Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

З 2015 року в університеті на підставі відповідних нормативно-правових актів МВС України розпочав свою діяльність новий підрозділ – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання.

У той же час підготовка слухачів за заочною формою навчання з числа практичних працівників міліції розпочалась у 1966 р., з моменту створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. За роки існування навчального закладу в статусі школи міліції до 1992 р. в її стінах отримало першу юридичну освіту майже 7 тисяч практичних працівників міліції.

Враховуючи організаційно-штатні зміни у структурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2016 року інститут отримав нову назву – Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації.

З листопада 2016 року керівником інститут є д.ю.н., доц. О.С. Юнін.

 

Юнін Олександр Сергійович – директор навчально-наукового інституту, доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 році курсантом Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2002 по 2003 рік – слідчий СВ Світловодського МРВ УМВС України в Кіровоградській області. У 2004 році закінчив магістратуру Національного університету внутрішніх справ України. З 2004 по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю. У 2005 році захистив дисертацію й отримав ступінь кандидата юридичних наук. У 2015 році захистив дисертацію й отримав ступінь доктора юридичних наук.

 

Шевченко Сергій Іванович – заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації заочного навчання працівників поліції, майор поліції;

Шевченко Сергій Іванович

 

Колінько Цагік Вазгенівна – заступник директора інституту з заочного навчання цивільних осіб.

 

Сьогодні в Навчально-науковому інституті заочного навчання та підвищення кваліфікації працюють:

провідний фахівець ННІ ЗНПК – Мкртчян К.В.;

фахівці ННІ ЗНПК – Дурманова Н.В., Заплюсвічка Ю.А., Коломієць В.Ю.;

інспектори ННІ ЗНПК – Ісаєва С.А., Левадна Ю.В., Коломбарь В.В., Гусак Н.О.;

фахівці відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК – Шевченко В.О., Володарський О.Л., Дробот Н.С., Соленко О.В.;

завідувач відділення – Великий Ю.М.;

провідний фахівець – Камишов О.Л.

Інститут готує юристів високої кваліфікації для підрозділів Національної поліції України за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» на базі повної загальної середньої освіти та 262 «Правоохоронна діяльність», 081 «Право» на основі вищої освіти без відриву від роботи, а також фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 053 «Психологія» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» відповідно до чинного законодавства, державних стандартів освіти на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

Головним завдання інституту є підготовка фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ України.

Організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України.

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків. Перед інститутом стоїть завдання забезпечити одержання слухачами та студентами юридичної освіти на основі глибокого вивчення ними навчальних дисциплін. Знання, що надаються слухачам та студентам спрямовані на удосконалення у них навичок роботи з людьми, творчого розв’язання задач з урахуванням прав і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, посилення боротьби з правопорушниками, розширення демократій і гласності при суворому дотриманні законності.

Керівництво інституту спільно з кафедрами університету організовує навчальний процес на основі вимог сучасної педагогічної науки, впровадження активних методів навчання, технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки.

Проведення занять забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедр університету. У навчальному процесі беруть участь досвідченні фахівці ГУНП, інших навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

В інституті створено всі належні умови для проведення занять. На сьогоднішній день навчання проходять 683 працівників поліції, 795 здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

 

Територіально Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації розміщений на території університету за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (корпус 10,11).

Тел. факс (056) 370-28-66.

Телефон: (0562)-31-72-78.

Електрона адреса: fznco@dduvs.in.ua, fznpovs@dduvs.in.ua

 

РОЗКЛАДИ:

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 34 205