Кафедра цивільного права та процесу

Кафедру цивільного права та процесу було створено в результаті реорганізації кафедри цивільно-правових дисциплін відповідно до наказу МВС України № 351 від 08.04.2006. Вона є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Колектив кафедри забезпечує проведення на рівні державних стандартів освітнього процесу, участь у підготовці фахівців для Національної поліції, здійснюючи навчально-виховний процес з відповідних дисциплін: «Цивільне право та процес», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Трудове право» + модуль «Проходження служби та соціальний захист працівників Національної поліції», «Трудове право», «Право інтелектуальної власності», «Ресурсне забезпечення Національної поліції», «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне право», «Сімейне право», «Судова бухгалтерія», «Земельне право». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

У різні роки кафедру очолювали к.ю.н., доц. І.Е. Берестова (2006-2007), к.ю.н., доц. Д.С. Лещенко (2006-2012), д.ю.н., проф. О.М. Обушенко (2012-2013), к.ю.н., доц. А.В. Коваленко (2013-2018), з березня 2018 року, т.в.о. завідувача кафедри, к.ю.н., доцент О.О. Круглова.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри свого часу працювали: д.ю.н., доц. М.М. Чабаненко, к.ю.н., доц. М.Г. Богуславський, к.ю.н., доц. Ю.О. Легеза, к.ю.н. Н.А. Борисенко, В.В. Савко, к.е.н., доц. Л.П. Якименко, к.ю.н., доц. В.Б. Саксонов, к.ю.н. В.М. Руфанова, к.ю.н. А.С. Новосад, Л.Ю. Манукова, Н.В. Пазюк., В.В. Фурса.

Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують такі фахівці:

Т.в.о. завідувача кафедри підполковник поліції, кандидат юридичних наук, доцент Круглова Ольга Олександрівна.

У 1999 році закінчила юридичний (слідчо-криміналістичний) факультет Харківського національного університету внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук з 2005 року, доцент з 2011 року.

Викладає дисципліни: «Цивільне право та процес», «Цивільне право», «Цивільне та сімейне право».

Має понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 5 навчальних посібника (три з яких мають гриф МОН України).

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Кобзар Тетяна Сергіївна освіта вища, у 2008 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ, у 2009 році закінчила магістратуру Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук з 2014 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Фінансове право».

Має понад 45 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Савєльєва Марина Олександрівна освіта вища, у 2003 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Кандидат юридичних наук з 2010 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Сімейне право».
Має понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Юніна Марина Петрівна освіта вища, у 2003 році закінчила Одеську національну юридичну академію, у 2004 році закінчила магістратуру Національного університету внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук з 2011 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільний процес», «Цивільне право та процес», «Господарське право», «Ресурсне забезпечення Національної поліції».

Має понад 55 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Загальнокафедральною темою на 2015-2019 рр. є «Розвиток цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства для забезпечення приватних інтересів у сучасних умовах». Головними напрямами наукових досліджень визначено: розвиток сучасних трудових правовідносин в Україні; правові проблеми захисту авторського права; формування риторичної компетенції працівників правоохоронних органів, методика викладання правничих дисциплін у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання; актуальні проблеми цивільного законодавства України.

На кафедрі діє науковий гурток з проблем цивільного і господарського права, керівником якого є к.ю.н., доц. О.О. Круглова. Викладачі кафедри залучають курсантів та слухачів до активної участі у науковому гуртку, результати досліджень якого апробуються на науково-практичних конференціях, конкурсах, круглих столах, що відбуваються на базі кафедри, університету, інших вищих навчальних закладів. За досягнення в розвитку юридичної науки викладачі кафедри та члени наукового гуртка неодноразово нагороджувались дипломами і грамотами.

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою створено кафедральний бібліотечний фонд спеціальних наукових і навчальних видань із цивільно-правової тематики.

Науково-педагогічний склад кафедри цивільного права та процесу співпрацює зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів, практичними працівниками Національної поліції та органами державної влади й місцевого самоврядування в підготовці майбутніх юристів, наукових кадрів.

Результати досліджень знайшли своє застосування як у правоохоронних органах, так і в навчальних закладах юридичного профілю України.

Перспективними напрямками роботи кафедри є розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін для забезпечення дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій; видання навчальних посібників з дисциплін кафедри; написання монографій у складі творчих колективів інших кафедр та навчальних закладів; участь у розробці проектів для правоохоронних органів.

 

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Телефони кафедри: (056) 31-72-33, 31-72-31

Адреса електронної пошти: k_cpp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 6 111