Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Відділення підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з Наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було перетворено у центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти, до основних напрямків роботи якого входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу. У різні роки роботою підрозділу керували М.М. Колодяжний, М.М. Мухоїд, Ю.Ю. Чвертка, С.С. Вітвіцький.

За період існування підрозділу підвищення кваліфікації та спеціалізацію на його базі пройшли понад 4,5 тис. осіб, початкову підготовку вперше прийнятих на службу працівників ОВС пройшли 2544 осіб, в тому числі 1178 слухачів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби для міст Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.

У координації з тренінговим центром ГУМВС України в Дніпропетровській області на базі відділення у період з квітня 2014 по листопад 2015 початкову професійну підготовку пройшли більше тисячі добровольців – працівників підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», «Січеслав», «Луганськ», «Артемівськ» та ін.

У 2016-2017 навчальному році відділення підвищення кваліфікації виконує заходи на підставі Наказу МВС України від 24.12.2015 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», Наказу Національної поліції України від 20.02.2017 № 137 «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізацію поліцейських у 2017 році», а також інші завдання, передбачені Планом роботи підрозділу на навчальний рік. Так з вересня 2016 по листопад 2017 року на базі ВПК заплановано проходження підвищення кваліфікації та спеціалізація 2700 слухачів п’яти категорій працівників Національної поліції з шести областей України.

У своїй роботі відділення забезпечує потреби галузевих служб у підвищенні кваліфікації та спеціалізації фахівців, поглибленні професійних знань і навичок за спеціальністю, підвищенні інтелектуального, культурного і морального рівня практичних працівників органів внутрішніх справ. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом практичних підрозділів та за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ.

Навчально-виховний процес у відділенні здійснюється шляхом спільної цілеспрямованої діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Вирішення організаційних питань покладено на завідувача відділенням.

Підвищення кваліфікації практичних працівників органів внутрішніх справ спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та вдосконалення професійної майстерності, підвищення морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду в роботі.

Підвищення кваліфікації на базі відділення здійснюється за Планом-графіком, затвердженим Наказом Національної поліції України. Навчання триває 12 навчальних днів, загальний обсяг становить 98 годин з відривом від роботи, завершується складанням підсумкового комплексного іспиту.

Наявний кадровий потенціал та матеріально-технічна база університету дають можливість здійснювати діяльність з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підвищення кваліфікації фахівців з постійним наповненням у кількості 150 осіб.

Відділення розташоване на 3-му поверсі корпусу № 3 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, має лекційну залу на 72 місця, обладнану мультимедійними засобами, 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна, обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет, кабінети адміністративного та професорсько-викладацького складу, спальне приміщення на 20 ліжкомісць, господарський блок. Для проживання перемінного складу створено належні комфортні побутові умови.

До особового складу відділення входять:

Великий Юрій Миколайович

Великий Юрій Миколайович – завідувач відділення.

Фахівці відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК – Шевченко В.О., Володарський О.Л., Дробот Н.С.

 
Адреса: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, корпус №3 (3-й поверх)
 
Адреса електронної пошти: cpo@dduvs.in.ua
 
Тел. (0562) 46-32-41, (0562) 31-72-89
 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання
 


 

 


Кількість переглядів сторінки: 6 724