ВИЗНАЧЕНО РЕЙТИНГ НАУКОВОГО ВІСНИКА ДДУВС У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ «INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL» ЗА 2018 РІК

Новини університету

Проходження науковим журналом процедури оцінювання за 2018 рік поправу можна вважати успішною. Адже отримані результати є найвагомішим приростом порівняно з попередніми роками.

РЕЙТИНГ НАУКОВОГО ВІСНИКА

Роки Індекс за результатами процедури оцінювання
2016 36,67
2017 53,06
2018 82,9

Станом на 19 жовтня 2019 р. серед 13-и наукових видань закладів вищої освіти та наукових установ МВС України Науковий вісник ДДУВС є другим, а серед 88-и юридичних видань України посідає 8-е місце.

РЕЙТИНГ НАУКОВОГО ВІСНИКА

Досягнення таких показників стало можливим завдяки збільшенню кількості англомовних публікацій, у т.ч. зарубіжних авторів, здійснення незалежного рецензування матеріалів та присвоєння їм з 2018 р. міжнародного цифрового ідентифікатора DOI тощо.

Розвиток наукової думки обумовлює активну міжнародну інтеграцію, одним із засобів якої є саме популяризація наукових видань, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних – реферативних, бібліографічних каталогах, першочергова мета яких – моніторинг публікацій, наприклад показників цитованості статей, виявлення фактів академічної недоброчесності та ін. На сьогодні світовий науковий простір висуває серйозні вимоги до спеціалізованих видань, серед яких уже майже двадцять років функціонує Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Наш журнал розміщується на платформі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, його можна знайти у популярній пошуковій системі GoogleScholar, яка індексує повний текст наукових публікацій з усіх сфер знань.

У 2017 році журнал внесено до однієї з найпопулярнішої серед українських видань он-лайн бази даних «Index Сореrnicus International», яку створено у Польщі і яка включає на сьогодні понад десятка тисяч періодичних наукових видань з усього світу.

Отже, якщо науковець бажає оприлюднити результати свого дослідження, то їх доцільно публікувати у доступних для широкої наукової спільноти виданнях, індексованих у міжнародних базах даних.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 504