Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Кафедра є одним із провідних підрозділів на факультеті завдяки викладанню навчальних дисциплін практичної спрямованості діяльності підрозділів Національної поліції, спеціальних підрозділів для курсантів, працівників патрульної поліції та особового складу служб і підрозділів Національної поліції тощо. Вона розміщена в окремому корпусі, в якому налічується 2 мультимедійні, 2 стрілецьких тири (25, 50 метрів) та кімната для проведення занять з тактичної медицини.

Нині кафедра налічує 18 осіб науково-педагогічного складу кафедри, серед яких 2 доктори наук за профілем кафедри, 4 кандидата юридичних наук, а також 3 майстри спорту, в тому числі, з прикладної стрільби, 1 кандидат в майстри спорту, 4 сертифіковані тренери з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP, 2 сертифіковані тренери з «Дотримання стандартів у галузі прав людини: забезпечення правопорядку під час зібрань» (Complying with human rights standards while policing assemblies) за версією Бюро ОБСЄ демократичних інститутів і прав людини, діючий інструктор і суддя Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту та тренер з практичної й прикладної стрільби за правилами IDPA та UFPS.

Впродовж 10 років кафедра забезпечує навчальну діяльність університету з широкого діапазону спеціалізованих дисциплін: «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева підготовка», «Дії працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях», «Організація та проведення спеціальних операцій Національної поліції», «Основи охорони праці, охорони праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі та особиста безпека працівника Національної поліції».

У 2014 році співробітники кафедри професійно виконали свої службові та патріотичні обов’язки в районах бойових дій зони АТО (Сєверодонецьк, Щастя, Золоте, Милове та Широкіно).

У своїй навчальній, методичній та виховній роботі кафедра активно співпрацює з полком спеціального призначення патрульної поліції «Дніпро 1».

У 2017 та 2018 роках кафедрою проводяться заходи щодо підвищення кваліфікації поліцейських при затриманні озброєних правопорушників у приміщеннях та затримання правопорушників, що використовують транспортні засоби.

У 2018 році на кафедрі тактико-спеціальної підготовки було створено кімнату тактичної медицини, в якій курсанти вивчають та відпрацьовують на манекенах-тринажерах закриті та відкриті переломи та їх іммобілізацію; травми м’яких тканин, кровотечі, гемостази, перев’язки ран; серцево-легеневу реанімацію дорослих, дітей та новонароджених; опіки; інтоксикації; шок і різновиди шоку; медичне сортування в разі колективної аварії; іммобілізацію та евакуацію постраждалих.

Особовий склад кафедри та слухачі університету постійно приймають участь у спортивних змаганнях з кульової стрільби, практичної стрільби, гирьового спорту та поліатлону.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-дослідній діяльності з проблем забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку та підвищення їх професійного рівня, підготовки поліцейських кадрів до дій в особливих умовах.

На кафедрі створено науковий гурток, в якому здобувачі вищої освіти набувають навичок наукових досліджень за напрямком діяльності кафедри. У рамках гуртка виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, вікторини, публікуються статті, тези та доповіді. Керівник гуртка доцент кафедри, к.ю.н. Д.Г. Казначєєв.

 

Собакарь Андрій Олексійович

– завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Автор більше 180 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 13 монографій, 27 наукових та навчальних посібників (підручників), серед яких чотирьом надано гриф МОН України, а також більше 120 статей у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, тез виступів і доповідей на наукових конференціях з актуальних проблем адміністративного права і процесу, діяльності правоохоронних органів, організації і тактики діяльності поліції. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право за темою «Державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в Україні: адміністративно-правові засади».

Підготував 7 кандидатів юридичних наук.

 

Комісаров Олександр Геннадійович

– доктор юридичних наук, професор, полковник Національної гвардії, освіта вища юридична, має більше 100 публікацій у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, монографії, підручники та навчальні посібники, присвячені проблемам інформаційного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право за темою «Адміністративно-правові засади інформатизації в системі охорони громадського порядку».

Приймав участь у розробці Концепції реформування органів внутрішніх справ України. Є співрозробником Державних стандартів України з професії «поліцейський», забезпечував реалізацію міжнародного проекту створення українського сегмента загальноєвропейської системи спеціалізованих поліцейських аналітичних підрозділів – Національних Футбольних Інформаційних Пунктів (NFIP).

Підготував 4 кандидати юридичних наук зі спеціальностей 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право та 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку.

Приймав безпосередню участь у виконанні завдань антитерористичної операції – є учасником бойових дій, сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP.

 

Покайчук Віталій Ярославович

– доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, має понад 30 наукових публікацій, у 2011 році захистив дисертацію за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку за темою «Нормативно-правове забезпечення спеціальних операцій органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів спортивного характеру», є співавтором навчального посібника «Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 (загальна характеристика, призначення, правила користування)», сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP.

 

Поливанюк Василь Дмитрович

– доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції, має практичний досвід роботи у підрозділах карного розшуку, у 2008 році захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза за темою «Особливості методики розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій», у 2012 році отримав вчене звання «доцент кафедри кримінально-правових дисциплін», підготував понад 60 наукових публікацій, сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP та «Дотримання стандартів у галузі прав людини: забезпечення правопорядку під час зібрань» (Complying with human rights standards while policing assemblies) за версією Бюро ОБСЄ демократичних інститутів і прав людини.

 

Мислива Оксана Олегівна

– старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції, автор понад 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, є співавтором Науково-практичного коментаря розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію», а також 4 навчальних посібників з адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, які мають гриф МОН України, методичних рекомендацій «Правові аспекти організації повернення в Україну постраждалих від торгівлі людьми осіб», практичного посібника «Особливості розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконною трансплантацією органів або тканин людині» та інше. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право за темою «Кримінально-правова характеристика та запобігання незаконній діяльності у сфері трансплантації».

 

Біліченко Валерій Віталійович

– старший викладач кафедри, освіта вища за фахом тренер-викладач та юрист-правознавець, підполковник поліції, автор понад 10 наукових публікацій, майстер спорту СРСР з легкої атлетики, сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP, приймав безпосередню участь у виконанні завдань антитерористичної операції – є учасником бойових дій. Займається підготовкою збірної команди університету з гирьового спорту.

 

Валєєв Руслан Гельманович

– старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, полковник поліції, має понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі індексованих у провідних наукометричних базах. Коло наукових інтересів – застосування дистанційних технологій навчання у професійній підготовці поліцейських та юридичній освіті, службовий статус поліцейських, дотримання прав людини у поліцейській діяльності.

 

Миронюк Станіслава Анатоліївна

– старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції. Освіта вища, у 2005 році закінчила Національну академію внутрішніх справ, за спеціальністю “правознавство”, і отримала диплом спеціаліста, з відзнакою, має практичний досвід роботи у суді та слідчих підрозділах. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право. Має більше 50 наукових праць та близько 10 посібників у співавторстві.

 

Зеленський Євген Сергійович

– викладач кафедри, магістр права, майор поліції, майстер спорту України з кульової стрільби, переможець чемпіонатів України зі стрільби з бойової зброї серед закладів вищої освіти МВС України.

 

Гіденко Євген Сергійович

– викладач кафедри, магістр права, капітан поліції, кандидат в майстри спорту України з волейболу, переможець чемпіонатів України з волейболу серед закладів вищої освіти МВС України, сертифікований тренер з тактичної підготовки для правоохоронних органів за версією ICITAP.

 

Чуріков Дмитро Сергійович

– викладач кафедри, освіта вища юридична, магістр права, майор поліції, має практичний досвід роботи у підрозділах карного розшуку, автор понад 40 наукових публікацій, зокрема, активно працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку за темою «Нормативно-правові засади застосування органами внутрішніх справ спеціальних засобів самооборони». Сертифікований тренер з «Дотримання стандартів у галузі прав людини: забезпечення правопорядку під час зібрань» (Complying with human rights standards while policing assemblies) за версією Бюро ОБСЄ демократичних інститутів і прав людини.

 

Фурса Вадим Вікторович

– викладач кафедри, капітан поліції, освіта вища, автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Казначєєв Дмитро Георгійович

– доцент кафедри, освіта вища юридична, має практичний стаж роботи у підрозділах карного розшуку, відділу боротьби з корупцією, має близько 40 публікацій, наукового та навчально-методичного характеру. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність за темою «Правові та організаційні основи попередження та розкриття торгівлі людьми оперативними підрозділами ОВС».

 

Бойко Олена Іванівна

– викладач кафедри, освіта вища.

 

Волков Юрій Михайлович

– викладач кафедри, освіта вища, майстер спорту СРСР зі службового багатоборства, багаторазовий призер чемпіонатів СРСР та України.

 

Лопаєва Олена Миколаївна

– викладач кафедри, освіта вища, майстер спорту СРСР міжнародного класу з кульової стрільби. Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи, СРСР, України, ФСТ «Динамо» з кульової стрільби та зі стрільби з бойової зброї, має 10 наукових публікацій.

 

Островська Ганна Андріївна

– викладач кафедри, освіта вища, має сертифікат міжнародного рівня за стандартом ІES E/UA/B/I/aa/45774h, напрям роботи – тактична медицина.

 

Москалець Андрій Петрович

– освіта вища юридична, тренер з практичної стрільби МОН МС України; призер змагань з практичної та прикладної стрільби IPIS, суддя та інструктор Всеукраїнської Федерації з прикладних стрілецьких видів спорту.

 

Адреса електронної пошти: k_tsp@dduvs.in.ua

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 8 014