Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Відділення підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році, як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому, в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було перетворено у центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти, до основних напрямків роботи якого входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу. У різні роки роботою підрозділу керували: М.М. Колодяжний, М.М. Мухоїд, Ю.Ю. Чвертка, С.С. Вітвіцький, А.О. Рибалкін.

Відділення здійснює заходи на підставі наказів МВС України від 24.12.2015 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», Національної поліції України від 08.12.2017 № 1268 «Про затвердження Плану-графіку направлення поліцейських на підвищення кваліфікації та спеціалізацію у 2018 році», а також інші завдання, передбачені Планом роботи ДДУВС і підрозділу на навчальний рік.

Відділення забезпечує потреби ГУНП в областях в проходженні первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейськими, удосконалення їх професійних знань, умінь і навичок за спеціальністю, підвищенні інтелектуального, культурного і морального рівня. Здійснює контроль та координацію навчання з первинної професійної підготовки на Криворізькому факультеті та Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя) ДДУВС.

Освітній процес у відділенні організовано шляхом спільної діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом ДПООНД МВС України, практичними підрозділами ГУНП, за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ та ICITAP.

За період існування підрозділу підвищення кваліфікації та спеціалізацію на його базі пройшли понад 6500 осіб, початкову підготовку вперше прийнятих на службу працівників ОВС пройшли 2544 осіб, в тому числі 1178 слухачів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції для міст Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Спільно з тренінговим центром ГУМВС України в Дніпропетровській області на базі відділення у період з 2014 по 2015 роки початкову професійну підготовку пройшли більше тисячі добровольців – працівників підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», «Січеслав», «Луганськ», «Артемівськ».

Післядипломну освіту поліцейських спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та уміннями, вдосконалення професійної майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду в роботі.

Навчання за спеціалізацією триває 24 навчальні дні (196 годин) з відривом від служби, підвищення кваліфікації – 12 навчальних днів (98 годин), завершується складанням підсумкового комплексного іспиту.

За результатами успішного виконання навчального плану слухачі отримають відповідні свідоцтва державного зразку.

У ВПППСПК упродовж 2018 року заплановано проходження підвищення кваліфікації та спеціалізація 2863 слухачів десяти категорій працівників Національної поліції України, з шести областей України.

На виконання доручень ДПООНД МВС України від 13.07.2017 № 22/2/1-3553 «Про запровадження підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання», від 22.09.2017 № 13930/05/22-2017 «Про запровадження технологій дистанційного навчання поліцейських» ДДУВС підготовлено методичні матеріали, які розміщено на інтернет-платформі дистанційного навчання «Moodle» та забезпечено цілодобовий доступ слухачів післядипломної освіти та науково-педагогічного складу до системи дистанційного навчання. Упродовж 2018 року заплановано підвищити кваліфікацію з елементами дистанційного навчання 1440 дільничних офіцерів поліції, працівників слідства, карного розшуку, захисту економіки, протидії наркозлочинності, ювенальної превенції та дозвільної системи.

Відділення розташоване на 3-му поверсі корпусу № 3 ДДУВС, має лекційну залу на 72 місця, обладнану мультимедійними засобами, 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна, обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет, кабінети адміністративного та професорсько-викладацького складу, спальне приміщення на 20 ліжко-місць, господарський блок. Для проживання перемінного складу створено належні комфортні побутові умови. Наявний аудиторний фонд відділення дає можливість надати освітні послуги в системі післядипломної освіти, з разовим наповненням, у кількості 150 осіб.

 

До особового складу відділення входять:

Великий Юрій Миколайович

завідувач відділення – Великий Юрій Миколайович

 

провідні фахівці:

Камишов Олександр Леонідович, підполковник поліції,

Володарський Олександр Леонідович,

 

фахівці відділення:

Саленко Ольга Вікторівна,

Дробот Наталія Сергіївна,

Шевченко Віталій Олексійович.

 

Відділення підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації

 
Адреса: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, корпус №3 (3-й поверх)
 
Адреса електронної пошти: cpo@dduvs.in.ua
 
Тел. (0562) 46-32-41, (0562) 31-72-89
 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання
 


 

 


Кількість переглядів сторінки: 8 306