Відділ кадрового забезпечення

Створення відділу кадрового забезпечення відбулося одночасно із заснуванням навчального закладу.

На різних етапах розвитку кадрової служби її очолювали досвідчені, високопрофесійні й талановиті керівники, які зробили великий внесок у формування якісного, стабільного, оптимально збалансованого кадрового підрозділу.

У різні роки відділ очолювали П.Д. Виноградов, Г.А. Зайченко, К.І. Кротенко, Й.Г. Ранчуков, В.О. Яковенко, М.М. Мухоїд, В.А. Токарєв, Л.І. Заєць, В.М. Ковбаса, Ю.Г. Лисач.

З березня 2018 р. начальником відділу кадрового забезпечення є А.В. Іваниця.

Заступниками начальника відділу кадрового забезпечення є М.В. Перькова та Ю.О. Руденко.

Зі збільшенням навчально-наукових, структурних і матеріально-технічних потужностей університету зріс і обсяг виконуваних відділом завдань.

 

Нині відділ кадрового забезпечення включає в себе п’ять відділень:

➤ відділення роботи з постійним складом, яке очолює Ю.О. Руденко;

➤ відділення виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи під керівництвом Н.І. Карнаух;

➤ відділення роботи з перемінним складом, завідувачем якого є О.А. Ліньков;

➤ відділення психологічного забезпечення, яким керує С.В. Вишневський;

➤ відділення обліку та звітності, під керівництвом В.О. Міхутова;

➤ оркестр, диригентом якого є Левченко В.Є.

 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також Положенням про відділ.

Відділ здійснює комплекс заходів, спрямованих на кадрове забезпечення діяльності структурних підрозділів університету.

 

Основні завдання відділу.

Забезпечення виконання вимог Конституції України, Кодексу законів про працю, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи з відбору, розстановки, підготовки працівників поліції.

Удосконалення роботи з кадрового забезпечення діяльності університету, здійснення аналітичної роботи, планування, упровадження в поточну діяльність сучасних форм організації праці, проходження служби та методів управління.

Організація роботи зі зміцнення трудової дисципліни та законності в діяльності університету, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги структурним підрозділам навчального закладу з питань кадрового забезпечення діяльності університету.

Відбір кандидатів на службу в поліцію.

Вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки, навчання поліцейських.

Реалізація організаційно-штатних заходів у межах наданих повноважень.

Організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в поліцію.

Відбір за вказівкою МВС України працівників університету для участі в міжнародних миротворчих операціях.

Забезпечення соціального захисту поліцейських, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей.

Здійснення психологічного забезпечення діяльності особового складу університету.

 

➤ Штатний розпис на поточний рік

➤ Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Адреса електронної пошти: vkz@dduvs.in.ua

 

Структура університету

 

 


Кількість переглядів сторінки: 5 013