Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Ліцензія: АЕ № 527899 дата видачі 09.02.2015)

 


 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.


 

Експертний висновок щодо акредитації напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (081 «Право») освітнього ступеню бакалавр

 

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня

 

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право (поліцейські)» зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня

 

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня

 

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня

 


Кількість переглядів сторінки: 4 596