Правові коментарі — № 3

Новини законодавства та правові коментарі

КОМЕНТАР
до проекту Закону України «Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів» (реєстраційний номер 4936 від 08.07.2016)