Вакансії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 36 та ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», ст. 54 Закону України «Про освіту», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Конкурс оголошено на заміщення наступних посад:

 

Декана Криворізького факультету – 1 посада.

 

Завідувача кафедри:

– кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування – 1 посада;

– правових дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету – 1 посада;

– спеціальних дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– цивільно-правових дисциплін юридичного факультету – 1 посада.

 

Професора кафедри:

– економічної та інформаційної безпеки – 2 посади;

– загально-правових дисциплін юридичного факультету – 3 посади;

– оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та спеціальної техніки – 1 посада;

– правових дисциплін Криворізького факультету – 2 посади;

– соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету – 2 посади;

– соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету – 2 посади;

– філософії та політології – 1 посада;

– цивільно-правових дисциплін юридичного факультету – 1 посада.

 

Доцента кафедри:

– економічної та інформаційної безпеки – 1 посада;

– загально-правових дисциплін юридичного факультету – 6 посад;

– кримінально-правових дисциплін юридичного факультету – 3 посади;

– оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та спеціальної техніки – 1 посада;

– правових дисциплін Криворізького факультету – 2 посади;

– соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету – 3 посади;

– соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету – 5 посад;

– спеціальних дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

– теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

– українознавства та іноземних мов – 1 посада (з іноземних мов);

– фізичного виховання юридичного факультету – 1 посада;

– філософії та політології – 2 посади;

– цивільного права та процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції – 1 посада;

– цивільно-правових дисциплін юридичного факультету – 4 посади.

 

Старшого викладача кафедри:

– адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

– економічної та інформаційної безпеки – 1 посада;

– загально-правових дисциплін юридичного факультету – 3 посади;

– правових дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету – 3 посади;

– спеціальних дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

– теорії та історії держави і права факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

– українознавства та іноземних мов – 3 посади (2 – з іноземних мов, 1 – з українознавства);

– фізичного виховання юридичного факультету – 1 посада;

– цивільно-правових дисциплін юридичного факультету – 4 посади.

 

Викладача кафедри:

– економічної та інформаційної безпеки – 1 посада;

– загально-правових дисциплін юридичного факультету – 3 посади;

– правових дисциплін Криворізького факультету – 1 посада;

– соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету – 8 посад;

– спеціальних дисциплін Криворізького факультету – 3 посади.

– спеціальної фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції – 3 посади;

– тактико-спеціальної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 2 посади;

– українознавства та іноземних мов – 2 посади (з іноземних мов);

– фізичного виховання юридичного факультету – 6 посад;

– цивільно-правових дисциплін юридичного факультету – 2 посади.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічних посад:

Декан факультету – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету, здатність організувати роботу колективу факультету з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем факультету.

Завідувач кафедри – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, для випускаючої кафедри – науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, здатність організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

Професор – вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Доцент – вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років; науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають опубліковані навчально-методичні посібники та наукові праці.

Старший викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років; випускники ад’юнктури (аспірантури).

Викладач – повна вища освіта відповідно до профілю кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу режимно-секретного та документального забезпечення для реєстрації та подальшої передачі до відділу кадрового забезпечення.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу режимно-секретного та документального забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– одну фотокартку розміром 4 x 6 см;

– копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

– список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);

згоду на обробку персональних даних.

– довідку про відсутність судимості.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу режимно-секретного та документального забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 19 травня 2017 року.

Дата проведення конкурсу – 14 липня 2017 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення – (0562) 463242.

 


Кількість переглядів сторінки: 16 899