Керівники навчального закладу

СВАВОЛЯ
Василь  Олексійович
(04.04.1913–07.07.1984)
Начальник
Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції
(1966–1973)
Народився у с. Великі Пузирки Новосельської волості Ізяславського повіту Волинської губернії (нині – Ізяславського району Хмельницької області). Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1937 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Московського міського педагогічного інституту. У 1951–1952 роках працював у Львівській школі міліції, у 1952–1954 роках виконував обов’язки начальника Одеської школи міліції. За час служби одержав 16 урядових нагород та інших відзнак.
За час керівництва Сваволею В.О. школою міліції було розпочато заходи з налагодження навчального процесу у новоствореному закладі. Було встановлено тісні зв’язки з діючими вже на той час спорідненими навчальними закладами країни, які допомагали формувати викладацький склад школи міліції з числа як професіоналів-педагогів, так і працівників органів внутрішніх справ з досвідом практичної роботи; налагоджувалася співпраця з практичними органами та підрозділами міліції Дніпропетровщини, кадрові потреби яких повинен був забезпечувати навчальний заклад; поповнювався фонд навчальної літератури та створювалися методичні матеріали фахового спрямування.
Почалося створення матеріально-технічної бази школи міліції: навчальний заклад отримав нове місце розташування, де згодом було зведено об’єкти навчального, соціально-культурного та господарчого призначення. У складі школи міліції було створено навчально-консультаційні пункти в Запоріжжі та Харкові. За цей час було здійснено 6 випусків фахівців-юристів денного та 5 – заочного навчання.
ПУТОВ
Анатолій  Васильович
(22.03.1925–14.04.1997)
Начальник
Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції
(1973–1986)
Народився у м. Житомирі. У 1951 році закінчив з відзнакою Київську школу Міністерства державної безпеки. Обіймав керівні посади в підрозділах боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку та паспортної служби управління міліції м. Дніпропетровська та області. У 1959 році з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут і був призначений начальником Жовтневого райвідділу міліції м. Дніпропетровська. Потім обіймав посади начальника відділу управління охорони громадського порядку УВС м. Дніпропетровська, начальника штабу УВС Дніпропетровського облвиконкому. За 43-річну бездоганну службу в правоохоронних органах нагороджений 15 урядовими відзнаками.
За час керівництва школою міліції Путов А.В. зробив великий внесок у створення й розвиток її навчально-методичної та матеріально-технічної бази: збудовано навчально-адміністративний корпус, криміналістичний полігон, стрілецький тир, будинок спорту, стадіон та спортмайданчики, клуб, курсантська їдальня й гуртожиток та багато інших об’єктів життєзабезпечення. При ньому здійснено десять випусків фахівців-правоохоронців, які відзначалися якісною і ґрунтовною теоретичною та практичною підготовкою, здатними до виконання різного розу завдань у сфері правоохоронної діяльності.
Особливо в ці роки відзначився особовий склад школи під час виконання державних завдань на території колишнього Союзу. Під безпосереднім керівництвом Путова А.В. було здійснено ряд заходів щодо підготовки та організації несення особовим складом школи служби з охорони громадського порядку при будівництві Байкало-Амурської магістралі (1978), у Москві під час проведення ХХІІ Олімпійських ігор (1980), ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів (1985) та Ігор Доброї волі (1986). За сумлінне виконання службових обов’язків при проведенні цих заходів Путов В.А. та ряд інших працівників школи міліції були удостоєні урядових і відомчих нагород та відзнак.
ЗАЙЧЕНКО
Григорій  Андрійович
(25.05.1936–17.12.1999)
Начальник
Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції
(1986–1992)
Ректор Дніпропетровського училища міліції
(1992–1997)
Народився в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області. У 1961 році закінчив Харківський юридичний інститут. Працював в органах прокуратури Дніпропетровської та Харківської областей. У навчальному закладі працював з 1968 до 1997 року на посадах старшого викладача циклу юридичних дисциплін, заступника начальника навчального відділу, заступника начальника школи з політичної частини, заступника начальника школи – начальника навчального відділу, начальника школи та ректора училища. У 1995 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Після звільнення в запас працював адвокатом.
Під керівництвом Зайченком Г.А. навчальним закладом його особовий склад відзначився відмінним несенням служби при забезпеченні громадського порядку на території Білорусії у районах, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1987) та в зонах міжнаціональних конфліктів на території колишнього СРСР у кінці 1980-х – на початку 1990-х років.
Після реорганізації у 1992 році школи в училище міліції, яке стало підпорядковуватися Міністерству внутрішніх справ України, було здійснено значну роботу щодо оновлення навчально-методичних матеріалів, створення нових методик навчання та виховання курсантів відповідно до вимог часу щодо підготовки правоохоронців незалежної, демократичної держави. Навчальний заклад за якістю командно-викладацького складу, випускників – молодих лейтенантів міліції, за рівнем матеріально-технічної бази, викладання всіх дисциплін, громадської роботи посідав перші місця серед навчальних закладів системи МВС України.
НЕГОДЧЕНКО
Олександр  Володимирович
Ректор Дніпропетровського училища міліції
(1997)
Ректор Дніпропетровського юридичного інституту МВС України
(1997–2001)
Ректор Юридичної академії МВС України
(2001–2005)
Ректор Дніпропетровського ДУВС
(2005–2010)
Народився 15 червня 1954 року в м. Середина-Буда Сумської області. У 1978 році закінчив Дніпропетровську спеціальну середню школу міліції. Працював у підрозділах боротьби з економічною злочинністю УВС Запорізької області. У 1983 році закінчив з відзнакою Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського. У 1983–1988 роках працював викладачем-методистом навчального відділу Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. У 1991 році закінчив Академію МВС СРСР і захистив кандидатську дисертацію. У 1991–1995 роках – викладач, старший викладач циклу кримінального права та загальноправових дисциплін Дніпропетровського училища міліції. У 1995–1997-х очолював кафедру кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України. У 1997 році присвоєно вчене звання доцента.
У квітні 1997 року призначений ректором Дніпропетровського училища міліції. У 2000 році присвоєно спеціальне звання генерал-майора міліції; у 2001 році – вчене звання професора; у 2002 році – почесне звання «Заслужений юрист України». У 2004 році захистив докторську дисертацію; в 2008 році присвоєно спеціальне звання генерал-лейтенанта міліції.
З час керівництва Негодченка О.В. училище міліції перетворилося на вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Кількісно та якісно зріс його науково-педагогічний потенціал, який став найпотужнішим у регіоні за кількістю вчених-юристів. Було відкрито магістратуру, ад’юнктуру, докторантуру, в яких здійснюються підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Навчальний заклад отримав нову базу – територію та будівлі колишнього військового училища. В результаті їх реконструкції та будівництва нових об’єктів матеріально-технічна база університету стала однією з найкращих серед навчальних закладів регіону та МВС України. Було модернізовано аудиторний фонд, який зараз включає сучасно обладнані лекційні зали, навчально-методичні кабінети, мультимедійні класи та лабораторії. Створено сучасні бібліотеки із кількома читальними залами, у тому числі юридичної та соціально-гуманітарної літератури. У 2005 році відкрито наукову бібліотеку з найкращим у регіоні фондом юридичної літератури. Розвиваючи видавничу справу, навчальний заклад став джерелом популяризації навчально-методичної і наукової юридичої літератури.
АЛФЬОРОВ
Сергій Миколайович
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(2011–2014)
Народився 22 жовтня 1956 року в м. Жердівка Тамбовської області. Закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (1986), Академію МВС СРСР (1990).
В органах внутрішніх справ із 1977 року. Має величезний досвід безпосередньої практичної роботи – пройшов шлях від дільничного інспектора міліції до начальника Заводського райвідділу міста Запоріжжя.
З 1993 року працював в апараті УМВС України в Запорізькій області. У жовтні 1998 – листопаді 2000 року – начальник управління адміністративної служби міліції, листопаді 2000 – липні 2001 року – заступник начальника УМВС – начальник міліції громадської безпеки, липні 2001 – липні 2002 року – начальник УМВС України в Запорізькій області.
У липні 2002 – жовтні 2005 року – ректор Запорізького юридичного інституту МВС України, листопаді 2005 – лютому 2011 року – проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – начальник Запорізького юридичного інституту ДДУВС.
З лютого 2011 року по листопад 2014 – ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Генерал-майор міліції (20.08.2001), доктор юридичних наук (25.06.2011), професор (2012), заслужений юрист України (28.11.2007).
ЛОШИЦЬКИЙ
Михайло Васильович
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
полковник міліції, доктор юридичних наук, професор
Народився 20 листопада 1976 року в м. Київ. У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Після закінчення навчання працював оперуповноваженим відділу карного розшуку Жовтневого РУ ГУ МВС України в м. Києві.
З вересня 1998 року по липень 1999 року – слухач магістратури за спеціальністю «Правознавство» НАВСУ, яку закінчив з відзнакою. По закінченню працював на посаді старшого інспектора з особливих доручень УДСО при ГУ МВС України в м. Києві.
З 1 жовтня 1999 року по 1 жовтня 2002 року – ад’юнкт денної форми навчання академії по кафедрі адміністративної діяльності. У квітні 2002 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові відносини у сфері охорони громадського порядку», у 2006 присвоєно вчене звання доцента.
З жовтня 2002 року обіймав посади, пов’язані з викладацькою роботою: пройшов шлях від викладача до заступника начальника кафедри адміністративної діяльності Київського національного університету внутрішніх справ.
З листопада 2010 року по жовтень 2011 року обіймав посаду заступника начальника з навчальної та наукової роботи Навчально-наукового інституту управління НАВС.
З жовтня 2011 року – професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.
З березня по листопад 2015 року – ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
ГЛУХОВЕРЯ
Віталій Андрійович
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
(2015-2017)
Народився 20 липня 1964 року. Закінчив Дніпропетровську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, Донецький інститут внутрішніх справ (1997 рік).
Генерал-майор міліції, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.
З 5 листопада 2015 по 10 травня 2017 року – ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

ФОМЕНКО
Андрій Євгенович
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Народився 16 квітня 1972 року. Закінчив Полтавське вище командне училище зв’язку (1994), Луганську академію внутрішніх справ (2005).
Полковник поліції, кандидат юридичних наук. На посаді працює з 12 жовтня 2017 року.

 


Кількість переглядів сторінки: 4 372