Новини законодавста – № 4

Новини законодавства та правові коментарі

1. Указ Президента України від 29.03.2016 № 122/2016.

2. Постановою Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів» від 17.03.16 № 1037-VIII змінено назви наступних населених пунктів у Дніпропетровській області.

3. Постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні” від 16.03.16 № 1031 -VIII схвалено відповідний перелік заходів та визначено строк до 01.09.16 в який Кабінет Міністрів України має поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації даної Постанови.

4. Постановою КМУ від 25.03.16 № 231 затверджено Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки.

5. Розпорядженням КМУ від 23.03.16 № 219-р схвалено Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”.


 
 

Указ Президента України від 29.03.2016 № 122/2016

Указом Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» передбачено звільнення в запас протягом 2016 року військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби та проведення чергових призовів громадян України чоловічої статі придатних за станом здоров’я до військової служби, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

 

Постановою Верховної Ради України

Постановою Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів» від 17.03.16 № 1037-VIII змінено назви наступних населених пунктів у Дніпропетровській області:

село Інтернаціональне Павлівської сільської ради Васильківського району на село Довге;

село Пролетарське Павлівської сільської ради Васильківського району на село Морозівське;

село Кіровське Письменської селищної ради Васильківського району на село Тихе;

село Петрівське Богданівської сільської ради Васильківського району на село Бабакове;

село Красіне Красінської сільської ради Криворізького району на село Красівське;

село Карла Маркса Поливанівської сільської ради Магдалинівського району на село Калинівка;

село Радянське Магдалинівської селищної ради Магдалинівського району на село Кільчень;

селище Видвиженець Голубівської сільської ради Новомосковського району на селище Миролюбівка;

село Комінтерн Перещепинської міської ради Новомосковського району на село Козирщина;

селище Фрунзе Перещепинської міської ради Новомосковського району на селище Вишневе;

село Радсело Новостепанівської сільської ради Новомосковського району на село Веселе;

місто Орджонікідзе на місто Покров;

село Жовтневе Петриківської селищної ради Петриківського району на село Кулішеве;

село Червонопартизанське Петриківської селищної ради Петриківського району на село Мала Петриківка;

село Цикове Покровської селищної ради Покровського району на село Левадне;

селище Зоря Комунізму П’ятихатського району на селище Зоря;

село Октябрське Майської сільської ради Синельниківського району на село Максимівка;

селище Фрунзе Старовишневецької сільської ради Синельниківського району на селище Вишневецьке;

село Менжинка Софіївської селищної ради Софіївського району на село Широке;

село Котовське Новомалинівської сільської ради Широківського району на село Мирне;

село Чапаєвка Широківського району на село Благодатне;

село Свердловське Чапаєвської сільської ради Широківського району на село Спаське;

 

Постанова Верховної Ради України

Постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні” від 16.03.16 № 1031-VIII схвалено відповідний перелік заходів та визначено строк до 01.09.16 в який Кабінет Міністрів України має поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації даної Постанови.

Зокрема, цими Рекомендаціями передбачено підготовку та розгляд законопроектів з питань освіти та науки, якими б встановлювався граничний вік перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, строки захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії, порядок працевлаштування випускників та закріплювався правовий статус внутрішньо переміщених вищих навчальних закладів і наукових установ.

Крім того, зазначено про необхідність:

 • доопрацювання проекту Закону України про освіту,
 • визначення обсягу нормативного регулювання в системі  освіти для МОН України з метою децентралізації управління в системі освіти,
 • запровадження 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти,
 • унормування національної системи забезпечення якості освіти на всіх освітніх рівнях,
 • окреслення чіткої системи фінансування системи освіти, що має базуватися на нормативах фінансування у розрахунку на одного здобувача освіти і покривати витрати, необхідні для забезпечення вимог стандартів освіти,
 • визначення загальних повноважень і відповідальності батьків та громадських організацій батьків в управлінні освітою і закладами освіти,
 • забезпечення особам з особливими потребами можливості отримувати якісні освітні послуги нарівні з іншими громадянами, зокрема, привести термінологічний апарат законопроекту у відповідність із Конвенцією про права інвалідів, Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”,
 • збереження процедури атестації педагогічних працівників та вдосконалення її механізму з метою стимулювання підвищення рівня кваліфікації,
 • надання стипендій і пільг учням і студентам на проїзд у громадському транспорті, харчування, проживання, забезпечення підручниками тощо,
 • внесення змін до порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з метою приведення його у відповідність із законами України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”,
 • впровадження механізму реалізації надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти категоріям громадян, визначеним Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”.

Також передбачено низку заходів, відповідальними за виконання яких є Міністерство освіти і науки України.

 

Постанова КМУ від 25.03.16 № 231

Постановою КМУ від 25.03.16 № 231 затверджено Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки. Вказана постанова набирає чинності з 01.05.16.

Постановою передбачено випадки здійснення відшкодування непередбачуваних витрат – «в разі відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування в санаторно-курортному закладі, іншому місці відпочинку (лікування) як у межах України, так і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов’язані з прибуттям на роботу» розмір якого обмежено обсягом видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи.

 

Розпорядженням КМУ від 23.03.16 № 219-р

Розпорядженням КМУ від 23.03.16 № 219-р схвалено Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”.

Проведеним аналізом сучасного стану бібліотечної справи констатовано , що бібліотечна справа потребує ряд комплексних системних організаційних, структурних і технологічних змін згідно із сучасними загальносвітовими тенденціями.

Вказаним розпорядженням визначено стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи:

Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів;

Створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних послуг і реформування механізму отримання та використання надходжень з інших джерел фінансування;

Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи держави на основі універсального доступу та економічної доцільності, якою передбачено упорядкування системи нормативів та статистичної звітності з урахуванням традиційних та нових показників бібліотечно-інформаційної діяльності, обумовленої розвитком електронного середовища;

Забезпечення безперешкодного доступу до бібліотечної мережі для осіб з особливими потребами;

Впровадження програми “Мобільні бібліотеки” та формування електронного бібліотечно-інформаційного простору України;

Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек шляхом проведення інформатизації бібліотек;

Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них шляхом впровадження механізму надання бібліотеками доступу до електронних видань та створення відкритого доступу до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів – т.зв. «університетських інституційних депозитаріїв».

 

В рамках Стратегії розроблено короткостроковий план дій на 2016-2017 роки:

 

та середньостроковий план дій на 2018-2020 роки:

організувати діяльність інтегрованої бібліотечної системи відповідно до оновленої архітектури бібліотечних мереж;

прийняти і розпочати виконання програм:

– модернізації матеріально-технічної бази бібліотек та їх інформатизації;

– створення Національної електронної бібліотеки;

– збереження бібліотечних фондів та одночасне виконання програми “Мобільні бібліотеки”.

 

Відділення зв’язків з громадськістю

 


Кількість переглядів сторінки: 1 087