Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

З 2015 року в університеті на підставі відповідних нормативно-правових актів МВС України розпочав свою діяльність новий підрозділ – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання.

У той же час підготовка слухачів за заочною формою навчання з числа практичних працівників міліції розпочалась у 1966 р., з моменту створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. За роки існування навчального закладу в статусі школи міліції до 1992 р. в її стінах отримало першу юридичну освіту майже 7 тисяч практичних працівників міліції.

Враховуючи організаційно-штатні зміни у структурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2016 року інститут отримав нову назву – Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації.

З листопада 2016 року керівником інститут є д.ю.н., доц. О.С. Юнін.

 

Юнін Олександр Сергійович – директор навчально-наукового інституту, доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

 

Дупленко Сергій Володимирович – заступник директора інституту з заочного навчання працівників поліції, майор поліції.

 

Борисова Валерія Олегівна – заступник директора інституту з заочного навчання цивільних осіб.

 

Сьогодні в Навчально-науковому інституті заочного навчання та підвищення кваліфікації працюють: провідні фахівці:Кушнєров Ю.В., Дурманова Н.В., фахівці: Коломієць В.Ю., Можечук Л.В., інспектори: Коломоєць А.В.,Заплюсвічка Ю.А., Хечоян Н.Г.

Інститут готує юристів високої кваліфікації для органів внутрішніх справ України за спеціальностями 6.030401 «Правознавство», 6.030402 на базі повної загальної середньої освіти та 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» на основі повної вищої освіти без відриву від роботи (проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України), які б мали глибокі спеціальні знання і вміли застосовувати їх у практичній роботі, фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» відповідно до чинного законодавства, державних стандартів освіти на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

Головним завдання інституту є підготовка фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ України.

Організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України.

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків. Перед інститутом стоїть завдання забезпечити одержання слухачами та студентами юридичної освіти на основі глибокого вивчення ними навчальних дисциплін. Знання, що надаються слухачам та студентам спрямовані на удосконалення у них навичок роботи з людьми, творчого розв’язання задач з урахуванням прав і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, посилення боротьби з правопорушниками, розширення демократій і гласності при суворому дотриманні законності.

Керівництво інституту спільно з кафедрами університету організовує навчальний процес на основі вимог сучасної педагогічної науки, впровадження активних методів навчання, технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки.

Проведення занять забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедр університету. У навчальному процесі беруть участь досвідченні фахівці ГУНП, інших навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

В інституті створено всі належні умови для проведення занять. На сьогоднішній день навчання проходять 663 працівників поліції, 989 здобувачів вищої освіти.

 

 

Територіально Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації розміщений на території університету за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (корпус 10,11).

Тел. факс (056) 370-28-66.

Телефон: (0562)-31-72-78.

Електрона адреса: fznco@dduvs.in.ua, fznpovs@dduvs.in.ua

 

РОЗКЛАДИ:

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 14 638