РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Новини університету

Країна вже декілька років знаходиться в стані реформування, включаючи спроби змінити систему освіти та МВС України. Найскладнішим виявився той факт, що потреби освітніх змін співпали із одночасною необхідністю внесення корективів до процесу здобуття вищої освіти майбутніми поліцейськими. Така підготовка майбутніх фахівців завжди здійснювалася у вищих навчальних закладах системи МВС України. Втім, з моменту прийняття Закону України «Про Національну поліцію України», підготовку поліцейських здійснюють «вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання».

РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Проте, слід зазначити, що саме з 2015 року зросла кількість опонентів, які час від часу ставлять під сумнів доцільність існування відомчих ВНЗ у системі МВС. В основу аргументації такої думки здебільшого покладаються наступні факти: сприяння корупції за рахунок домовленості між керівництвом таких ВНЗ та територіальними підрозділами; недоцільність великих витрат з державного бюджету на фінансування таких ВНЗ; формування у курсанта, який утримувався 4 роки у «специфічних умовах», вузького світогляду, властивого для поліцейської держави. Ну і найактивніші дискусії мали місце навколо доцільності чи недоцільності отримання у відомчих закладів юридичної освіти.

Основною ідеєю Концепції розвитку вищої юридичної освіти була саме прерогатива надання права вищої юридичної освіти тільки ВНЗ МОН України та приватним ВНЗ.

РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

У цьому контексті виникає низка питань, зокрема, чи можуть ВНЗ МОН відобразити ту специфіку, яка є вкрай необхідною для роботи в поліції, і чи може студент, який протягом 4-5 років знаходився у відносно комфортних умовах на базі цивільного ВНЗ, відразу приступити до роботи в поліції і звикнути до достатньо суворих вимог. Звісно ні. За переконанням упорядників таких концепцій, цілком достатньо після закінчення цивільного ВНЗ навчатися пів року-рік на базі центрів первинної підготовки та академій поліції для того, щоб отримати необхідні фахові навички, властиві для поліцейського. З чим ми категорично не можемо погодитися, оскільки, починаючи з першого курсу навчання у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, курсанта оточує обстановка, що сприяє формуванню особливого світогляду, а також мотивації, спрямованої на служіння державі всупереч власним інтересам, готовності діяти в екстремальних умовах, при цьому не втрачаючи професіоналізму. За таких умов ВНЗ випускає повністю адаптованого та підготовленого фахівця, окремі навички якого тренуються протягом 3-4 років.

РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Проект Концепції реформування юридичної освіти безумовно піддався ретельному аналізу з боку як прихильників так і супротивників, більшість з яких прийняла той факт, що професійна підготовка поліцейських кадрів все ж таки має відбуватись в закладах МВС та Національної поліції, але за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Маємо констатувати, що автори достатньо узагальнено ведуть мову про такі кадри, ігноруючи той факт, що до правоохоронців відносяться й слідчі, які повинні приймати складні процесуальні рішення, для реалізації яких зовсім недостатньо вивчати правові дисципліни в обсязі, необхідному для здійснення функцій охорони правопорядку. Такі функції більше покладаються на працівників сектору превентивної діяльності, підготовка яких безсумнівно є допустимою за напрямом «Правоохоронна діяльність». Можна допустити й можливість навчання за цією спеціальністю також майбутніх працівників оперативних підрозділів.

Натомість, слід відокремлювати процесуальну діяльність від оперативно-розшукової та превентивної. На фоні цього особливо гостро стоїть питання щодо необхідності отримання вищої юридичної освіти за спеціальністю 081 «Право» для осіб, які здійснюють досудове розслідування. Висока якість юридичної освіти є однією з невід’ємних ознак компетентності таких осіб, а коли ця якість поєднується ще й із формуванням професійних навичок на базі ВНЗ зі специфічними умовами навчання юридичної спрямованості, на виході ми отримуємо висококласного професіонала-правника, який спроможний діяти навіть в екстремальних умовах та приймати юридично правильні рішення.

Особливо це стосується слідчих поліції, які, приймаючи процесуальні рішення, повинні знати низку галузей права. При цьому, задача майбутнього слідчого не тільки у загальному вигляді ознайомитися зі змістом законодавчих норм, а й вміти застосовувати їх у різних правових ситуаціях, при цьому професійно реагуючи на правові колізії, що нерідко виникають, а також застосовувати практику Верховного Суду України та Європейського Суду з прав людини. Цього аж ніяк не можна досягти за пів року на базі центру первинної підготовки та в академії поліції.

Ми переконані, що слідчий, так само як суддя, адвокат та прокурор повинен мати правничу освіту, і всі вказані суб’єкти повинні бути рівнозначними учасниками, з метою дотримання принципу змагальності.

Слідчий приймає ряд процесуальних рішень, які потребують фаховості. Насамперед, це стосується рішення про початок кримінального провадження та визначення правильної кваліфікації. Безумовно, дуже складно на стадії відкриття кримінального провадження правильно кваліфікувати діяння, особливо у випадках, коли ситуація знаходиться на межі між кримінальним правопорушенням та цивільно-правовим деліктом. Слід мати на увазі, що заявник може сприймати цивільно-правовий делікт як злочин, тобто помилятися стосовно правового характеру певних дій або надавати неправдиву чи необ’єктивну інформацію про подію. За таких обставин задача слідчого – не помилитися і, оцінюючи показання потерпілого, слід ретельно зіставляти їх з іншими доказами, які повинні бути допустимими та належними, що надасть можливість підтвердити чи заперечити наявність певного діяння та здійснити його ґрунтовну юридичну оцінку.

РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Дуже відповідальним є процесуальне рішення про затримання особи та обрання щодо неї рішення про взяття під варту. У випадку прийняття незаконного рішення, по-перше, порушуються права, свободи та законні інтереси затриманих осіб, по-друге, слідчий наражає себе на небезпеку бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Адже, згідно ст. 371 Кримінального кодексу України, завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою караються кримінально-правовим законом. Для того, щоб уникнути цього, слід ґрунтовно знати законодавчі акти, ряд правових норм та рішення ЄСПЛ. Високої кваліфікації потребує й прийняття рішення про закінчення кримінального провадження та складання обвинувального акту. Слідчий повинен зібрати достатню доказову базу, щоб у подальшому суддя не піддав сумнівам хід досудового розслідування та визнав всі докази допустимими, належними та достатніми.

РОЛЬ І МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ

Загалом, якість розслідування при цьому залежить від спроможності слідчого, який його веде, оперувати здобутими знаннями та вміннями та постійно їх вдосконалювати, що визначається його компетентністю. Компетентні характеристики слідчого повинні формуватися з початку навчання у ВНЗ юридичного профілю зі специфічними умовами навчання, де курсанта оточує обстановка, що сприяє формуванню особливого світогляду. При цьому, слідчий – це особа, яка повинна досконало знати законодавство та вміло його застосовувати на практиці, а це є можливим тільки із правничою освітою.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 121