Університет розширив освітню діяльність в аспірантурі

Університет розширив освітню діяльність в аспірантурі

Новини університету

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016 № 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ розширив провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за спеціальністю 081 Право, ліцензійний обсяг – 40 осіб.