Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97.

При юридичній клініці працює гаряча лінія – Call-центр юридичної клініки «Істина», який виконує допоміжну консультативну функцію та ґендерний консультаційно-інформаційний центр, який виконує консультативну функцію при юридичній клініці для осіб, які потребують безоплатної первинної правової та психологічної допомоги і постраждали від проявів ґендерної нерівності, ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї.

Окрім того, юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

Зустріч студентів-консультантів з суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду (2017 рік)
Зустріч студентів-консультантів з суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду
(2017 рік)

Традиційно на початку навчального року кожного вересня відбувається урочисте відкриття роботи юридичної клініки «Істина» із запрошенням поважних гостей, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків і здобувачів вищої освіти.

За період функціонування юридичної клініки відповідно до Плану її роботи та з метою здійснення правопросвітніх заходів відповідальними особами систематично проводились тематичні бесіди за різними темами правового спрямування, тренінги з актуальних правових питань, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи, зустрічі з юристами-практиками.

Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході - Національній олімпіаді з консультування клієнтів (2018 рік)
Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході – Національній олімпіаді з консультування клієнтів
(2018 рік)

Більшість звернень громадян за правовою допомогою до юридичної клініки «Істина» стосуються сфер цивільного, житлового, фінансового, земельного права та права соціального забезпечення. Особлива активність у зверненнях спостерігається з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами
(2018 рік)

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету та іншими чинними нормативно-правовими документами.

 

Керівництво юридичною клінікою «Істина» здійснюють:

– директор юридичної клініки «Істина» – Грицай Ірина Олегівна, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, професор кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

– заступник директора юридичної клініки «Істина» – Кузьміна Ірина Сергіївна, доцент кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Керівник сall-центру – Тарасенко Юлія Миколаївна, викладач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Координатором діяльності юридичної клініки «Істина» є:

Карпенко Роман Валерійович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У юридичній клініці «Істина» беруть участь, як викладачі-консультанти: Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Кузьміна І.С., Тарасенко Ю.М., Костенко О.М., Карпенко Р.В., Тимченко Л.М., Кахович О.О., Аксютіна А.В., Шиян А.Г., Новосад А.С., Савєльєва М.О. та ін.

У юридичній клініці «Істина» беруть участь як студенти-консультанти: Бурняшова В.В., Кінаш Я.А., Варбанський О.В., Семенкова Н.І., Сівулич О.А., Коішевська А.П., Сідун Ю.О., Паримський О.Є. та ін.

Правила прийому, умови вступу до університету!

Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області»
(2017 рік)

 

Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із:

• Дніпропетровською обласною державною адміністрацією;

• Дніпропетровською обласною радою;

• Управлінням патрульної поліції м. Дніпра;

• Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області;

• Центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області;

• Фондом народонаселення ООН в Україні;

• Агентством ООН у справах біженців;

• громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна»;

• Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників»;

• громадською організацією «Гендерний клуб «Дніпро»;

• Інформаційно-консультаційним гендерним центром.

 

Зазначена співпраця здійснюється на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів у роботі юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00).

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Телефон: 0800501444.

 

 

Інформація про юридичну клініку на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

Юридична клініка «Соломон»

 


Кількість переглядів сторінки: 7 713