РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Новини університету

Країна вже декілька років знаходиться в стані реформування, включаючи спроби змінити систему освіти та МВС України. Найскладнішим виявився той факт, що потреби освітніх змін співпали із одночасною необхідністю внесення корективів до процесу здобуття вищої освіти майбутніми поліцейськими. Така підготовка майбутніх фахівців завжди здійснювалася у вищих навчальних закладах системи МВС України. Втім, з моменту прийняття Закону України «Про Національну поліцію України», підготовку поліцейських здійснюють «вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання».

Запрошуємо іноземних громадян вступати до ДДУВС!

Оголошення університету

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує іноземних громадян на навчання за спеціальностями «Економіка» та «Менеджмент» (рівень «бакалавр», 4 роки навчання).

ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ТА ДІЗНАВАЧА БЕЗ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Новини університету

Вже як мінімум останніх п’ять років актуальною є проблема розвитку так званих регульованих професій, доступ до яких має забезпечуватися жорсткими вимогами до набуття фахових спеціальних компетентностей та до досягнення програмних результатів навчання (обсягу умінь та знань) здобувачами вищої освіти таких закладів вищої освіти.