Запрошуємо здобувачів вищої освіти взяти участь у Всеукраїнській англомовній науково-практичній конференції «МОЛОДЬ І СВІТОВА СПІВПРАЦЯ»!

Оголошення університету

11 квітня 2019 Кафедра українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ проводить Всеукраїнську англомовну науково-практичну конференцію «МОЛОДЬ І СВІТОВА СПІВПРАЦЯ».

МОЛОДЬ І СВІТОВА СПІВПРАЦЯ

Метою даної конференції є обговорення широкого кола актуальних проблем сучасності, у тому числі перспектива розвитку вітчизняної науки в умовах світової інтеграції.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Діяльність молоді у контексті світової інтеграції.

• Вивчення мов у контексті міжкультурної комунікації.

• Вирішення професійних питань засобами іноземної мови.

• Усний і письмовий переклад у професійній діяльності.

• Особливості професійної лінгвістики.

 

До участі у конференції запрошуються здобувачі вищої освіти (студенти, курсанти, магістри).

Для участі у науково-практичній конференції необхідно подати до 15 березня 2019 року авторську довідку та тези доповідей на електронну адресу: kaf_uim@ukr.net з приміткою «На науково-практичну конференцію». Файли необхідно назвати за зразком: Петренко_Тези; Петренко_Автор.

Оргкомітет науково-практичної конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (англійською мовою), набрані у текстовому редакторі Мicrosoft Word, орієнтація – книжкова (А4), шрифт Times New Roman, розмір (кегель) – 14, міжрядковий інтервал – 1; усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм, сторінки не нумеруються. Література (за потреби) оформлюється за вимогами відповідно до ДСТУ 8302:2015. Джерела (не більше п’яти) наводяться в алфавітному порядку.

За результатами роботи науково-практичної конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Електронна версія збірника у PDF форматі буде надіслана учасникам на e-mail, зазначений в авторській довідці. Друкований варіант збірника оплачується додатково, за бажанням автора, про що необхідно зазначити в авторській довідці.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст. Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Тези друкуються в авторській редакції.

Контакти: Декусар Ганна Геннадіївна, старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов, конт. тел. +38 050-164-32-00.

Адреса кафедри: пр. Гагаріна 26, м. Дніпро, 49005, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра українознавства та іноземних мов (кабінети 235, 240).

– Зразок оформлення авторської довідки та взірець оформлення тез доповіді.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 330