Студентське самоврядування Криворізького факультету ДДУВС

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів, слухачів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, слухачів, а також брати участь в управлінні Криворізьким факультетом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положення про Студентське самоврядування ДДУВС.


 

Метою студентського самоврядування на Криворізькому факультеті ДДУВС є:

– захист та реалізація прав та інтересів здобувачів вищої освіти;

– забезпечення їх участі в управлінні Факультетом;

– створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку здобувачів вищої освіти;

– сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

 

Основними завданнями студентського самоврядування є:

– захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти у відносинах із адміністрацією Факультету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

– участь в управлінні Факультету, зокрема шляхом делегування своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих органів, органів громадського самоврядування Університету;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти;

– сприяння поліпшенню умов проживання, побуту здобувачів вищої освіти;

– надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги здобувачам вищої освіти;

– співробітництво із студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).
 

Голова студентського самоврядування


 

Секретар


 

Навчальний відділ


 

Відділ культурно-масового дозвілля

 

Відділ працевлаштування

 

Відділ соціально-гуманітарної роботи

 

Відділ у справах побуту гуртожитку

 

Відділ фінансів

 

Спортивний відділ

 

Технічно-інформаційний відділ

 

Студентське самоврядування здійснюється здобувачами вищої освіти безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування здобувачів вищої освіти.

 

Органи студентського самоврядування Криворізького факультету мають право:

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування здобувачів вищої освіти;

– брати участь в управлінні Факультетом та Університетом у порядку, встановленому законодавством та Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

– брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

– делегувати своїх представників до робочих, консультативно – дорадчих органів факультету, його структурних підрозділів;

– самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання;

– вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації освітнього процесу;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Факультету, в тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти;

– сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей здобувачів вищої освіти;

– на забезпечення адміністрацією приміщеннями та технікою для здійснення своїх повноважень.

Умови вступу, терміни та вартість навчання на Криворізькому факультеті ДДУВС


Кількість переглядів сторінки: 765