Вакансії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ оголошено конкурс на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 36 та ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Конкурс оголошено на заміщення наступних посад:

Декана факультету соціально-психологічної освіти та управління – 1 посада.

Завідувача кафедри:

— психології факультету соціально-психологічної освіти та управління – 1 посада.

— управління та адміністрування факультету соціально-психологічної освіти та управління – 1 посада.

— економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління – 1 посада.

Професора кафедри:

— психології факультету соціально-психологічної освіти та управління – 2 посада.

— економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління – 1 посада.

Доцента кафедри:

— психології факультету соціально-психологічної освіти та управління – 3 посада.

— управління та адміністрування факультету соціально-психологічної освіти та управління – 2 посада.

— економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління – 2 посада.

Викладача кафедри:

— психології факультету соціально-психологічної освіти та управління – 2 посада.

— економіки та фінансів факультету соціально-психологічної освіти та управління – 2 посада.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічних посад:

Декан факультету – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету, здатність організувати роботу колективу факультету з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем факультету.

Завідувач кафедри – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, для випускаючої кафедри – науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років, здатність організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

Професор – вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) зі стажем науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Доцент – вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років; науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають опубліковані навчально-методичні посібники та наукові праці.

Старший викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років; випускники ад’юнктури (аспірантури).

Викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу режимно-секретного та документального забезпечення для реєстрації та подальшої передачі до відділу кадрового забезпечення.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу режимно-секретного та документального забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

— заповнений особовий листок з обліку кадрів;

— одну фотокартку розміром 4 x 6 см;

— копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

— список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

— копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;

— документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);

— згоду на обробку персональних даних.

— довідку про відсутність судимості.

 

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу режимно-секретного та документального забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

Дата проведення конкурсу – 30 серпня 2018 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення – (0562) 463242.

 


Кількість переглядів сторінки: 21 461