Студентсько-курсантська рада

Результати виборів до Студентсько-курсантської ради!

6-7 квітня у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ проходили вибори до Студентсько-курсантської ради.

За підсумками таємного голосування головою обрали Вікторію Іщенко. Заступником голови з числа студентів став Андрій Торопов, з числа курсантів – Кирило Марочко.

Головою відділу культурно-масового дозвілля обрали Віталія Лоренца, навчального відділу – Артема Іваницю, технічно-інформаційного відділу – Олега Дінця, відділу у справах побуту гуртожитку – Валерія Григоренка, відділу фінансів – Іллю Лісунова, соціально-гуманітарного відділу – Катерину Гордієнко, спортивного відділу – Романа Дениска, відділу працевлаштування – Камілу Шаріпову.

 

Положення про студентсько-курсантське самоврядування університету

Протокол № 1

Студентсько-курсантська рада є добровільним об’єднанням студентів та курсантів, консультативно-дорадчим колегіальним органом, утвореним з метою розвитку студентсько-курсантського самоврядування, врахування інтересів молоді при вироблені та реалізації політики України у сфері вищої освіти, соціального становлення та розвитку молоді, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ, органами державної влади, громадськими молодіжними об’єднаннями.

Студентсько-курсантська рада діє на засадах добровільності, рівноправності, законності та гласності.

Студентсько-курсантське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положення про студентсько-курсантське самоврядування.

 

Цілі та завдання:

• Підвищення громадської активності, ініціативності та відповідальності студентів та курсантів;

• Забезпечення захисту прав та інтересів студентів та курсантів шляхом налагодження постійного діалогу представників студентського самоврядування з викладачами та керівництвом університету, з органами державної влади;

• Забезпечення виконання студентами та курсантів своїх обов’язків;

• Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та курсантів;

• Організація дозвілля та відпочинку студентів та курсантів;

• Створення умов для всебічного розвитку студентів та курсантів, формування гуманістичних, інтелектуальних та інших професійно значущих якостей юриста;

• Забезпечення участі студентів та курсантів у реалізації молодіжної політики України;

• Забезпечення правової допомоги незахищеним верствам населення (спільно з кафедрами);

• Організація співробітництва зі студентами та курсантами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;

• Пропаганда здорового способу життя;

• Проведення благодійної роботи;

• Сприяння працевлаштуванню випускників.

 

Відповідно до напрямів діяльності, студентсько-курсантська рада складається з таких відділів:

1. Начальний відділ.

2. Відділ соціально-гуманітарної роботи.

3. Спортивний відділ.

4. Відділ культурно-масового дозвілля.

5. Технічно-інформаційний відділ.

6. Відділ працевлаштування.

7. Відділ у справах побуту гуртожитку.

8. Відділ фінансів.

 

Контактна інформація:
Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26
електронна пошта: stud-kurs_rada@i.ua


Кількість переглядів сторінки: 4 361