Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференцію!

Оголошення університету

19 жовтня 2018 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики».

Пріоритетні напрями роботи конференції:

1) сучасні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності;

2) дотримання прав людини під час оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій;

3) організація роботи підрозділів кримінальної поліції;

4) правове та інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції;

5) актуальні проблеми проведення оперативно-технічних заходів та використання спеціальної техніки під час оперативно-розшукової протидії злочинам;

6) оперативно-розшукова протидія окремим видам злочинів;

7) взаємодія оперативних підрозділів з іншими підрозділами поліції та правоохоронними органами під час протидії злочинам;

8) актуальні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Робоча мова конференції: українська.

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, ад’юнкти, які займаються проблемами оперативно-розшукової діяльності, практичні працівники оперативних підрозділів правоохоронних органів. Безпосереднім учасникам конференції необхідно мати довідку про наявність допуску до державної таємниці (форма 14) та припис (форма 15). Передбачається попереднє видання матеріалів конференції у збірниках відкритого та закритого друку. Вимоги до оформлення тез доповідей (повідомлень) додаються.

Для своєчасного формування програми конференції та видання матеріалів необхідно не пізніше 10 жовтня 2018 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (форма додається) та тези доповідей.

Заявки на участь у конференції та тези доповідей направляти за адресою: 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки. Матеріали відкритого характеру також можуть направлені на e-mail: kirichenkooleg75@ukr.net

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(0562) 31-72-56 – кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки;

(+38066) 946-28-29, (+38098) 134-26-81 – завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Кириченко Олег Вікторович.

Організаційний внесок за участь у конференції не передбачається. Всі витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, здійснюється учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

ЗАЯВКА на участь.

ВИМОГИ до оформлення тез доповідей та повідомлень.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 650