Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедру створено 26 липня 2013 р. шляхом об’єднання кафедри історії держави і права, кафедри конституційного та міжнародного права й кафедри теорії держави і права.

Свій внесок у становлення й розвиток кафедри зробили д.ю.н., проф. О.Ф. Фрицький, д.іст.н., проф. В.М. Заруба, к.ю.н., проф. Ю.А. Ведєрніков, к.ю.н., доц. В.В. Букач, к.ю.н., доц. Л.Л. Лабенська, к.ю.н., доц. М.М. Прийдак, к.ю.н. О.В. Легка, В.С. Грекул, В.М. Лобанов, А.В. Папірна, М.І. Ткачов. У різні роки на кафедрі викладали д.іст.н., доц. В.М. Пекарчук, к.ю.н., доц. В.М. Малишко, к.іст.н. А.О. Щелкунов. Протягом 2015-2016 навчального року кафедру очолював д.ю.н., доц. А.М. Кучук. Нині завідувачем кафедри є д.ю.н., доц. В.О. Боняк.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права:

Боняк Валентина Олексіївна, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

У 1985 році закінчила Запорізький державний педагогічний інститут. У 2001 році – юридичний факультет Дніпропетровського національного університету. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Конституційно-правові засади організації та функціонування органів охорони правопорядку України: проблеми теорії і практики».

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: «Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект» (монографія), «Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні» (монографія), «Конституційне право України» (посібник для підготовки до державного іспиту), «Конституційне право України» (навчальний посібник, що рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів).

Напрями наукових пошуків: конституційні права і свободи людини й громадянина, гендерна політика, забезпечення прав людини правоохоронними органами.

Кучук Андрій Миколайович, професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Сердюк Ігор Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Перепьолкін Сергій Михайлович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, старший лейтенант поліції.

Завгородній Віталій Анатолійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції.

Сердюк Лілія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Філяніна Людмила Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Орлова Олена Олександрівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Христова Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Завгородня Юлія Степанівна, старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

Долгорученко Катерина Олегівна, старший викладач кафедри.

Мороз Юлія Григорівна, викладач кафедри.

 

Основними напрямами діяльності кафедри є: організаційно-управлінська діяльність; освітня робота; методична робота; наукова робота; кадрова та виховна робота.

Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ДДУВС має значний досвід педагогічної та практичної діяльності в підрозділах внутрішніх справ, юридичних установах, вищих навчальних закладах України, що дозволяє забезпечити реалізацію державної політики у сфері вищої освіти, проведення на належному рівні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи. Протягом 2013-2017 рр. науково-педагогічним складом кафедри підготовлено і видано 1 підручник та 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, які відзначені відповідно дипломами за ІІ та ІІІ місце у конкурсі МВС на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України, 8 монографій, 4 навчальні посібники (один з яких словник-довідник та 1 практикум). Крім цього, перевидано 2 підручники та 1 навчальний посібник.

Традиційним для кафедри стало проведення щорічного науково-практичного заходу, присвяченого Дню прав людини, результати якого відображаються у збірнику тез доповідей.

З 2016 р. кафедрою започатковане проведення щорічного конкурсу на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти, присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку», межі якого планується розширити до міжвузівського.

Кафедрою налагоджено активну співпрацю зі спорідненими кафедрами: юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Харківського національного університету внутрішніх справ, Херсонського державного університету та іншими вищими навчальними закладами України.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Національної поліції», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія держави та права України», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності», «Муніципальне право», «Нормотворчість в Національній поліції, «Право Європейського Союзу», «Правозастосовча діяльність Національної поліції», «Правозастосування», «Теорія держави та права», «Юридична компаративістика». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

На кафедрі діє науковий гурток курсантів «Правознавець», який за підсумками рейтингового оцінюванням зайняв у 2013-2014 н.р. – 1 місце; 2014-2015 н.р. – 3 місце; 2015-2016 н.р. – 4 місце; 2016-2017 н.р. – 2 місце.

Тематичні напрями діяльності гуртка: теорія та історія держави і права; конституційне право; міжнародне право. Засідання гуртка відбуваються кожну третю середу місяця о 15 год. 00 хв. у кабінеті № 418 згідно з затвердженим графіком.

Керівник наукового гуртка к.ю.н., доцент О.О. Орлова. (тел.: 097-400-82-84; 066-753-33-58).

Тел.: (050) 593-10-14

Адреса електронної пошти: k_tidp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 6 350