Cучасне виборче законодавство України: проблеми та шляхи вирішення

Новини університету

Цю тему обговорили за регіональним круглим столом на кафедрі теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Метою наукового заходу стало об’єднання зусиль його учасників у виявленні актуальних проблем, пов’язаних із забезпеченням вільного волевиявлення громадян, пошуку шляхів їх вирішення, інформування про них громадськості, а також розробки пропозицій із удосконалення національного виборчого законодавства.

Під час проведення регіонального круглого столу обговорювалися такі актуальні для національної правової доктрини та юридичної практики питання: виборчий процес в Україні та напрями його вдосконалення; виборчий кодекс в Україні як форма вдосконалення національного виборчого законодавства; необхідність удосконалення процедури легалізації політичних партій в Україні; гендерне квотування під час формування Верховної Ради України; проблеми забезпечення виборчих прав українських громадян на території республіки Польщі; роль засобів масової інформації у виборчому процесі; напрями вдосконалення діяльності Національної поліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів Президента України; роль офіційних спостерігачів як учасників виборчого процесу в Україні; «електронні вибори» як альтернатива існуючій системі голосування.

Науково-практичний захід відбувся за активної участі науково-педагогічних працівників, курсантів і магістрів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Всього на адресу оргкомітету надійшло 42 заявки про участь у науковому заході з таких міст України як: Дніпро, Київ, Херсон та Суми.

Захід відкрила начальник відділу організації наукової роботи Олена Марченко. Вона відзначила важливість для здобувачів вищої освіти участі у подібних заходах, особливо, зважаючи на тему регіонального круглого столу, що торкається кожного повнолітнього громадянина України як потенційного виборця, а також органів публічної влади, що забезпечують організацію та проведення дійсно вільних і демократичних виборів.

Роботу регіонального круглого столу продовжила завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Валентина Боняк, яка у своєму виступі зосередила увагу на складних теоретичних і практичних питаннях виборчого процесу в Україні, що набувають особливої актуальності в умовах сучасної трансформації державно-правового режиму, євроінтеграційних поступів держави та, зокрема, підготовки до чергових виборів глави держави, а згодом і Верховної Ради України у 2019 р.

У ДДУВС стартує соціальний проект із реабілітації військових

Виступ доцента кафедри теорії та історії держави і права Лілії Сердюк був присвячений проблемі кодифікації виборчого законодавства в Україні, яке наразі є досить розгалуженим та дещо розбалансованим. Ухвалення Виборчого кодексу України, на думку доповідача, дозволить і оновити виборче законодавство, і одночасно посилити його внутрішню узгодженість.

Не менш змістовним був виступ доцента кафедри теорії та історії держави і права Віталія Завгороднього, який зазначив, що Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що стаття 3 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод містить базовий принцип ефективної політичної демократії, а тому має переважне значення для системи Конвенції. Проте, незважаючи на значну важливість суб’єктивних прав голосувати та бути обраним, вони не є абсолютними.

У ДДУВС стартує соціальний проект із реабілітації військових

Не залишились без уваги змістовні доповіді курсантів факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, економіко-правової безпеки, органів досудового розслідування, превентивної діяльності, а саме: Марини Бучко, Христини Воробець, Тетяни Дембицької, Анастасії Заблоцької, Андрія Ігнатова, Марини Патріман та Олега Манайла.

За результатами проведення наукового заходу учасниками було підготовлено пропозиції та рекомендації, що торкаються національного виборчого законодавства та практики його реалізації.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 439