Кафедра управління та адміністрування

Кафедра управління та адміністрування факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Колектив кафедри: завідувач кафедри – д. держ. упр, професор, Заслужений працівник освіти України Шевченко С. О., д. держ. упр, професор, професор кафедри Майборода С. В., д. держ. упр, професор, професор кафедри Коваль Г. В., к. держ. упр, доцент кафедри Сидоренко Н. С.

 

Навчальна діяльність на кафедрі здійснюється відповідно до затверджених навчальних планів і програм за спеціальностями університету

► бакалаврська програма «Публічне управління та адміністрування»;

► магістерська програма «Публічне управління та адміністрування».

 

Кафедра управління та адміністрування  факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗАЦІКАВИТЬ БАЖАЮЧИХ:

► працювати в органах влади різного рівня (сільські, районні, міські, обласні органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та центральні органи влади); активно розбудовувати українську державність та підвищувати її конкурентоспроможність;

► вміти ефективно і швидко реалізовувати соціально-економічні реформи, впливати на якість життя людей; впроваджувати прогресивні практики публічного управління в країні;

► бути компетентним керівником державних установ, організацій, закладів, експертом, розпорядником різноманітних програм;

► отримати вищу професійну управлінську освіту.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»:

► ідеально комбінується з будь-якою іншою спеціальністю;

► є переважною при конкурсному відборі на заміщення вакантних посад у сфері публічного управління та адмініструваня;

► потужно впливає на розвиток професійної кар҆єри (керівництво будь-якими державними та недержавними органами, організаціями, просування по службі в органах публічного управління та адміністрування, можливість працювати у сфері публічної служби особливого призначення.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»:

► сучасні знання та професійні компетентності в управлінській сфері; у сфері управління державним та регіональним розвитком, е-врядування, місцевих фінансів та державних закупівель, впровадження європейських стандартів суспільних процесів і життя людей, інвестиційних проектів;

► практико-орієнтоване навчання: зустрічі з відомими державними діячами, політиками, представниками органів публічної влади; експертами, стажування (в Україні та за кордоном), літні практики;

► можливості наукового, творчого та особистісного зростання (магістратура, аспірантура, докторантура);

► залучення до участі в міжнародних проектах розвитку територій, соціально-політичних і економічних процесах.

 

ДИПЛОМОВАНІ ВИПУСКНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗМОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

► в органах публічного управління: центральних органах влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, профільних Міністерствах, інших державних відомствах та установах), місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування;

► у сфері публічної служби особливого призначення (Державна прикордонна служба України, Державна фіскальна служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національне антикорупційне бюро України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань та ін.);

► аналітиком, експертом, радником, консультантом народних депутатів, керівників державних органів влади;

► представляти Україну в міжнародних організаціях щодо розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 952