Відділ докторантури та аспірантури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ запрошує на навчання для здобуття наукового ступеня «доктора філософії» та «доктора юридичних наук»!

Новини університету, Оголошення університету

Для здобуття наукового ступеня «доктора філософії» здійснюється набір на денну форму навчання за кошти державного бюджету зі спеціальності 081 «Право».

Відділ докторантури та аспірантури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ запрошує на навчання для здобуття наукового ступеня «доктора філософії» та «доктора юридичних наук»!

До ад’юнктури за державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи які мають стаж практичної роботи не менше 2-х років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України.

Докторантура – за спеціальністю «081 Право» (науковими спеціальностями: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)

Термін подання документів для вступу – до 10 липня 2020 року.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають особові справи (на денну форму навчання) або навчальні справи (на заочну форму навчання), разом з якими надають:

– рапорт (для цивільних осіб – заява) із зазначенням форми навчання, спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

– особовий листок з обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

– витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої дисертації та наукового керівника;

– копії: паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

– три фото (3х4);

– 3 конверти з марками по Україні, 2 паперові теки та 25 файлів розміром А4;

 

 


Кількість переглядів сторінки: 625