Наукова лабораторія соціологічного моніторингу

Наукова лабораторія соціологічного моніторингу як структурний підрозділ університету розпочала свою роботу у 2004 р. З березня 2004 р. і по теперішній час її очолює к.філол.н. І.М. Веріго.

Основними напрямами наукових досліджень є вивчення стану й динаміки громадської думки про діяльність правоохоронних органів, соціально-психологічних факторів її формування; проблеми підготовки кадрів для правоохоронних органів у ВНЗ МВС тощо.

Працівники наукової лабораторії соціологічного моніторингу ДДУВС
Працівники наукової лабораторії соціологічного моніторингу:
завідувач – к.філол.н. І.М. Веріго, старший науковий співробітник Г.В. Ревіна.
(2015 рік)

Свій внесок у визначення кола проблемати-ки наукової діяльності лабораторії свого часу зробили д.ю.н., проф. В.В. Скибицький, д.ю.н., проф. О.М. Литвак, к.соц.н., доц. А.В. Демичева, к.іст.н., доц. Л.М. Архипенко.

Сьогодні у складі лабораторії працюють провідний науковий співробітник, д.іст.н., проф. Л.В. Скрипникова, старші наукові співробітники Г.В. Ревіна та В.А. Сагайдак, науковий співробітник Н.В. Толошна.

Емпіричні соціологічні дослідження зазначеної проблематики проводяться переважно з використанням методу соціологічного опитування, а також формалізованого аналізу документів. Більшість досліджень мають характер моніторингових, тобто періодично повторюються, даючи можливість відслідковувати динаміку явищ, що вивчаються. Працівники лабораторії надають консультаційну допомогу ад’юнктам, здобувачам, курсантам і студентам з питань використання методів та результатів соціологічних досліджень у їхній науковій роботі.


Кількість переглядів сторінки: 840