Кафедра цивільно-правових дисциплін

Свої витоки кафедра бере з циклу юридичних дисциплін Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. Цикл у різні роки очолювали І.С. Чубар, М.О. Куделя, Л.І. Камишов; кафедрою керували свого часу к.ю.н., доц. В.В. Васильченко, М.М. Мухоїд, к.ю.н., доц. С.О. Тіщенкова, к.ю.н., доц. І.Е. Берестова. Кафедру цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України було створено у 1998 році.

З того часу вона неодноразово зазнавала організаційних змін.

З травня 2006 р. утворено дві кафедри цивільно-правового напрямку – кафедру цивільного права і процесу у складі факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та кафедру цивільно-правових дисциплін у складі юридичного факультету (з підготовки за денною формою навчання фахівців-юристів із числа цивільних осіб). Відтоді кафедру цивільно-правових дисциплін очолювали к.ю.н., доц. Г.Л. Кохан, к.іст.н, доц. Л.А. Литовченко, М.М. Чабаненко, д.ю.н., проф. С.О. Короєд., к.ю.н., доц. Т.М. Лежнєва.

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін є таким:

завідувач кафедри, к.ю.н., доц. О.В. Нестерцова-Собакарь;

професор кафедри – к.ю.н., доц. Л.О. Золотухіна;

доценти кафедри –, к.ю.н., доц.В.Б. Саксонов, к.ю.н., доц. Л.В. Фокша, к.е.н., доц. З.Д. Калініченко;

старші викладачі кафедри – к.ю.н., Т.О. Лускатова, І.В. Дзюба, В.В. Приловський, А.В. Аксютіна;

викладачі кафедри – О.В. Черабаєва, Р.В. Карпенко;

старший лаборант кафедри – Ю.О. Сизоненко

 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна, завідувач кафедри доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 1998 році закінчила юридичний факультет Донецького національного університету. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 − теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, на тему: «Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.».

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 18 років. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.

З вересня 2015 року − доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць, підручника «Міжнародне приватне право», який рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного та сімейного права.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Житлове право», «Інтелектуальна власність».

 

Золотухіна Лілія Олександрівна, професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В 2003-2006 роках – аспірант кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, на тему: «Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні».

У 2012 році присвоєне вчене звання доцента.

З 2015 року – завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Педагогічний стаж складає 10 років. Є автором понад 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібника.

З вересня 2016 року професор кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми трудового права.

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Проблемні питання застосування трудового законодавства», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права».

 

Саксонов Владислав Борисович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 1994 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Історія». У 2002 році закінчив Юридичну академію МВС України за спеціальністю «Правознавство».

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, на тему: «Організаційно-правові засади фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина XVIII століття)».

З 2004 року працював на посадах доцента кафедр теорії та історії держави і права, економічної безпеки, економіко-правових дисциплін, цивільного права та процесу, господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2007 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 18 років.

З вересня 2016 року – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Педагогічний стаж складає 18 років.

Є автором та співавтором понад 45 наукових та науково-методичних праць, серед яких 11 підручників, навчальних посібників, словників, 3 із яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми функціонування державно-правових явищ в контексті цивільних та господарських правовідносин.

Викладає навчальні дисципліни: «Правове регулювання відносин власності», «Міжнародне приватне право».

 

Фокша Лілія Володимирівна, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2001 році закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему: «Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів в Україні».

З 2009 року працює у Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ.

У 2015 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 15років.

Є автором 25 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: публічні фінанси, державний та місцевий кредит, фінансовий контроль.

Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Податкове право».

 

Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

У 1981 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Планування народного господарства».

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, на тему: «Оцінка інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості підприємств».

У 2005 році присвоєне вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 33 роки. За цей період обіймала посади науково-педагогічних працівників: від викладача до доцента кафедри Донецького національного університету. Пройшла стажування в рамках Європейської програми ТАSIC, у т. ч. у Франції у 1995 році.

З 2016 року доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором 68 наукових праць, серед яких навчальний посібник «Стратегічне управління підприємством» , що рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток підприємств, підприємницька діяльність, корпоративне управління.

Викладає навчальні дисципліни: «Судова бухгалтерія», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання торгівельно-посередницької діяльності», «Податкове право».

 

Кахович Олена Олександрівна, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент.

Освіту здобула у Національній металургійній академії України, отримавши диплом магістра менеджменту з відзнакою. У 2010 році після захисту кандидатської дисертації присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін.

Є автором понад 70 наукових праць, серед яких навчальний посібник, статті у фахових наукових виданнях та навчально-методичні праці.

Сфера наукових інтересів: державно-правове регулювання суспільних відносин, організація правової роботи суб’єктів господарювання.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Митне право», «Юридична служба в організаціях приватного та публічного права».

 

Дзюба Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри.

У 2006 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році закінчила магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 2007 року – старший лаборант кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2010 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2016 року – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення, на тему: «Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників».

Є автором понад 10 наукових праць, в тому числі і є співавтором навчального посібника «Практикум з трудового права».

Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних, земельних та житлових правовідносин.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Житлове право», «Земельно-правовий процес».

 

Приловський Володимир Володимирович, старший викладач кафедри.

У 1991 році закінчив факультет літальних апаратів Харківського авіаційного інституту. У 2000 році закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету.

З 2001 року – викладач, старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2011 по 2014 р. – викладач, старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 2016 року – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми господарської діяльності, правове регулювання цивільних правовідносин.

Викладає дисципліни: «Господарський процес», «Нотаріат України», «Спадкове право».

 

Аксютіна Анастасія Володимирівна, старший викладач кафедри.

У 2012 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство». У 2013 році закінчила магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 2013 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему: «Продюсерські послуги: цивільно-правовий аспект».

Є автором 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціалізації», «Цивільне право», «Інтелектуальна власність», «Житлове право».

 

Черабаєва Ольга Володимирівна, викладач кафедри.

У 2013 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

З 2013 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 10 наукових праць, в тому числі і є співавтором навчального посібника «Практикум з трудового права».

Сфера наукових інтересів: договірне регулювання трудових правовідносин.

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Проблемні питання застосування трудового законодавства», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права».

 

Карпенко Роман Валерійович, викладач кафедри.

У 2012 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою).

У 2013 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 2016 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес; криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, на тему: «Методика розслідування заподіяння тілесних ушкоджень учинених неповнолітніми».

Є автором 6 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії цивільного процесу, правове регулювання цивільних та житлових правовідносин.

Викладає дисципліни: «Цивільний процес», «Спадкове право», «Житлове право», «Римське право».

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за напрямком «Право» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». Кафедра виконує навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу, а також викону своє основне завдання – викладання закріплених за нею навчальних дисциплін. Кафедра здійснює підготовку здобувачів та аспірантів за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: «Вступ до спеціалізації», «Виконавче провадження в Україні», «Екологічне право», «Житлове право», «Інтелектуальна власність», «Міжнародне приватне право», «Нотаріат України», «Право інтелектуальної власності», «Правове регулювання відносин власності», «Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів», «Римське право», «Сімейне право», «Спадкове право», «Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства», «Цивільне право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Організація позовної роботи», «Господарське право», «Митне право», «Земельно-правовий процес», «Господарський процес», «Проблемні питання застосування трудового законодавства», «Право соціального забезпечення», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», «Трудове право», «Фінансове право», «Податкове право», «Правові засади функціонування фінансового ринку», «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств», «Юридична служба в організаціях приватного та публічного права», «Міжнародний комерційний арбітраж» «Цивільне та торгівельне право зарубіжних країн».

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно залучаються до керівництва практикою студентів та до участі в роботі державних екзаменаційних комісій.

Кафедра підтримує тісні наукові та навчально-методичні зв’язки зі спорідненими кафедрами Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного гірничого університету, Університету митної справи та фінансів, Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету «Львівська політехніка», Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Одеським державним університетом внутрішніх справ, Класичним приватним університетом.

До проведення навчальних занять з дисциплін кафедри, рецензування навчально-методичних матеріалів, інших форм роботи регулярно залучаються практичні працівники юридичного профілю. Налагоджено плідну співпрацю кафедри з Апеляційним судом Дніпропетровської області, Дніпропетровським окружним адміністративним судом, адвокатами, нотаріусами та іншими практичними працівниками за профілем кафедри.

Перспективними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми цивільного права, цивільного процесуального права, сімейного права, спадкового права, міжнародного приватного права, трудового права, екологічного та земельного права тощо. Так, серед наукових здобутків науково-педагогічного складу кафедри є чимала кількість монографій, навчальних посібників та підручників, конспекти лекцій тощо.

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Цивіліст». Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти проходять апробацію на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах, що проводяться на базі кафедри та університету, інших вищих навчальних закладів тощо.

Адреса електронної пошти: k_cpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 5 570