В університеті відзначили всесвітній День філософії

Новини університету

У Всесвітній день філософії у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ пройшов науково-практичний семінар, присвячений 2400-річчю від дня народження великого грецького мислителя Арістотеля.

Робота семінару була організована за тематичними напрямками: філософсько-правове наслідування Арістотеля у панорамі часу; значення наслідування Арістотеля для сучасних дидактичних систем; Арістотель як особистість, філософ і вчений.

У роботі науко-практичного семінару «Арістотель як основоположник систематизації знання» взяли участь викладачі та здобувачі вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Національної металургійної академії.

Окрім доповідей під час семінару демонструвалися відеопрезентації, серед них особливий інтерес викликала робота доцента кафедри філософії та політології Ганни Стояцької «2400 рік від дня народження Арістотеля: яким він був у світі».

Також кафедрою філософії та політології були представлені відеоматеріали про наукову та філософську спадщину Арістотеля, творчі роботи курсантів 1-го курсу на античну тематику, бібліографічний опис першоджерел, що стосується творчості великого грецького мислителя.

Підсумовуючи роботу семінару вчені міста, студенти та курсанти переконалися в актуальності обраної теми, адже внесок Арістотеля в історію розвитку філософської думки та правових ідей безцінний!

 

 


Кількість переглядів сторінки: 866