВС, інспектора факультету заочного навчання працівників ОВС, наукового співробітника наукової лабораторії проблем громадської безпеки, викладача кафедри економіко-правових дисциплін, викладача кафедри цивільного права та процесу. У вересні 2012 р. призначений викладачем кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету кримінальної міліції університету, а з вересня 2013 р. – старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Автор понад 30 наукових та навчальних праць.

Основний напрямок наукових досліджень – організація та тактика використання осіб, які конфіденційно співробітничають з Національною поліцією.

 

Кафедра є випусковою, забезпечує проведення навчальної практики, стажування та державної атестації з дисциплін оперативно-розшукової спеціалізації серед здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

Кафедра співпрацює з оперативними підрозділами ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Загальнокафедральною темою на 2015-2019 рр. є «Оперативно-розшукова протидія злочинам оперативними підрозділами Національної поліції як складова протидії злочинності». На кафедрі діє науковий гурток «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності».

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики» та науково-практичний семінар «Актуальні питання оперативно-розшукової протидії злочинам».

Завідувач кафедри – (056) 370-28-76

e-mail: ord_st@ukr.net, k_ord@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 9 272