Студентсько-курсантська рада

Положення про студентсько-курсантське самоврядування університету

Протокол № 1

Студентсько-курсантська рада є добровільним об’єднанням студентів та курсантів, консультативно-дорадчим колегіальним органом, утвореним з метою розвитку студентсько-курсантського самоврядування, врахування інтересів молоді при вироблені та реалізації політики України у сфері вищої освіти, соціального становлення та розвитку молоді, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ, органами державної влади, громадськими молодіжними об’єднаннями.

Студентсько-курсантська рада діє на засадах добровільності, рівноправності, законності та гласності.

Студентсько-курсантське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положення про студентсько-курсантське самоврядування.

 

Цілі та завдання:

• Підвищення громадської активності, ініціативності та відповідальності студентів та курсантів;

• Забезпечення захисту прав та інтересів студентів та курсантів шляхом налагодження постійного діалогу представників студентського самоврядування з викладачами та керівництвом університету, з органами державної влади;

• Забезпечення виконання студентами та курсантів своїх обов’язків;

• Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та курсантів;

• Організація дозвілля та відпочинку студентів та курсантів;

• Створення умов для всебічного розвитку студентів та курсантів, формування гуманістичних, інтелектуальних та інших професійно значущих якостей юриста;

• Забезпечення участі студентів та курсантів у реалізації молодіжної політики України;

• Забезпечення правової допомоги незахищеним верствам населення (спільно з кафедрами);

• Організація співробітництва зі студентами та курсантами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;

• Пропаганда здорового способу життя;

• Проведення благодійної роботи;

• Сприяння працевлаштуванню випускників.

 

Відповідно до напрямів діяльності, студентсько-курсантська рада складається з таких відділів:

1. Начальний відділ.

2. Відділ соціально-гуманітарної роботи.

3. Спортивний відділ.

4. Відділ культурно-масового дозвілля.

5. Технічно-інформаційний відділ.

6. Відділ працевлаштування.

7. Відділ у справах побуту гуртожитку.

8. Відділ фінансів.

 

Склад студентсько-курсантської ради ДДУВС:

 

Фоменкова Катерина Сергіївна – Голова студентсько-курсантської ради, курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, рядовий поліції


 

Романов Максим Юрійович – Заступник голови студентсько-курсантської ради, курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, капрал поліції


 

Кучма Тетяна Валеріївна– Заступник голови студентсько-курсантської ради, слухач магістратури юридичного факультету


 

Гузема Валерія Іванівна – голова навчального відділу студентсько-курсантської ради, курсант 4-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, рядовий поліції


 

Колеснік Вікторія Станіславівна – голова спортивного відділу студентсько-курсантської ради, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, рядовий поліції


 

Попова Дар’я Вікторівна – голова відділу культурно-масового дозвілля студентсько-курсантської ради, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, рядовий поліції


 

Асютіна Марина Василіївна – голова технічно-інформаційного відділу студентсько-курсантської ради, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, рядовий поліції


 

Терещенко Крістіна Петрівна – голова відділу соціально-гуманітарної роботи студентсько-курсантської ради, студентка 2-го курсу юридичного факультету


 

Демянець Анна Володимирівна – голова відділу у справах побуту та гуртожитку студентсько-курсантської ради, студентка 2-го курсу юридичного факультету


Давидович Сергій Геннадійович– голова відділу працевлаштування студентсько-курсантської ради, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, рядовий поліції


 

Гречка Олексій Олексійович – голова відділу фінансів студентсько-курсантської ради, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, капрал поліції


 

Контактна інформація:
Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26
електронна пошта: stud-kurs_rada@i.ua


Кількість переглядів сторінки: 2 688