Кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування

Кафедра загальноправових дисциплін створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 квітня 2006 р. № 351 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і наказу ректора університету від 31 травня 2006 р. № 171. У 2017 році наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 червня 2017 р. № 555 наказу ректора університету від 12 липня 2017 р. № 489 «Про розподіл штатної чисельності кафедр ДДУВС на 2017/2018 навчальний рік» кафедру загальноправових дисциплін перейменовано на кафедру загальноправових дисциплін та адміністрування.

Кафедра входить до складу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін студентам навчального закладу.

У 2017 році кафедрі загальноправових дисциплін та адміністрування присвоєно звання «Краща кафедра в галузі права серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області».

Диплом - Краща кафедра в галузі права

Діяльність кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету організована відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про ВНЗ МВС України, затвердженого наказом МВС України від 14 лютого 2008 р. № 62, Статуту ДДУВС, затвердженого наказом МВС України від 30 листопада 2016 р. № 1277, Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, затвердженого наказом ректора університету від 22 лютого 2016 р. № 73, а також Положення про кафедру загальноправових дисциплін та адміністрування, затвердженого наказом ректора університету від 04 жовтня 2017 р. № 701.

Кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування – сучасна освітня база, яка відіграє значну роль не лише у розбудові юридичного факультету, а й є центром наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді.

З початку заснування кафедри її очолювали: Мороз Сергій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент; Макушев Петро Васильович, кандидат юридичних наук, доцент.

З 10 серпня 2011 р. по теперішній час кафедру очолює Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, доктор філософії, Заслужений юрист України. Завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності НДІ ДБМС НАПрНУ та ДДУВС. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Голова Дніпропетровської обласної організації «Асоціація українських правників». З 2011 р. працювала у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій з юридичних наук: Д 08.727.02, К 08.727.03 – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Д 17.127.09 – Класичний приватний університет. З 2016 р. – голова спеціалізованої вченої ради К. 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Також працює в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02 – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Член Вченої та голова науково-методичної рад ДДУВС. Входить до складу редакційних колегій юридичних фахових журналів: «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», «Придніпровський правничий часопис», «Соціологія права», «Правова позиція».

Досвідчений лектор з фундаментальних юридичних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України» та спецкурсів з них. Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів. Має сім захищених кандидатів юридичних наук.

Має державні нагороди та премії: Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2007 рік); нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007 рік); Відзнака Міністерства внутрішніх справ України з нагоди відзначення 15-ї річниці Дня Конституції України (2011 рік); цінний подарунок «наручний годинник» від Голови Верховної Ради України (2012 рік); Почесна Грамота Верховної Ради України (2016 рік); Почесна відзнака Асоціації Українських Правників з нагоди відзначення 25-ї річниці заснування Асоціації українських правників ( 2016 рік); Лаурет Премії імені Ярослава Мудрого (2017 рік); цінний подарунок «наручний годинник» від Голови обласної ради у Дніпропетровській області ( 2018 рік).

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науковий, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю удостоєно почесним званням «Заслужений юрист України» (2017 р).

За результатами рейтингового оцінювання неодноразово посідала І місце у конкурсі «Кращий за професією» у номінації «Кращий науковець». За високі досягнення у роботі відзначена Всеукраїнським іміджевим журналом «Персона. 21 век» (2011 р.). За розвиток Запорізького краю включена до альманаху «Краса і гордість Запоріжжя», присвяченому 240-річчю м. Запоріжжя. Нагороджена Дипломом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» (2013 р.). Переможниця обласних конкурсів «Господиня свого краю» в номінації: Жінка – працівник освіти і науки.

Наливайко Л.Р. понад 20 років здійснює вклад у розвиток освіти і науки України. Лариса Романівна є активним вихователем студентської молоді, керівником студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права», члени якого мають найвищі показники (І місце за результатами рейтингу), постійні переможці та призери, відзначені грамотами НАН України, МОН України, МВС України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, Всеукраїнських та регіональних конкурсів та олімпіад.

З 2011 року є засновником наукової школи «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування».

Автор (співавтор) понад 300 наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані як в Україні, так і поза її межами (Великобританія, Італія, Франція, Польща, Чехія, Росія, Білорусь, Словаччина, Словенія, Вірменія, Румунія).

З початку заснування кафедри на ній працювали: Торяник Володимир Миколайович, доктор політичних наук, доцент; Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор; Васильчук Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор; Алєксєєнко Ірина Вікторівна, доктор політичних наук, професор; Вітвіцький Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент; Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент; Лісний Дмитро Вячеславович, кандидат юридичних наук, доцент; Петренко Олег Артурович, кандидат юридичних наук, доцент; Щербина Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент; Кононець Віта Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент; Тєлькінєна Тетяна Ейнівна, кандидат історичних наук, доцент; Беляєва Марина Валеріївна, кандидат юридичних наук; Ганзицька Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук; Мала Ольга Романівна, кандидат юридичних наук; Сидоренко Наталія Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри; Ярова Наталія Геннадіївна, кандидат юридичних наук; Бєлопасцева Олена Володимирівна; Бобров Олександр Аркадійович; Вітвіцький Антон Сергійович; Владика Анастасія Олегівна; Зубков Петро Петрович; Кириченко Віктор Миколайович; Компанець Катерина Валеріївна; Коноваленко Ольга Сергіївна; Латайко Олексій Володимирович; Обушко Вікторія Вікторівна; Полєшко Ельвіра Павлівна; Рибіцький Сергій Борисович; Сліпенко Владислав Євгенович; Сеньків Оксана Миколаївна; Шершень Наталія Борисівна.

 

Нині до складу кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування входять наступні науково-педагогічні працівники:

Завідувач кафедри д.ю.н., проф. Л.Р. Наливайко
Наливайко Лариса Романівна

Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Ковальчук Трохим Тихонович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри;

Шевчук Василь Якович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри;

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри;

Грицаченко Вадим Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

Степаненко Кирило Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

Талдикін Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

Тищенкова Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Кузьміна Ірина Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Більська Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри;

Ярошенко Артем Сергійович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри;

Касяненко Євгенія Валеріївна – викладач кафедри;

Костенко Оксана Миколаївна – викладач кафедри;

Орєшкова Аліна Федорівна – викладач кафедри;

Тарасенко Юлія Миколаївна – викладач кафедри;

Струкова Інна Геннадіївна – старший лаборант кафедри.

 

За сумісництвом на кафедрі працюють: Савіщенко Вікторія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри; Добробог Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Тіщенкова Світлана Олександрівна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри; Грицай Ірина Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри; Самотуга Андрій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Ільков Василь Васильович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Припутень Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Верба Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Голобутовський Роман Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Рибалкін Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Ніколайчук Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Чудновський Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Бахчев Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Примаков Каміль Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Малихіна Алевтина Ігорівна, викладач кафедри.

 

Організаційно-управлінська робота кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування здійснюється на її засіданнях. З 2011 р. почали проводитися міжкафедральні засідання.

Основні завдання кафедри: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Міжнародне право» та спецкурсів з них.

Кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування є випусковою кафедрою юридичного факультету з рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського) та другого (магістерського) (за державно-правовою спеціалізацією) юридичного факультету. Реалізує навчальну програму «подвійний диплом», яка дозволяє студентам спеціалізації одночасно навчатися в Університеті ім. Яна Кохановського (Польща, м. Кельце).

Одним із важливих напрямів державно-правової спеціалізації є підготовка шляхом інтеграції теоретичного навчання та різних видів практичних занять, практик і стажування висококваліфікованих фахівців юристів-правознавців, що сприятиме формуванню якісного кадрового потенціалу для роботи як на всіх рівнях органів державної влади та місцевого самоврядування, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності. На цій спеціалізації здійснюється підготовка юристів для роботи у різних ланках апаратів державних та громадських організацій. Крім того, вона спрямована на високоякісну підготовку науково-педагогічних кадрів.

Кафедрою здійснюється активна грантова діяльність. Зокрема, підготовлено запити на отримання грантів: Проект регіонального розвитку «Соціально-економічний та політико-правовий механізм сталого розвитку людського капіталу, інституцій та мереж в Дніпропетровському регіоні», який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (грантодавці – Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство соціальної політики України). Дата подання заявки – 25.09.2017. Розробники проекту – Навливайко Л.Р., Грицай І.О., Касяненко Є.В., Кузьміна І.С., Тарасенко Ю.М., Чепік-Трегубенко О.С., Зімбаровська М.С, Мінка Т.П.; Development cooperation project «Socioeconomic, political and legal mechanism of sustainable development of human capital, institutions and networks» (Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania). Дата подання заявки – 31.10.2017. Розробники проекту – Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Касяненко Є.В.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Теорія держави і права»; «Конституційне право»; «Адміністративне право та процес»; «Адміністративний процес»; «Актуальні проблеми теорії держави і права»; «Теорія та практика правозастосування»; «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні»; «Порівняльне правознавство»; «Гендерна політика»; «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності»; «Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)»; «Методологія наукових правових досліджень»; «Менеджмент у державному управлінні»; «Професійно-правова відповідальність юриста»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування України»; «Муніципальне право»; «Конституційно-правова відповідальність»; «Конституційно-процесуальне право»; «Конституційна реформа в Україні»; «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина»; «Міграційне право»; «Неурядові правозахисні організації»; «Основи юридичної та клінічної практики»; «Правозахисні органи України»; «Публічна служба в Україні»; «Інформаційне право»; «Практика Європейського суду з прав людини»; «Право Європейського Союзу»; Європейське антидискримінаційне право»; «Міжнародне публічне право»; «Міжнародно-правові стандарти прав людини»; «Міжнародний захист прав людини»; «Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні»; «Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів». Вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як демократичної, соціальної і правової держави. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Всі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших ВНЗ, науково-дослідних установ, досвідченими практичними працівниками ОВС, інших правоохоронних, правозахисних органів та ін. До того ж, навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, забезпечені навчальною та науковою літературою. На кафедрі функціонує: кафедральна бібліотека періодичних фахових видань (Право України, Бюлетень Міністерства юстиції України, Юридична Україна, Вісник Академії правових наук України тощо) та матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів; загальна кафедральна бібліотека: монографії, підручники, навчальні посібники, раритетні видання з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління та ін. Джерельний фонд кафедри постійно поповнюється новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, електронними варіантами нормативно-правових актів, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури з дисциплін державно-правової спеціалізації.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою, стажуванням.

Науково-педагогічними працівниками кафедри (Тарасенко Ю.М., Касяненко Є.В.,) заплановане стажування за кордоном, яке направлене на підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Колективом кафедри впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховний процес: візуалізовані лекції, дискусії, оксфордські дебати, інтеграційні ігри тощо. Кафедра використовує технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних лекцій у програмі Power Point для студентів і слухачів магістратури юридичного факультету та викладачів, які навчаються в «Школі педагогічної майстерності».

Позитивним у забезпеченні навчально-виховного процесу можна вважати залучення провідних вчених України, народних депутатів України, суддів Конституційного Суду України та інших представників правоохоронних і правозахисних органів для викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри.

Після лекції, прочитаної народними депутатами України І.С. Луценко та М.М. Іоновою. 2015 рік
Після лекції, прочитаної народними депутатами України І.С. Луценко та М.М. Іоновою. (2017 рік)

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

Для активізації студентської наукової роботи на кафедрі функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. Студенти беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», в роботі юридичної клініки «Істина».

Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників». Київ, 2015 рік
Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників».
(м. Київ, 2016 р.)

З вересня 2011 р. на кафедрі діє науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Наливайко Л.Р.). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи студентів та слухачів юридичного факультету у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права
Засідання гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (2016 рік)

Вперше в університеті на кафедрі стали проводитися засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – Наливайко Л.Р., д.ю.н., проф.) у формі Оксфордських дебатів. Ця інноваційна форма сприяє ефективному засвоєнню теоретичних та практичних знань здобувачами вищої освіти.

Головні досягнення: у листопаді 2011 р. за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з конституційного права «Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні» член наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» Мордюк В.С. посіла ІІІ місце (наук. керівник – д.ю.н., проф. Л.Р Наливайко). За кращу наукову роботу серед молодих учених та студентів ВНЗ у 2012 р. член наукового гуртка Козаченко М.В. отримала Грамоту НАН України (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом за І місце у державно-правовій номінації за участь у Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ МВС України у 2013 р. нагороджена Лєман О.М. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). За участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт у сфері соціології права ім. Євгена Ерліха у номінації «Студенти» у 2013 р.: Диплом І ступеня отримали: Журавльова Ю.Р., Тупікова О.В.; Диплом ІІ ступеня отримали: Корабльова Т.О., Сліпенко В.Є.; Диплом ІІІ ступеня отримали: Владика А.О., Полєшко Е.П., Лєман О.М., Савчук А.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня за участь у Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2013 р. нагороджена Корабльова Т.О. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2014 р. нагороджена Бєлопасцева О.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2014 р. нагороджена Журавльова Ю.Р. (наук. керівник – к.пед.н., доц. Савіщенко В.М.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2015 р. нагороджена Свинаренко А.О. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів у 2015 р. отримали: Свинаренко А.О., Сеньків О.М. (наук. керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів у 2015 р. отримали Бочкарьова Є.Г., Южека Р.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Гран-прі у Першому всеукраїнському студентському саміті у 2015 р. у номінації «Креативність проекту» отримали Бочкарьова Є.Г., Сеньків О.М., Савіщенко А.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), Диплом І ступеня у Міжнародному студентському саміті у 2016 р. отримали Бургай К.Р., Черкашина І.А., Романов М.Ю. Диплом І ступеня отримала Орєшкова А.Ф. у щорічному конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвячений Дню науки та здобула перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2016 році (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня отримав Романов М.Ю. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук у 2017 році та здобув перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2017 році (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали: Момот А.І., Чмелюк А.О. (наук. керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів,студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Орєшкова А.Ф., Фуріна А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Ковбаса Ю.В., Волочаєва А.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня учасника ІІІ Міжнародного студентського саміту «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізацій них викликів» у 2017 році отримали Бургай К.Р., Савіщенко А.В., Романов М.Ю. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). 3 місце у конкурсі кращої наукової роботи здобувачів вищої освіти, присвяченого видатному правознавцю Б.О. Кістяківському «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи розвитку» – у номінації «Конституційне право. Міжнародне право» отримав Южека Р.С. Диплом IІ ступеня учасника ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гендерні дослідження» у 2018 р. отримала Момот А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

Члени наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» отримували звання «Кращий студент-юрист року», зокрема у 2016 р. – Орєшкова А.Ф., 2017 р. – Момот А.І.

Науковий гурток кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» з 2012 р. і по теперішній час за оцінюванням науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ посідає І місце.

Разом із активною навчально-науковою діяльністю науково-педагогічні працівники кафедри організовують для здобувачів вищої освіти державно-правової спеціалізації науково- та практично-пізнавальні екскурсії до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області тощо з метою ознайомити майбутніх спеціалістів зі специфікою функціонування різних органів влади.

Модельні судові засідання. 2015 рік
Модельні судові засідання. ( 2017 рік)

З грудня 2016 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ у відкритій залі судових засідань кафедрою загальноправових дисциплін та адміністрування проводяться модельні судові засідання.

Під час проведення модельного судового засідання студенти пробують себе в ролі головуючого, судді, секретаря.

Важливим напрямом роботи кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування є підготовка талановитої учнівської молоді на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук». Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу журі секції «Правознавство», відділення «Філософія та суспільствознавство» (голова – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Результатами цієї роботи є отримання призових місць загальнодержавного рівня учнями КПНЗ «Мала академія наук» на всеукраїнському рівні.

Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук» (2017 рік)
Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук»
(2017 рік)

Кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, для всебічного сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги науково-педагогічному складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють науково-дослідницьку роботу у сфері фундаментальних юридичних наук і використовують її результати у навчально-виховному процесі. Серед останніх наукових здобутків науково-викладацького складу кафедри слід відзначити: монографії: Державний лад України: теоретико-правова модель (Харків, 2009 р.), Адміністративно-правові основи регулювання неурядових правозахисних організацій (Київ, 2013 р.), Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади (Київ, 2013 р.), Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (Київ, 2017 р.), Адміністративно-правове забезпечення прав людини у виконавчому провадженні (Київ, 2017 р.); Джерела права в адміністративному судочинстві: теорія та практика правозастосування (Київ, 2017 р.); Електронні послуги у діяльності органів публічної адміністрації України (Київ, 2017 р.); навчальні посібники, підручники, словники: Управління персоналом ОВС (Київ, 2010 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: загальна частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: особлива частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Конституційне право України в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія держави і права в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Міграційне право (Київ, 2014 р., гриф МОН), Неурядові правозахисні організації України (Київ, 2014 р., гриф МОН), Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття) (Київ, 2014 р., гриф МОН), Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень в Україні (Київ, 2015 р.); Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2016 р., гриф МОНМС), Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Конституційне право України», Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права», Теорія держави і права в тестових завданнях» (3-є видання), «Конституційне право України в тестових завданнях» (3-є видання), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях» (3-є видання), «Теорія держави і права у схемах» (2017 р.), «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях» (2017 р.), «Теорія та практика правозастосування в тестових завданнях» (2017 р.), «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях» (2017 р.), «Менеджмент у державному управлінні в тестових завданнях» (2017 р.), Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного управління» (2017 р.), Практикум з основ юридичної і клінічної діяльності (2017 р.), Принципи деонтології та права в історії філософії (2017 р.), Бібліографічний покажчик для написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми державного управління» (2017 р.), Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення прав внутрішньо-переміщених осіб (2017 р.), Основи юридичної та клінічної практики (2018 р.); публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях: Performance problems of the Ukrainian state in social sphere (Великобританія, 2006 р.), The principle of state sovereignty in terms of globalization processes, Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації (Україна, 2014 р.), Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід (Україна, 2015 р.), Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства (Україна, 2015 р.), Процедура імпічменту: проблемні питання, Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства (Україна, 2016 р.), Practice of foreign countries in the interaction of judicial authorities and civil society institutions (Україна, 2017 р.), Theoretical and semantic determination of the term «electronic justice» (Україна, 2017 р.), Засоби масової інформації як суб’єкти громадського контролю за діяльністю органів судової влади (Україна, 2017 р.), Information policy in the field of justice as a condition for improving the efficiency of the interaction between bodies of judicial authority and mass media (Україна, 2018 р.), Mass Media as Actors of Public Control over the Activities of Judicial Authorities (Україна, 2018 р.)

Так, у рамках проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за організаційної, методичної та інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України було проведено Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання, у якому кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування отримала Диплом І ступеня у номінації «Довідкові видання».

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами: НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Хмельницьким університетом управління та права, Класичним приватним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Університетом митної справи та фінансів, Львівським державним університетом внутрішніх справ тощо. Тісна взаємодія налагоджена із практичними підрозділами правоохоронних та юридичних установ Дніпропетровської та Запорізької областей. Кафедра активно співпрацює з українськими правничими студіями, ВГО «Асоціація українських правників», Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області та ін.; з міжнародними організаціями: Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», громадськими організаціями «Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Підписання меморандуму про співпрацю
Підписання меморандуму про співпрацю з Фондом народонаселення ООН (2017 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією Дніпропетровської області (2016 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Представництва Української Федерації Америки в м. Києві
Урочисте відкриття Представництва Української Федерації Америки в м. Києві (2017 рік)

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування є підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу. Так, починаючи з 2011 р. відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук (Торяник В.М.), доктора економічних наук (Більська О.В.) та доктора юридичних наук (Доненко В.В., Добробог Л.М., Ільков В.В., Собакарь А.О.), кандидата юридичних наук (Щербина Є.М., Грицай І.О., Беляєва М.В., Тищенкова І.О., Верба І.О., Чепік-Трегубенко О.С., Кузьміна І.С., Ярошенко А.С., Примаков К.Ю., Бахчев К.В.); вчене звання професора отримали Наливайко Л.Р. (2011 р.), Тіщенкова С.О. (2015 р.), доцента – Петренко О.А. (2012 р.), Ільков В.В. (2014 р.), Лісний Д.В. (2014 р.), Степаненко К.В. (2014 р.), Грицай І.О. (2015 р.), Щербина Є.М. (2015 р.). Науково-педагогічні працівники кафедри Наливайко Л.Р, Степаненко К.В., Савіщенко В.М., Грицай І.О., Рибалкін А.О. пройшли підвищення кваліфікації за сучасною європейською програмою в Класичному приватному університеті та отримали свідотства (2016 р.). Активно працюють над дисертаційними роботами молоді викладачі кафедри.

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування проходять стажування в інших провідних вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри Грицай І.О., Компанець К.В., Коноваленко О.С. у 2011-2012 н.р., Чепік-Трегубенко О.С. у 2012-2013 н.р., Сліпенко В.Є. у 2013-2014 н.р., Владика А.О., Касяненко Є.В. у 2014-2015 н.р., Обушко В.В., Тарасенко Ю.М., Сеньків О.М. у 2015-2016 н.р., Байрачна В.В., Звягіна Е.В. у 2016-2017 н.р. відвідували «Школу педагогічної майстерності» відповідно до Розпорядження ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Про організацію роботи «Школи педагогічної майстерності» від 24 листопада 2011 р. № 154 та захистили на високому науковому та навчально-методичному рівнях індивідуальні педагогічні проекти випускників «Школи педагогічної майстерності».

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ. Кафедра щорічно організовує та бере участь в організації таких наукових заходів: круглий стіл «Конституційно-правовий вимір сучасних проблем державотворення і правотворення в Україні»; науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та правоохоронної діяльності»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»; науковий семінар «Актуальні проблеми державотворення і правотворення» тощо. У 2017 році організовано та проведено понад 30 науково-практичних, 4 правопросвітницьких та інформаційно-консультативних заходів для науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб.

Гендерно-обумовлене насильство
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)
Право жінки на гідну працю
Панельна дискусія на тему «Право жінки на гідну працю» (2017 рік)
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі» (2018 рік)
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі» (2018 рік)
II Міжнародноа науково-практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (2018 р.)
II Міжнародноа науково-практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (2018 р.)

Окремо слід відзначити унікальну подію для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, яка відбулася 14 травня 2015 р. на базі ДДУВС – Перший Всеукраїнський студентський саміт та 21-22 квітня 2016 р. – Міжнародний студентський саміт. 20-21 квітня 2017 року – ІІІ Міжнародний студентський саміт на тему «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ в особі ректора Глуховері Віталія Андрійовича та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» в особі Президента Василя Васильовича Костицького (член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор). У Саміті з проектом взяли участь студенти з низки областей нашої держави, зокрема, з таких міст як: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Острог, Черкаси та ін. Оцінювали роботи студентів провідні вітчизняні та зарубіжні науковці (зокрема, Джеймс А. Дейвідс, професор кафедри юриспруденції в Університеті «Регент» (США), доктор права, доктор філософії), юристи-практики, політики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування майже з усіх регіонів та провідних навчальних закладів України, так і представники іноземних держав – Сполучені Штати Америки, Польща, Румунія. Учасники Саміту та громадськість відзначили високий міжнародний рівень його проведення та важливе теоретико-прикладне значення цього заходу.

Окрім цього, співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших вищих навчальних закладів як України, так і Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Росії, Словенії, Молдови, Вірменії та ін.

Науково-практичні заходи

Окрім проведення наукових заходів, кафедра працює у напрямку вдосконалення практичних аспектів роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, у громадських акціях.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно-обумовленого насильства).

Співробітники кафедри стали членами робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства (Фонд народонаселення ООН, Патрульна поліція Дніпропетровської області, Ювенальна поліція Дніпропетровської області) під керівництвом Каспера Піка – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

Розпочато масштабну роботу в рамках виконання Національного плану та рекомендацій Ради Безпеки ООН спільно з Громадськими організаціями «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь», «Жінки Плюс», «Ла-Страда», Фондом народонаселення ООН. Її метою є розроблення тематичних програм та соціальної реклами для розміщення у засобах масової інформації в тому числі демонстрація відеороликів соціальної реклами на місцевих та регіональних телеканалах щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у розширених засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційній раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Одним з напрямів діяльності кафедри є участь у проведенні гендерних експертиз нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Наливайко Л.Р. – член Комісії з визначення осіб із числа молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального заохочення Дніпропетровської обласної ради; почесний член журі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»; член комісії з атестаційної експертизи позашкільної освіти комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.

«Моральний вчинок»
Відзначення переможців Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (м. Київ, 2017 рік)
Заохочення Дніпропетровської обласної ради
Визначення осіб із числа молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального заохочення Дніпропетровської обласної ради (2017 рік)

Співробітники кафедри беруть участь у всебічному вдосконаленні механізму практичного забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності.

Важливою подією в розвитку наукового потенціалу регіону і кафедри є рішення, прийняте Президією Національної академії правових наук України про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Засідання Президії Національної академії правових наук України
Засідання Президії Національної академії правових наук України, на якому прийнято рішення про створення Лабораторії (2017 рік)

Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці кафедри і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні; триває підготовка докторських та кандидатських дисертації. Крім того, із зазначеної проблематики співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку студентів юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних Веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органів національної поліції, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, громадських організацій та у засобах масової інформації.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щовівторка з 14.30 до 17.00.

Консультації завідувача кафедри – понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 14.30 до 17.00. к. 232, тел. (056) 370-29-18.

Кафедра загальноправових дисциплін та адміністрування знаходиться на 2-му поверсі університету, каб.: 203, 210, 213, 219, 226, 231, 232, 236, 648.

Зворотній зв’язок: kafedra_zpd@ukr.net та k_zpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 13 100