Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи»!

Оголошення університету

27 квітня у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи».

Напрями роботи конференції:

• інформаційно-правові проблеми безпеки;

• використання інформаційних технологій в діяльності поліції;

• забезпечення інформаційної безпеки;

• науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні аспекти безпеки у інформаційній та економічній сфері;

• сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової та економічної безпеки підприємств, регіонів, суспільства;

• корупційні ризики в економічній сфері;

• попередження та розслідування економічних злочинів;

• вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців із фінансово-економічної та інформаційної безпеки.

 

Форма проведення конференції – очна, в тому числі із використанням дистанційного формату. До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів. У разі неможливості взяти особисту участь в роботі конференції, збірник з опублікованими тезами буде надісланий автору.

До участі у роботі конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, практичні працівники поліції та інших правоохоронних органів, підприємств і організацій, курсанти та студенти.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення науково-практичної конференції становить 100 гривень.

Оплату можна здійснити за наступними реквізитами:

Одержувач: ДДУВС; р/р 31257224217468; Код 08571446; Банк одержувача ДКСУ, м. Київ; МФО 820172; Призначення платежу: за публікацію тез доповідей ПІБ.

Для участі в науковому заході необхідно подати заявку на участь, квитанцію про оплату та тези доповідей до 12 квітня 2018 року на електронну адресу: k_inf@dduvs.in.ua. До тез доповіді додається рецензія наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня).

 

 


Кількість переглядів сторінки: 920