Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ відлік своєї історії веде з часу заснування навчального відділу Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції, першим керівником якого був заступник начальника школи Г.О. Бойко (1966-1980).

У наступні роки підрозділ очолювали: Г.А. Зайченко (1980-1986), Е.В. Берестовий (1986-1997), Г.М. Богуславський (1998-2003), д.н. з держ. упря, проф. В.В. Баштанник (2003-2006), А.В. Петренко (2006-2007), д.т.н., проф. В.Б. Вишня (2008-2011), к.ю.н., доц. І.В. Солов’євич (2012-2014), к.ю.н., доц. І.М. Салімонов (2014-2016). З 2016 р. начальником відділу є к.т.н., доц. Ю.І. Тюря, її заступником – В.О. Дубинець.

У різний час у підрозділі працювали: О.В. Антімонов, А.В. Арсентьєв, О.В. Башутіна, І.Е. Берестова, Ю.В. Більченко, В.В. Бугай, Є.П. Буцький, В.В. Вагабов, О.В. Валівахін, Т.О. Ганчук, О.О. Дегтярьов, Є.М. Дихов, С.В. Драбан, С.М. Дубов, Д.М. Зимний, Т.Л. Іващенко, В.Ю. Ісаєв, О.Л. Камишов, О.А. Карнаухов, В.О. Карповський, С.Л. Ковтун, Н.В. Колесникова, П.М. Константінов, Д.В. Корзун, О.О. Луб’яний, к.ю.н., проф. Є.І. Макаренко, д.ю.н., доц. В.О. Боняк, В.М. Макашов, А.О. Манько, В.М. Медведєв, А.О. Мелешко, Є.С. Міголинець, О.М. Місюра, А.Л. Назаренко, М.С. Петльований, С.В. Полякова, О.Г. Родіонов, С.М. Передерій, Н.В. Сипко, М.А. Сливченко, О.І. Сухенко, О.О. Сухомлинова, д.т.н., проф. Ю.К. Тараненко, К.О. Троян, А.П. Тупалов, Л.В. Тягло, І.О. Царенок, П.О. Чумак, А.В. Чумаченко.

У навчальному відділі працювали і майбутні керівники навчального закладу – Г.А. Зайченко та О.В. Негодченко, і майбутні науковці – І.Е. Берестова, Н.В. Коваленко (Волкова), В.А. Завгородній, В.Д. Людвік, О.О. Мислива, Т.П. Мінка.

На підрозділ покладались обов’язки складання навчальних планів, розкладу занять курсантів та слухачів, організації прийому вступних випробувань, державних і семестрових екзаменів, контроль за виконанням навчального плану, відвідуванням занять та успішністю курсантів, за роботою заочного відділення тощо. Навчальний відділ займався розробкою графіків послідовності вивчення дисциплін, річного плану навчального навантаження.

Загальноуніверситетські освітні конкурси. 2015 рік
Загальноуніверситетські освітні конкурси.
(2015 рік)

З розширенням кількості навчальної техніки та початком комп’ютеризації у структурі навчального відділу було створено групу технічних засобів навчання.

З 2003 року навчально-методичний відділ було реорганізовано в навчально-методичний центр, який складався з двох підрозділів – навчального відділу та відділу організації практичного навчання. Згодом у складі навчально-методичного центру були створені такі підрозділи: відділ планування навчального процесу, відділ методичного забезпечення навчального процесу, відділення практичного навчання, інформаційно-технічний відділ, відділення новітніх та інформаційних технологій, науково-методична група.

Навчально-методичний підрозділ університету організовує, координує та контролює освітній процес та методичну роботу факультетів, кафедр та науково-педагогічних працівників за наступними напрямками:

  • формування планів підготовки фахівців на весь період навчання та робочих навчальних планів на навчальний рік;
  • планування та розподіл обсягів навчальної роботи;
  • методичне забезпечення освітнього процесу;
  • практична підготовка курсантів та слухачів;
  • контроль та аналіз успішності, вжиття заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців;
  • моніторинг якості викладання та дотримання навчальної дисципліни;
  • активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів, слухачів, студентів;
  • впровадження новітніх технологій в освітній процес;
  • інформаційно-технічне забезпечення освітнього процесу.

 

З 2016 р. навчально-методичний центр реорганізовано у навчально-методичний відділ, який у своєму складі має такі підрозділи і їхніх керівників та працівників:

 

Начальник навчально-методичного відділу – Тюря Юлія Іванівна, к.т.н., доцент.

Заступник начальника відділу – Дубинець Вікторія Олександрівна.

Адреса електронної пошти навчально-методичного відділу: nmc@dduvs.in.ua

 

Відділення планування навчального процесу

Завідувач відділення – Акімова Олена Олександрівна;

Провідний фахівець – Гапон Олена Яківна (декрет);

Фахівець – Гнезділова Ольга Анатоліївна;

Фахівець – Доновський Олександр Васильович;

Фахівець – Овчаренко Тетяна Григорівна;

Фахівець – Доновська Юлія Юріївна (декрет).

Адреса електронної пошти: vpnp_nmc@dduvs.in.ua

 

Відділення методичного забезпечення навчального процесу

Завідувач відділення – Бакуньова Оксана Юріївна;

Провідний фахівець – Вертегел Анастасія Василівна (декрет);

Методист – Глухоцька Ірина Михайлівна;

Фахівець – Папірна Алла Віталіївна;

Старший інспектор – Артюшенко Аліна Станіславівна.

Адреса електронної пошти: vmznp_nmc@dduvs.in.ua

 

Відділення практичного навчання

Завідувач відділення – Бабанін Вадим Валерійович;

Фахівець – Глухоцька Ірина Олександрівна;

Методист – Дмитращук Олена Станіславівна.

Адреса електронної пошти: vpn_nmc@dduvs.in.ua

 

Відділення впровадження новітніх та інформаційних технологій

Завідувач відділення – Онищенко Віталій Володимирович.

Методист – Бoгoвeнko Oлег Mиkoлaйoвич.

Адреса електронної пошти: vvnit@dduvs.in.ua

 

Науково-методична група

Старший науковий співробітник – Любченко Марина Анатоліївна.

 

Інформаційно-технічне відділення

Завідувач відділення – Щербина Олександр Вікторович, к.ю.н.;

Інженер – електронік – Груша Світлана Юріївна;

Інженер-програміст – Зoзуля Валерiй Oлександрович;

Інженер – електронік – Мінка Ірина Миколаївна;

Провідний фахівець – Чигиронков Максим Вікторович.

Адреса електронної пошти: itv@dduvs.in.ua

 

Структура університету

 


Кількість переглядів сторінки: 1 652