Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції!

Оголошення університету

Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ та Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 15 листопада 2019 року проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства».

ДДУВС -

Тематичні напрями (панелі) роботи науково-практичної конференції:

– зарубіжний досвід протидії корупції в умовах глобалізованого суспільства;

– особливості застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– особливості застосування норм Кримінального кодексу у вітчизняній та закордонній практиці;

– норми кримінально-процесуального кодексу України: теорія та реальність.

До участі у науково-практичній конференції запрошуються вчені, практичні працівники, представники органів державної влади, громадських організацій, а також докторанти, ад’юнкти (аспіранти) і інші здобувачі вищої освіти.

Для участі в науковому заході необхідно подати заявку на участь та тези доповідей до 31 жовтня 2019 року включно.

Для публікацій доповідей у збірнику матеріалів конференції необхідно до 01 листопада 2019 оплатити організаційний внесок у розмірі 167 грн. за наступними реквізитами:

Одержувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, р/р 31257224217468, код 08571446, банк одержувач : ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: за видання збірника матеріалів конференції, П.І.Б. (обов’язково).

Збірник матеріалів науково-практичного заходу буде видано до початку роботи конференції і надіслано учасникам за адресою, зазначеною у заявці.

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 4 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм. До тез доповіді додається рецензія наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів і інших здобувачів вищої освіти).

Матеріали на науково-практичну конференцію надсилаються електронною поштою на e-mail: vonr_dduvs@ukr.net з поміткою «На конференцію 15.11.2019». Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну подання.

Початок роботи конференції – 10:00, підведення підсумків – 14:00-15:00. Контакти: (067)-393-18-76, (066)-053-41-55 (Акімова Олена Олександрівна).

 


Кількість переглядів сторінки: 839