Відділ юридичного забезпечення

Відділ юридичного забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Історія відділу:

З 01 вересня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України № 945 на базі Дніпропетровського училища міліції створено Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. У структурі університету почала свою правову роботу Юридична група. 16 листопада 2001 року постановою Кабінету Міністрів України № 1491 інститут перетворено в Юридичну академію МВС України. Внаслідок реорганізації структурних підрозділів інституту наказом МВС № 351 від 08.04.2004 року Юридична група була перетворена у відділ правового забезпечення університету. Остання зміна юридичного статусу навчального закладу сталася 08 вересня 2005 року, коли Постановою Кабінету Міністрів України № 880 Юридичну академію МВС України було реорганізовано у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Відповідно до наказу МВС України від 26.03.2008 року № 152 відділ правового забезпечення перетворено на відділ юридичного забезпечення під керівництвом начальника відділу Онищенка В.В. З 2011 року у відділі працювало двоє людей, з січня 2013 року штатну чисельність відділу збільшено до 5 осіб. З вересня 2013 року відділ очолює Кучерява Г.О., яка станом на 01.03.2017 року перебуває у декретній відпустці.

На сьогоднішній день загальне керівництво діяльністю відділу здійснює провідний юрисконсульт Анісімова О.Ю.

Відділ юридичного забезпечення безпосередньо підпорядковується ректору університету.

 

Чисельність відділу:

Штатом відділу юридичного забезпечення передбачено 6 посад. У складі підрозділу працюють досвідчені працівники, а саме:

– начальник відділу Кучерява Ганна Олександрівна (декретна відпустка), стаж роботи у галузі права понад 10 років.

Анісімова Олена Юріївна, провідний юрисконсульт, стаж роботи у галузі права понад 10 років.

Борисенко Тетяна Василівна, юрисконсульт, молодий фахівець (стаж роботи до 3-х років).

Надарян Аліна Апресівна, юрисконсульт, молодий фахівець (стаж роботи до 3-х років).

 

Діяльність відділу:

Відділ юридичного забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом ДДУВС, який створено з метою правового забезпечення діяльності університету, в тому числі для представлення його інтересів у судах та інших органах під час розгляду справ.

Основним завданнями відділу є забезпечення законності та організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів університетом, його керівним складом та співробітниками під час виконання покладених на них посадових та службових обов’язків і завдань.

 

Так, працівники відділу займаються:

− претензійно-позовною роботою в університеті, представленням в установленому законодавством порядку інтересів університету в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

− організацією роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у підготовці їх проектів та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту прав і законних інтересів університету; координуванням роботи Тендерного комітету університету;

− захистом трудових прав співробітників університету; беруть участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультуванні виборних органів трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності;

− перевіркою відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву університету;

− консультацією з юридичних питань працівників університету та здобувачів вищої освіти;

− роз’ясненням застосування законодавства, наданням правових консультацій з питань, що належать до компетенції університету;

− розробленням проектів нормативно-правових актів університету з питань, що належать до компетенції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Адреса електронної пошти: vuz@dduvs.in.ua

 

Структура університету

 


Кількість переглядів сторінки: 616